Aplikacja internetowa Weekdone

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu swoich danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji Weekdone

Krok 1. Skonfiguruj Google jako dostawcę tożsamości SAML
 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.

  Jeśli na stronie głównej nie widzisz opcji Aplikacje, kliknij Więcej opcji u dołu. 

 3. Kliknij ikonę plusa (+) w prawym dolnym rogu.
 4. Znajdź i kliknij Weekdone na liście aplikacji.
 5. Na stronie Informacje Google IdP:
  • Skopiuj i zapisz URL logowania jednokrotnego.
  • Pobierz certyfikat.
 6. Kliknij Dalej.

  W oknie Informacje podstawowe pojawią się Nazwa aplikacji i Opis widoczne dla użytkowników.

 7. Kliknij Dalej.

  Na stronie Szczegóły usługodawcy pola ACS URL i Identyfikator jednostki zostaną wypełnione automatycznie.

 8. Zastąp fragment {nazwa-konta} w tych polach nazwą konta zarejestrowaną w aplikacji Weekdone. Na przykład ACS URL: https://weekdone.com/a/nazwa-konta.
 9. Domyślną wartością w polu Identyfikator nazwy jest główny adres e-mail. 
 10. W polu Format identyfikatora nazwy pozostaw wartość Nieokreślony.
 11. Kliknij Zakończ.
Krok 2. Skonfiguruj aplikację Weekdone jako dostawcę usługi SAML 2.0
 1. Otwórz nowe okno przeglądarki w trybie incognito.
 2. Zaloguj się na https://{twoja-domena}.weekdone.com przy użyciu konta administratora Weekdone swojej organizacji.
 3. Z listy w prawym górnym rogu strony wybierz Settings (Ustawienia) i kliknij Company (Firma). 
 4. Wybierz Single-sign-on (SAML2) (Logowanie jednokrotne przez SAML 2).
 5. Użyj unikatowej nazwy SAML Twojej firmy.
 6. W następujących polach wpisz informacje uzyskane od Google w kroku 1:
  • SAML SSO URL (URL logowania jednokrotnego SAML): wpisz skopiowany URL logowania jednokrotnego.
  • X509 Certificate (Certyfikat X.509): wklej pobrany certyfikat.
 7. Kliknij Save Changes (Zapisz zmiany).
Krok 3. Włącz aplikację Weekdone
 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.

  Jeśli na stronie głównej nie widzisz opcji Aplikacje, kliknij Więcej opcji u dołu. 

 3. Wybierz Weekdone.
 4. W prawym górnym rogu szarego pola kliknij Edytuj usługę Utwórz.
  Po lewej stronie pojawi się organizacja najwyższego poziomu i inne jednostki organizacyjne.

 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. Aby włączyć lub wyłączyć usługę tylko dla użytkowników w jednostce organizacyjnej:

  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Wybierz Włącz lub Wyłącz.
  3. Aby pozostawić usługę włączoną lub wyłączoną, nawet gdy zostanie włączona lub wyłączona w nadrzędnej jednostce organizacyjnej, kliknij Zastąp.
  4. Jeśli stan organizacji to Zastąpione, wybierz jedną z tych opcji:
   • Odziedzicz – powoduje, że ustawienie jest przywracane do tej samej wartości co ustawienie nadrzędne.
   • Zapisz – powoduje, że ustawienie zostanie zachowane, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.

  Dowiedz się więcej o strukturze organizacyjnej.

 7. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników Weekdone są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 4. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego
 1. Zamknij wszystkie okna przeglądarki.
 2. Otwórz stronę https://weekdone.com/a/nazwa-konta i spróbuj się zalogować. Powinno nastąpić przekierowanie na stronę logowania Google.
 3. Wpisz nazwę użytkownika i hasło.

Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi przekierowanie z powrotem do aplikacji Weekdone.

Jeśli w aplikacji Weekdone nie istnieje jeszcze konto użytkownika uwierzytelnione przez dostawcę tożsamości Google, aplikacja automatycznie utworzy nowe konto dla zalogowanego użytkownika.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?