ปรับแต่งการค้นหาในเครื่องมือตรวจสอบ

คุณสามารถใช้เครื่องมือตรวจสอบความปลอดภัยเพื่อปรับแต่งการค้นหาได้โดยป้อนเงื่อนไขการค้นหาหลายๆ แบบ เงื่อนไขที่ใช้ได้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูลที่คุณค้นหา (เช่น บันทึกเหตุการณ์ของอุปกรณ์หรือบันทึกเหตุการณ์ของไดรฟ์)

การเรียกใช้การค้นหาด้วยเครื่องมือตรวจสอบ

 1. ลงชื่อเข้าใช้คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google ที่ admin.google.com
  โปรดลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบ ไม่ใช่บัญชี Gmail ส่วนตัว
 2. คลิกความปลอดภัย
 3. คลิกเครื่องมือตรวจสอบ
 4. เลือกแหล่งข้อมูลสำหรับการค้นหา เช่น บันทึกเหตุการณ์ของอุปกรณ์ อุปกรณ์ บันทึกเหตุการณ์ของไดรฟ์ หรือบันทึกเหตุการณ์ของ Gmail

  หมายเหตุ: แหล่งข้อมูลที่มีให้เลือกจะแตกต่างกันไปตามรุ่น Google Workspace

 5. คลิกเพิ่มเงื่อนไข
  คุณจะกำหนดเงื่อนไขในการค้นหาได้มากกว่า 1 รายการ โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขที่ใช้ได้กับแหล่งข้อมูลแต่ละแหล่งในหัวข้อด้านล่าง คุณยังเลือกปรับแต่งการค้นหาได้ด้วยการค้นหาแบบซ้อน ซึ่งคือการค้นหาที่มีเงื่อนไข 2 หรือ 3 ระดับ (โปรดดูรายละเอียดในส่วนด้านล่าง) 
 6. คลิกค้นหา

ปรับแต่งการค้นหาของคุณด้วยการค้นหาแบบซ้อน

เมื่อกำหนดค่าการค้นหาในเครื่องมือตรวจสอบ คุณจะกำหนดเงื่อนไขในการค้นหาได้มากกว่า 1 รายการ หากคุณปรับแต่งการค้นหาที่มีเงื่อนไขอย่างน้อย 2 รายการ คุณจะมีตัวเลือกในการสร้างการค้นหาแบบซ้อนด้วยเช่นกัน หรืออีกนัยหนึ่งคือการค้นหาที่มีเงื่อนไข 2 หรือ 3 ระดับ

การใช้การค้นหาแบบซ้อนช่วยให้คุณจำกัดการค้นหาให้แคบลงโดยระบุเงื่อนไขที่ละเอียดมากขึ้นและเจาะจงไปยังประเภทเหตุการณ์ที่ต้องการ ซึ่งทำได้โดยคลิก "" เพิ่มกลุ่มเงื่อนไขขณะปรับแต่งการค้นหา

เช่น คุณอาจต้องการเรียกใช้การค้นหาเกี่ยวกับอีเมลขาเข้าในองค์กรเพื่อตรวจสอบผู้ใช้ที่ได้รับไฟล์แนบ นอกจากนี้คุณอาจต้องการจำกัดการค้นหาให้แคบลงโดยการระบุเฉพาะผู้ใช้ที่เปิดไฟล์แนบที่ได้รับหรือคลิกลิงก์ภายในอีเมล เมื่อปรับแต่งการค้นหา คุณจะอิงการค้นหาตามแหล่งข้อมูลบันทึกเหตุการณ์ของ Gmail และตั้งค่าเงื่อนไขต่อไปนี้สำหรับการค้นหา

 • อีเมลต้องมีไฟล์แนบ
 • และผู้ใช้ต้องเปิดไฟล์แนบหรือคลิกลิงก์ในอีเมล

หมายเหตุ: แหล่งข้อมูลส่วนใหญ่จะเปิดใช้การค้นหาแบบซ้อน 3 ระดับ แหล่งข้อมูลผู้ใช้เปิดใช้การค้นหาแบบซ้อนเพียง 2 ระดับเท่านั้น ส่วนแหล่งข้อมูลเบราว์เซอร์ Chrome ไม่เปิดใช้การค้นหาแบบซ้อน

ดำเนินการตามผลการค้นหา

เมื่อค้นหาในเครื่องมือตรวจสอบแล้ว คุณจะมีตัวเลือกในการดำเนินการต่างๆ ตามผลการค้นหาที่ได้รับ เช่น ค้นหาตามบันทึกเหตุการณ์ของ Gmail แล้วใช้เครื่องมือตรวจสอบเพื่อลบข้อความที่ต้องการ ทำเครื่องหมายข้อความว่าเป็นจดหมายขยะหรือฟิชชิง ส่งข้อความไปที่เขตกักบริเวณ หรือส่งข้อความไปที่กล่องจดหมายของผู้ใช้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ในเครื่องมือตรวจสอบในหัวข้อดำเนินการตามผลการค้นหา

หมายเหตุ: หากจำกัดขอบเขตการค้นหาไว้ ผลการค้นหาจะปรากฏในเครื่องมือตรวจสอบเร็วขึ้น เช่น หากจำกัดขอบเขตการค้นหาไว้เฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา การค้นหาจะแสดงผลเร็วกว่าการค้นหาโดยไม่จำกัดกรอบเวลา

เพิ่มตัวเลือกการจัดกลุ่มเมื่อปรับแต่งการค้นหา

เมื่อปรับแต่งการค้นหาในเครื่องมือตรวจสอบ คุณจะจัดกลุ่มรายการตามแอตทริบิวต์การค้นหาเฉพาะ เพื่อทำความเข้าใจขอบเขตของปัญหาอย่างรวดเร็วได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อทำการค้นหาตามบันทึกเหตุการณ์ของอุปกรณ์ คุณจะจัดกลุ่มเกณฑ์การค้นหาตามรุ่นอุปกรณ์ได้

