Aplikacja internetowa Zoho CRM

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu swoich danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji Zoho CRM

Krok 1. Skonfiguruj Google jako dostawcę tożsamości SAML
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.
 3. Kliknij ikonę plusa (+) w prawym dolnym rogu.
 4. Znajdź i kliknij Zoho CRM na liście aplikacji.
 5. Na stronie Informacje Google IdP:
  • Skopiuj i zapisz URL logowania jednokrotnego.
  • Pobierz certyfikat.
 6. Kliknij Dalej.

  W oknie Informacje podstawowe pojawią się Nazwa aplikacji i Opis widoczne dla użytkowników.

 7. Kliknij Dalej.

  Na stronie Szczegóły usługodawcy pola ACS URL i Identyfikator jednostki zostaną wypełnione automatycznie.

 8. Zastąp wystąpienia {identyfikator-konta} identyfikatorem konta zarejestrowanym w aplikacji Zoho.
 9. Domyślną wartością w polu Identyfikator nazwy jest główny adres e-mail. 
 10. W polu Format identyfikatora nazwy pozostaw wartość Nieokreślony.
 11. Kliknij Zakończ.
Krok 2. Skonfiguruj aplikację Zoho CRM jako dostawcę usługi SAML 2.0
 1. Otwórz nowe okno przeglądarki w trybie incognito.
 2. Zaloguj się na https://one.zoho.com przy użyciu konta administratora Zoho CRM Twojej organizacji.
 3. Kliknij ikonę Settings (Ustawienia) w prawym górnym rogu.
 4. Kliknij Organization info (Informacje o organizacji).
 5. Włącz SAML Authentication (Uwierzytelnianie przez SAML).
 6. W następujących polach wpisz informacje uzyskane od Google w kroku 1:
  • SSO Target URL (Docelowy URL logowania jednokrotnego): wklej skopiowany URL logowania jednokrotnego.
  • X.509 Certificate (Certyfikat X.509): wklej pobrany certyfikat.
 7. Kliknij Save (Zapisz).
Krok 3. Włącz aplikację Zoho CRM
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.
 3. Wybierz Zoho CRM.
 4. Kliknij Dostęp użytkownika.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. Aby włączyć lub wyłączyć usługę tylko dla użytkowników w jednostce organizacyjnej:

  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Wybierz Włącz lub Wyłącz.
  3. Aby pozostawić usługę włączoną lub wyłączoną, nawet gdy zostanie włączona lub wyłączona w nadrzędnej jednostce organizacyjnej, kliknij Zastąp.
  4. Jeśli stan organizacji to Zastąpione, wybierz jedną z tych opcji:
   • Odziedzicz – powoduje, że ustawienie jest przywracane do tej samej wartości co ustawienie nadrzędne.
   • Zapisz – powoduje, że ustawienie zostanie zachowane, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.

  Dowiedz się więcej o strukturze organizacyjnej.

 7. (Opcjonalnie) Włącz usługę dla grupy użytkowników.
  Za pomocą grup dostępu możesz włączyć usługę dla konkretnych użytkowników w jednostce organizacyjnej lub we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Więcej informacji

 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników Zoho CRM są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 4. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego
 1. Zamknij wszystkie okna przeglądarki.
 2. Otwórz https://accounts.zoho.com/samlauthrequest/twoja-domena. Powinno nastąpić przekierowanie na stronę logowania Google.
 3. Wpisz nazwę użytkownika i hasło.

Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi przekierowanie z powrotem do aplikacji Zoho CRM.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?