Aplikacja internetowa Replicon

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji Replicon

Zanim rozpoczniesz konfigurowanie logowania jednokrotnego, poproś zespół pomocy Replicon o podanie unikatowego identyfikatora Twojej organizacji. Otrzymasz go po rejestracji.

Krok 1. Skonfiguruj Google jako dostawcę tożsamości SAML
 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. W konsoli administracyjnej otwórz Menu  a potem  Aplikacje a potem Aplikacje internetowe i mobilne.
 3. Kliknij Dodaj aplikację a potem Wyszukaj aplikacje.
 4. W polu wyszukiwania wpisz Replicon.
 5. Po wyświetleniu wyników wyszukiwania najedź kursorem na aplikację SAML Replicon i kliknij Wybierz.
 6. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google pobierz metadane dostawcy tożsamości.
 7. Kliknij Dalej.
 8. Na stronie Informacje o dostawcy usługi edytuj pola Adres URL usługi ACSIdentyfikator jednostki, zastępując fragment {your-company-name} nazwą konta Replicon.
 9. Kliknij Dalej.
 10. (Optional) On the Attribute Mapping page, map Google directory attributes to corresponding application attributes:
  1. Click Add Mapping.
  2. Click the Select field menu and select a Google directory attribute.
  3. Enter the corresponding application attribute under App attributes.
 11. (Opcjonalnie) Aby wpisać nazwy grup odpowiednie dla tej aplikacji:
  1. W polu Członkostwo w grupie (opcjonalne) kliknij Wyszukaj grupę, wpisz co najmniej jedną literę nazwy grupy i wybierz nazwę grupy.
  2. W razie potrzeby dodaj kolejne grupy (maksymalnie 75 grup).
  3. W polu Atrybut aplikacji wpisz odpowiednią nazwę atrybutu grup usługodawcy.

  Bez względu na to, ile nazw grup wpiszesz, odpowiedź SAML będzie zawierać tylko grupy, do których należy użytkownik (bezpośrednio lub pośrednio). Więcej informacji znajdziesz w artykule na temat mapowania członkostwa w grupie.

 12. Na stronie Mapowanie atrybutów kliknij Zakończ.
Krok 2. Skonfiguruj aplikację Replicon jako dostawcę usługi SAML 2.0
 1. Otwórz nowe okno przeglądarki w trybie incognito.
 2. Zaloguj się na https://login.replicon.com przy użyciu konta administratora Replicon Twojej organizacji.
 3. W przeglądarce otwórz stronę
  https://na7.replicon.com/{twoja-firma}/services/SecurityService1.svc/help/test/EnableSAMLAuthentication2
  Zastąp fragment {twoja-firma} w tym adresie nazwą firmy zarejestrowaną w Replicon.
 4. Rozwiń v20Configuration a potem metadataConfiguration.
 5. Kliknij Choose File (Wybierz plik) i prześlij metadane dostawcy tożsamości Google pobrane w kroku 1.
 6. Kliknij Submit (Prześlij). Powinien zostać wyświetlony komunikat o powodzeniu operacji.
 7. (Opcjonalnie) Utwórz konta użytkowników w Replicon:
  • W menu nawigacyjnym kliknij Administration (Administracja).
  • Kliknij Users (Użytkownicy) w obszarze Employees and Organization (Pracownicy i organizacja).
  • Wypełnij odpowiednie pola formularza. Upewnij się, że w polu Login Name (Nazwa logowania) znajduje się adres e-mail użytkownika Google.
  • Kliknij Add User (Dodaj konto użytkownika).
Krok 3. Włącz aplikację Replicon
 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. W konsoli administracyjnej otwórz Menu  a potem  Aplikacje a potem Aplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz Replicon.
 4. Kliknij Dostęp użytkownika.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich użytkowników w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a następnie Zapisz.

 6. (Opcjonalnie) Aby włączyć lub wyłączyć usługę w jednostce organizacyjnej:
  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Aby zmienić stan usługi, wybierz Wł. lub Wył.
  3. Wybierz jedną z tych opcji:
   • Jeśli stan usługi to Dziedziczone i chcesz zachować zaktualizowane ustawienie, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie, kliknij Zastąp.
   • Jeśli stan usługi to Zastąpione, kliknij Odziedzicz, aby przywrócić to samo ustawienie, co jego ustawienie nadrzędne, lub Zapisz, aby zachować nowe nawet wtedy, gdy ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.
    Uwaga: więcej informacji o strukturze organizacyjnej.
 7. Aby włączyć usługę dla grupy użytkowników w jednej jednostce organizacyjnej lub wielu, wybierz grupę dostępu. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule na temat włączania usługi dla grupy.
 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników Replicon są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 4. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego

Replicon obsługuje logowanie jednokrotne inicjowane zarówno przez dostawcę tożsamości, jak i przez dostawcę usługi. Aby zweryfikować logowanie jednokrotne w jednym z tych trybów, wykonaj opisane poniżej czynności:

Logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę tożsamości

 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. W konsoli administracyjnej otwórz Menu  a potem  Aplikacje a potem Aplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz Replicon.
 4. W lewym górnym rogu kliknij Testuj logowanie SAML.

  Aplikacja Replicon powinna się otworzyć w osobnej karcie. Jeśli się tak nie stanie, użyj informacji z komunikatów o błędach aplikacji SAML, aby zaktualizować ustawienia dostawcy tożsamości i dostawcy usługi, a następnie ponownie przetestuj logowanie SAML.

Logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę usługi

 1. Zamknij wszystkie okna przeglądarki.
 2. Otwórz stronę https://www.replicon.com i kliknij Login (Zaloguj się).
 3. Wpisz nazwę firmy zarejestrowaną w aplikacji Replicon, w polu User Name (Nazwa użytkownika) wpisz identyfikator e-mail użytkownika Google i wpisz jakiekolwiek hasło. Powinno nastąpić przekierowanie na stronę logowania Google.
 4. Wpisz nazwę użytkownika i hasło.

Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi przekierowanie z powrotem do aplikacji Replicon.

Jeśli w aplikacji Replicon nie istnieje konto użytkownika uwierzytelnione przez dostawcę tożsamości Google, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Wykonaj czynności opisane w kroku 2, aby ręcznie utworzyć nowe konto użytkownika w aplikacji Replicon przed weryfikacją logowania jednokrotnego.

 


Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
15809346636585367921