Aplikacja internetowa Wrike

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu swoich danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji Wrike

Krok 1. Skonfiguruj Google jako dostawcę tożsamości SAML

Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 1. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.

  Jeśli na stronie głównej nie widzisz opcji Aplikacje, kliknij Więcej opcji u dołu. 

 2. Kliknij ikonę plusa (+) w prawym dolnym rogu. 
 3. Znajdź i kliknij Wrike na liście aplikacji.
 4. Na stronie Informacje Google IdP pobierz Metadane dostawcy tożsamości i skopiuj URL logowania jednokrotnego oraz Identyfikator jednostki.
 5. Kliknij Dalej.

  W oknie Informacje podstawowe pojawią się Nazwa aplikacji i Opis widoczne dla użytkowników.

 6. Kliknij Dalej.
 7. Na stronie Szczegóły usługodawcy pozostaw niezmienione wartości w polach ACS URL i Identyfikator jednostki
 8. Na stronie Mapowanie atrybutów ustaw wartości Wybierz kategorię i Wybierz użytkownika zgodnie z wymienionymi atrybutami:
Atrybut aplikacji Wybierz kategorię Wybierz pole użytkownika
nameId Informacje podstawowe Główny adres e-mail
first_name Informacje podstawowe Imię
last_name Informacje podstawowe Nazwisko
 1. Kliknij Zakończ.
Krok 2. Skonfiguruj aplikację Wrike jako dostawcę usługi SAML 2.0
 1. Skontaktuj się z zespołem pomocy Wrike pod adresem support@team.wrike.com i poproś o skonfigurowanie usługi SAML. Prześlij zespołowi pomocy plik metadanych dostawcy tożsamości Google pobrany w pierwszym kroku. Skonfigurowanie usługi może zająć jeden dzień roboczy.
 2. (Opcjonalnie) Utwórz konta użytkowników w aplikacji Wrike:
  1. Z listy user-profile (Profil użytkownika) w prawym górnym rogu wybierz Account management (Zarządzanie kontem).
  2. Wybierz Users & Groups (Użytkownicy i grupy), a następnie wybierz odpowiednią grupę użytkowników.
  3. Kliknij Add users (Dodaj konta użytkowników).
  4. Wpisz adres e-mail użytkownika Google i kliknij Invite (Zaproś).
  5. Otwórz skrzynkę pocztową użytkownika Google i przyjmij zaproszenie do aplikacji Wrike.
Krok 3. Włącz aplikację Wrike
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.

  Jeśli na stronie głównej nie widzisz opcji Aplikacje, kliknij Więcej opcji u dołu. 

 3. Wybierz Wrike.
 4. W prawym górnym rogu szarego pola kliknij Edytuj usługę Utwórz.
  Po lewej stronie pojawi się organizacja najwyższego poziomu i inne jednostki organizacyjne.

 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. Aby włączyć lub wyłączyć usługę tylko dla użytkowników w jednostce organizacyjnej:

  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Wybierz Włącz lub Wyłącz.
  3. Aby pozostawić usługę włączoną lub wyłączoną, nawet gdy zostanie włączona lub wyłączona w nadrzędnej jednostce organizacyjnej, kliknij Zastąp.
  4. Jeśli stan organizacji to Zastąpione, wybierz jedną z tych opcji:
   • Odziedzicz – powoduje, że ustawienie jest przywracane do tej samej wartości co ustawienie nadrzędne.
   • Zapisz – powoduje, że ustawienie zostanie zachowane, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.

  Dowiedz się więcej o strukturze organizacyjnej.

 7. (Opcjonalnie) Włącz usługę dla grupy użytkowników.
  Za pomocą grup dostępu możesz włączyć usługę dla konkretnych użytkowników w jednostce organizacyjnej lub we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Więcej informacji

 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników Wrike są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 4. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego
 1. Zamknij wszystkie okna przeglądarki.
 2. Otwórz stronę https://www.wrike.com/login i kliknij Use Company credentials (SSO) (Użyj danych logowania firmy – logowanie jednokrotne).
 3. Spróbuj się zalogować. Powinno nastąpić przekierowanie na stronę logowania Google.
 4. Wpisz nazwę użytkownika i hasło.

Po uwierzytelnieniu danych logowania nastąpi przekierowanie z powrotem do aplikacji Wrike.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?