Aplikacja internetowa SignalFx

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji SignalFx

Zanim rozpoczniesz konfigurowanie logowania jednokrotnego, zaloguj się w aplikacji SignalFx i uzyskaj identyfikator integracji SAML Twojej organizacji. Znajdziesz go w sekcji Integrations (Integracje).

Krok 1. Skonfiguruj Google jako dostawcę tożsamości SAML
Zaloguj się w: Konsola administracyjna Google.

Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 1. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 2. Kliknij Dodaj aplikację a potem Wyszukaj aplikacje.
 3. W polu wyszukiwania wpisz SignalFx.
 4. Po wyświetleniu wyników wyszukiwania najedź kursorem na aplikację SAML SignalFx i kliknij Wybierz.
 5. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google:
  • Pobierz metadane dostawcy tożsamości.
  • Skopiuj adres URL logowania jednokrotnego i identyfikator jednostki.
 6. Kliknij Dalej.
 7. Na stronie Informacje o dostawcy usługi zmień wartość pola Adres URL usługi ACS, zastępując fragment {integrationid-provided-by-sp} identyfikatorem integracji uzyskanym w ramach wstępnych przygotowań.
 8. Na stronie Mapowanie atrybutów kliknij menu Wybierz pole i zmapuj te atrybuty katalogu Google dla odpowiednich atrybutów aplikacji SignalFx:
   
  Atrybut katalogu Google Atrybut aplikacji SignalFx
  Basic Information > First Name user.FirstName
  Basic Information > Last Name user.LastName
  Basic Information > Primary Email user.email
  Basic Information > First Name PersonImmutableId
 9. Kliknij Zakończ.
Krok 2. Skonfiguruj aplikację SginalFx jako dostawcę usługi SAML 2.0
 1. Otwórz nowe okno przeglądarki w trybie incognito.
 2. Zaloguj się na https://www.signalfx.com przy użyciu konta administratora aplikacji SignalFx swojej organizacji.
 3. Kliknij Integrations (Integracje).
 4. Znajdź Google Cloud Identity.
 5. Wpisz nazwę w polu SAML Integration (Integracja SAML).
 6. W tych polach podaj informacje uzyskane od Google w kroku 1:
  • Certificate (Certyfikat): prześlij pobrany certyfikat.
  • Issuer URL (URL wystawcy): wklej skopiowany identyfikator jednostki.
  • Metadata (Metadane):​ prześlij skopiowane metadane dostawcy tożsamości.
 7. Kliknij New Integration (Nowa integracja).
Krok 3. Włącz aplikację SignalFx
 1. Zaloguj się w: Konsola administracyjna Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz aplikację SignalFx.
 4. Kliknij Dostęp użytkownika.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. Aby włączyć lub wyłączyć usługę tylko dla użytkowników w jednostce organizacyjnej:

  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Wybierz Włącz lub Wyłącz.
  3. Aby pozostawić usługę włączoną lub wyłączoną, nawet gdy zostanie włączona lub wyłączona w nadrzędnej jednostce organizacyjnej, kliknij Zastąp.
  4. Jeśli stan organizacji to Zastąpione, wybierz jedną z tych opcji:
   • Odziedzicz – powoduje, że ustawienie jest przywracane do tej samej wartości co ustawienie nadrzędne.
   • Zapisz – powoduje, że ustawienie zostanie zachowane, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.

  Dowiedz się więcej o strukturze organizacyjnej.

 7. (Opcjonalnie) Włącz usługę dla grupy użytkowników.
  Za pomocą grup dostępu możesz włączyć usługę dla konkretnych użytkowników w jednostce organizacyjnej lub we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Więcej informacji

 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników aplikacji SignalFx są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 4. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego

Uwaga: aplikacja SignalFx obsługuje tylko logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę tożsamości. Nie możesz używać logowania jednokrotnego podczas logowania się bezpośrednio w aplikacji SignalFx.

 1. Zaloguj się w: Konsola administracyjna Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz aplikację SignalFx.
 4. W lewym górnym rogu kliknij Testuj logowanie SAML.

  Aplikacja SignalFx powinna się otworzyć w osobnej karcie. Jeśli się tak nie stanie, użyj informacji z komunikatów o błędach aplikacji SAML, aby zaktualizować ustawienia dostawcy tożsamości i dostawcy usługi, a następnie ponownie przetestuj logowanie SAML.

Powinno nastąpić automatyczne przekierowanie na konto aplikacji SignalFx.Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?