Aplikacja internetowa SignalFX

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu swoich danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji SignalFX

Zanim rozpoczniesz konfigurowanie logowania jednokrotnego, zaloguj się w aplikacji SignalFX i uzyskaj identyfikator integracji SAML Twojej organizacji. Znajdziesz go w sekcji Integrations (Integracje).

Krok 1. Skonfiguruj Google jako dostawcę tożsamości SAML

Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 1. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 2. Kliknij ikonę plusa (+) w prawym dolnym rogu. 
 3. Znajdź i kliknij SignalFX​ na liście aplikacji.
 4. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google pobierz Metadane dostawcy tożsamości i skopiuj URL logowania jednokrotnego oraz Identyfikator jednostki.
 5. Kliknij Dalej.

  W oknie Informacje podstawowe pojawią się Nazwa aplikacji i Opis widoczne dla użytkowników.

 6. Kliknij Dalej.
 7. Na stronie Szczegóły usługodawcy w polu URL ACS zastąp {identyfikator-integracji-od-uslugodawcy} identyfikatorem integracji uzyskanym w ramach wstępnych przygotowań. 
 8. Na stronie Mapowanie atrybutów ustaw wartości Wybierz kategorię i Wybierz użytkownika w następujący sposób dla wymienionych atrybutów:
Atrybut aplikacji Wybierz kategorię Wybierz użytkownika
user.FirstName Informacje podstawowe Imię
user.LastName Informacje podstawowe Nazwisko
user.email Informacje podstawowe Główny adres e-mail
PersonImmutableId Informacje podstawowe Imię
 1. Kliknij Zakończ.
Krok 2. Skonfiguruj aplikację SginalFX jako dostawcę usługi SAML 2.0
 1. Otwórz nowe okno przeglądarki w trybie incognito.
 2. Zaloguj się na https://www.signalfx.com przy użyciu konta administratora SignalFX swojej organizacji.
 3. Kliknij Integrations (Integracje).
 4. Znajdź Google Cloud Identity.
 5. Wpisz nazwę w polu SAML Integration (Integracja SAML).
 6. W następujących polach wpisz informacje uzyskane od Google w kroku 1:
  • Certificate (Certyfikat): prześlij pobrany certyfikat.
  • Issuer URL (URL wystawcy): wklej skopiowany identyfikator jednostki.
  • Metadata (Metadane):​ prześlij skopiowane metadane dostawcy tożsamości.
 7. Kliknij New Integration (Nowa integracja).
Krok 3. Włącz aplikację SignalFX
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz SignalFX.
 4. Kliknij Dostęp użytkownika.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. Aby włączyć lub wyłączyć usługę tylko dla użytkowników w jednostce organizacyjnej:

  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Wybierz Włącz lub Wyłącz.
  3. Aby pozostawić usługę włączoną lub wyłączoną, nawet gdy zostanie włączona lub wyłączona w nadrzędnej jednostce organizacyjnej, kliknij Zastąp.
  4. Jeśli stan organizacji to Zastąpione, wybierz jedną z tych opcji:
   • Odziedzicz – powoduje, że ustawienie jest przywracane do tej samej wartości co ustawienie nadrzędne.
   • Zapisz – powoduje, że ustawienie zostanie zachowane, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.

  Dowiedz się więcej o strukturze organizacyjnej.

 7. (Opcjonalnie) Włącz usługę dla grupy użytkowników.
  Za pomocą grup dostępu możesz włączyć usługę dla konkretnych użytkowników w jednostce organizacyjnej lub we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Więcej informacji

 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników SignalFX są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 4. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego

Aplikacja Signal FX obsługuje tylko dostęp inicjowany przez dostawcę tożsamości. Nie jest obsługiwany dostęp inicjowany przez usługodawcę. Można to sprawdzić, uruchamiając aplikację z poziomu konsoli administracyjnej Google.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?