Aplikacja internetowa Replicon

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu swoich danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji Replicon

Zanim rozpoczniesz konfigurowanie logowania jednokrotnego, poproś zespół pomocy Replicon o podanie unikatowego identyfikatora Twojej organizacji. Otrzymasz go po rejestracji.

Krok 1. Skonfiguruj Google jako dostawcę tożsamości SAML
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Kliknij ikonę plusa (+) w prawym dolnym rogu.
 4. Znajdź i kliknij Replicon na liście aplikacji.
 5. Pobierz Metadane dostawcy tożsamości ze strony Informacje Google IdP.
 6. Kliknij Dalej.

  W oknie Informacje podstawowe pojawią się Nazwa aplikacji i Opis widoczne dla użytkowników.

 7. Kliknij Dalej.
 8. Na stronie Szczegóły usługodawcy zmień zawartość pól ACS URL i Identyfikator jednostki, zastępując {nazwa-firmy} nazwą konta Replicon.
 9. Kliknij Zakończ.
Krok 2. Skonfiguruj aplikację Replicon jako dostawcę usługi SAML 2.0
 1. Otwórz nowe okno przeglądarki w trybie incognito.
 2. Zaloguj się na https://login.replicon.com przy użyciu konta administratora Replicon Twojej organizacji.
 3. W przeglądarce otwórz stronę https://na7.replicon.com/twoja-firma/services/SecurityService1.svc/help/test/EnableSAMLAuthentication2. Zastąp fragment {twoja-firma} w tym adresie nazwą firmy zarejestrowaną w Replicon.
 4. Rozwiń v20Configuration (Konfiguracja v20) a potem metadataConfiguration (Konfiguracja metadanych).
 5. Kliknij Choose File (Wybierz plik) i prześlij metadane dostawcy tożsamości Google pobrane w kroku 1.
 6. Kliknij Submit (Prześlij). Powinien zostać wyświetlony komunikat o powodzeniu.
 7. (Opcjonalnie) Utwórz konta użytkowników w Replicon:
  • W menu nawigacyjnym kliknij Administration (Administracja).
  • Kliknij Users (Użytkownicy) w obszarze Employees and Organization (Pracownicy i organizacja).
  • Wypełnij odpowiednie pola formularza. Upewnij się, że w polu Login Name (Nazwa logowania) znajduje się adres e-mail użytkownika Google.
  • Kliknij Add User (Dodaj konto użytkownika).
Krok 3. Włącz aplikację Replicon
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz Replicon.
 4. Kliknij Dostęp użytkownika.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. Aby włączyć lub wyłączyć usługę tylko dla użytkowników w jednostce organizacyjnej:

  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Wybierz Włącz lub Wyłącz.
  3. Aby pozostawić usługę włączoną lub wyłączoną, nawet gdy zostanie włączona lub wyłączona w nadrzędnej jednostce organizacyjnej, kliknij Zastąp.
  4. Jeśli stan organizacji to Zastąpione, wybierz jedną z tych opcji:
   • Odziedzicz – powoduje, że ustawienie jest przywracane do tej samej wartości co ustawienie nadrzędne.
   • Zapisz – powoduje, że ustawienie zostanie zachowane, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.

  Dowiedz się więcej o strukturze organizacyjnej.

 7. (Opcjonalnie) Włącz usługę dla grupy użytkowników.
  Za pomocą grup dostępu możesz włączyć usługę dla konkretnych użytkowników w jednostce organizacyjnej lub we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Więcej informacji

 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników Replicon są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 4. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego
 1. Zamknij wszystkie okna przeglądarki.
 2. Otwórz stronę https://www.replicon.com i kliknij Login (Zaloguj się).
 3. Wpisz nazwę firmy zarejestrowaną w aplikacji Replicon, w polu User Name (Nazwa użytkownika) wpisz identyfikator e-mail użytkownika Google i wpisz jakiekolwiek hasło. Powinno nastąpić przekierowanie na stronę logowania Google.
 4. Wpisz nazwę użytkownika i hasło.

Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi przekierowanie z powrotem do aplikacji Replicon.

Jeśli w aplikacji Replicon nie istnieje konto użytkownika uwierzytelnione przez dostawcę tożsamości Google, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Wykonaj czynności opisane w kroku 2, aby ręcznie utworzyć nowe konto użytkownika w aplikacji Replicon przed weryfikacją logowania jednokrotnego.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?