Aplikacja internetowa Replicon

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji Replicon

Zanim rozpoczniesz konfigurowanie logowania jednokrotnego, poproś zespół pomocy Replicon o podanie unikatowego identyfikatora Twojej organizacji. Otrzymasz go po rejestracji.

Krok 1. Skonfiguruj Google jako dostawcę tożsamości SAML
 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Kliknij Dodaj aplikację a potem Wyszukaj aplikacje.
 4. W polu wyszukiwania wpisz Replicon.
 5. Po wyświetleniu wyników wyszukiwania najedź kursorem na aplikację SAML Replicon i kliknij Wybierz.
 6. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google pobierz metadane dostawcy tożsamości.
 7. Kliknij Dalej.
 8. Na stronie Informacje o dostawcy usługi edytuj pola Adres URL usługi ACS i Identyfikator jednostki, zastępując fragment {your-company-name} nazwą konta Replicon.
 9. Kliknij Dalej.

  Uwaga: w przypadku aplikacji Replicon mapowanie atrybutów nie jest wymagane.

 10. Na stronie Mapowanie atrybutów kliknij Zakończ.
Krok 2. Skonfiguruj aplikację Replicon jako dostawcę usługi SAML 2.0
 1. Otwórz nowe okno przeglądarki w trybie incognito.
 2. Zaloguj się na stronie https://login.replicon.com przy użyciu konta administratora Replicon Twojej organizacji.
 3. W przeglądarce otwórz stronę https://na7.replicon.com/twoja-firma/services/SecurityService1.svc/help/test/EnableSAMLAuthentication2. Zastąp fragment {twoja-firma} w tym adresie nazwą firmy zarejestrowaną w Replicon.
 4. Rozwiń v20Configuration a potem metadataConfiguration.
 5. Kliknij Choose File (Wybierz plik) i prześlij metadane dostawcy tożsamości Google pobrane w kroku 1.
 6. Kliknij Submit (Prześlij). Powinien zostać wyświetlony komunikat o powodzeniu operacji.
 7. (Opcjonalnie) Utwórz konta użytkowników w Replicon:
  • W menu nawigacyjnym kliknij Administration (Administracja).
  • Kliknij Users (Użytkownicy) w obszarze Employees and Organization (Pracownicy i organizacja).
  • Wypełnij odpowiednie pola formularza. Upewnij się, że w polu Login Name (Nazwa logowania) znajduje się adres e-mail użytkownika Google.
  • Kliknij Add User (Dodaj konto użytkownika).
Krok 3. Włącz aplikację Replicon
 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz Replicon.
 4. Kliknij Dostęp użytkownika.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. (Opcjonalnie) Aby włączyć lub wyłączyć usługę w jednostce organizacyjnej:

  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Wybierz odpowiednią opcję, aby włączyć lub wyłączyć usługę.
  3. Kliknij Zastąp, aby to ustawienie się nie zmieniało, nawet jeśli zostanie zmodyfikowane w nadrzędnej jednostce organizacyjnej.
  4. Jeśli jednostka organizacyjna ma już ustawienie Zastąpione, masz do wyboru opcje:
   • Odziedzicz – powoduje przywrócenie ustawienia do tej samej wartości co ustawienie nadrzędne.
   • Zapisz – powoduje zachowanie ustawienia, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.

  Zapoznaj się z informacjami o strukturze organizacyjnej.

 7. (Opcjonalnie) Włącz usługę dla grupy użytkowników.
  Za pomocą grup dostępu możesz włączyć usługę dla konkretnych użytkowników w jednostce organizacyjnej lub we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Więcej informacji

 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników Replicon są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 4. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego

Replicon obsługuje logowanie jednokrotne inicjowane zarówno przez dostawcę tożsamości, jak i przez dostawcę usługi. Aby zweryfikować logowanie jednokrotne w jednym z tych trybów, wykonaj opisane poniżej czynności:

Logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę tożsamości

 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz Replicon.
 4. W lewym górnym rogu kliknij Testuj logowanie SAML.

  Aplikacja Replicon powinna się otworzyć w osobnej karcie. Jeśli się tak nie stanie, użyj informacji z komunikatów o błędach aplikacji SAML, aby zaktualizować ustawienia dostawcy tożsamości i dostawcy usługi, a następnie ponownie przetestuj logowanie SAML.

Logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę usługi

 1. Zamknij wszystkie okna przeglądarki.
 2. Otwórz stronę https://www.replicon.com i kliknij Login (Zaloguj się).
 3. Wpisz nazwę firmy zarejestrowaną w aplikacji Replicon, w polu User Name (Nazwa użytkownika) wpisz identyfikator e-mail użytkownika Google i wpisz jakiekolwiek hasło. Powinno nastąpić przekierowanie na stronę logowania Google.
 4. Wpisz nazwę użytkownika i hasło.

Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi przekierowanie z powrotem do aplikacji Replicon.

Jeśli w aplikacji Replicon nie istnieje konto użytkownika uwierzytelnione przez dostawcę tożsamości Google, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Wykonaj czynności opisane w kroku 2, aby ręcznie utworzyć nowe konto użytkownika w aplikacji Replicon przed weryfikacją logowania jednokrotnego.Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false