วิธีเพิ่มตัวเลือกการจัดกลุ่มสำหรับการค้นหา

 1. ในระหว่างการค้นหา ให้คลิกเพิ่มตัวเลือกการจัดกลุ่ม
 2. จากเมนูแบบเลื่อนลงจัดกลุ่มตาม ให้เลือกเงื่อนไขสำหรับการค้นหา เช่น เลือกรุ่นอุปกรณ์
 3. คลิกค้นหา

  ตามตัวอย่างนี้ รายการอุปกรณ์จะปรากฏในผลการค้นหา สำหรับแต่ละรายการในผลการค้นหา ระบบจะแสดงชื่อรุ่นอุปกรณ์และแสดงจำนวนรายการสำหรับแต่ละรุ่นอุปกรณ์โดยมีจำนวนรายการสูงสุดแสดงที่ด้านบน

  จากนั้นคุณจะเพิ่มเงื่อนไขให้กับเกณฑ์การค้นหาได้โดยการเลื่อนดูรายการต่างๆ ในผลการค้นหาแล้วคลิกไอคอนเพิ่มเติม "" จากนั้นคลิกเพิ่มเงื่อนไขเพื่อค้นหา

แหล่งข้อมูลและเงื่อนไขในเครื่องมือตรวจสอบ

บันทึกเหตุการณ์ของอุปกรณ์

เงื่อนไข    
วันที่
 • ก่อน
 • หลัง

พิมพ์วันที่ในช่องวันที่
โปรดใช้รูปแบบต่อไปนี้

YYYY-MM-DDThh:mm:ss

รหัสอุปกรณ์
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
พิมพ์ค่าในช่องรหัสอุปกรณ์
เหตุการณ์
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • การเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนบัญชี
 • สถานะการปฏิบัติตามข้อกำหนดของอุปกรณ์
 • การอัปเดตระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์
 • การรองรับโปรไฟล์งาน
 • การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอุปกรณ์
 • อุปกรณ์ถูกบุกรุก
 • การป้อนรหัสผ่านไม่ถูกต้อง
 • กิจกรรมที่น่าสงสัย
 • การเปลี่ยนแปลงแอปพลิเคชันของอุปกรณ์
 • เหตุการณ์ ADB
 • เหตุการณ์การล็อกหน้าจอ
 • การเปลี่ยนการเป็นเจ้าของอุปกรณ์
 • เหตุการณ์ของเครือข่าย
 • เหตุการณ์การดำเนินการของอุปกรณ์
เจ้าของอุปกรณ์
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี
พิมพ์ค่าในช่องเจ้าของอุปกรณ์ (ที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง)
ประเภทอุปกรณ์
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • Android
 • iOS
 • Mac
 • Windows
 • Chrome OS
รุ่นอุปกรณ์
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี
พิมพ์ค่าในช่องโหมดอุปกรณ์โหมด
การป้อนรหัสผ่านไม่ถูกต้อง
 • เท่ากับ
 • น้อยกว่าหรือเท่ากับ
 • มากกว่าหรือเท่ากับ

พิมพ์ตัวเลขลงในช่องค่าตัวเลข

สถานะอุปกรณ์ถูกบุกรุก
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • ถูกบุกรุก
 • ไม่ถูกบุกรุก
คุณสมบัติของอุปกรณ์
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • รุ่นอุปกรณ์
 • หมายเลขซีเรียล
 • หมายเลข IMEI
 • หมายเลข MEID
 • ที่อยู่ MAC ของ Wi-Fi
 • สิทธิ์ของแอป Device Policy
 • ผู้ผลิต
 • แบรนด์ของอุปกรณ์
 • ฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์
 • เวอร์ชันของ Bootloader
การตั้งค่าอุปกรณ์
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • ตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์
 • ไม่รู้จักแหล่งที่มา
 • การแก้ไขข้อบกพร่อง USB
 • ยืนยันแอป
แฮช SHA-256 ของแอปพลิเคชัน
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

พิมพ์ค่าในช่องแฮช SHA-256

รหัสแอปพลิเคชัน
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
พิมพ์ค่าในช่องรหัสแอปพลิเคชัน
สถานะของแอปพลิเคชัน
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • ติดตั้งแล้ว
 • ถอนการติดตั้งแล้ว
 • อัปเดตแล้ว
สถานะบัญชี
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • ลงทะเบียน
 • ไม่ได้ลงทะเบียน
สิทธิ์ในการลงทะเบียน
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • ผู้ดูแลระบบอุปกรณ์
 • เจ้าของอุปกรณ์
 • เจ้าของโปรไฟล์
การเป็นเจ้าของอุปกรณ์
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • บริษัทเป็นเจ้าของ
 • ผู้ใช้เป็นเจ้าของ
รหัสอุปกรณ์ใหม่
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
พิมพ์ค่าในช่องรหัสอุปกรณ์
รหัสทรัพยากร
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

พิมพ์ค่าในช่องรหัสทรัพยากร

หมายเลขซีเรียล
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
พิมพ์ค่าในช่องหมายเลขซีเรียล
รหัสผู้ขาย iOS
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

พิมพ์ค่าในช่องรหัสผู้ขาย iOS

โดเมน
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี
พิมพ์ค่าในช่องโดเมน
สถานะการปฏิบัติตามข้อกำหนดของอุปกรณ์
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • เป็นไปตามนโยบาย
 • ไม่เป็นไปตามนโยบาย
คุณสมบัติของระบบปฏิบัติการ
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • เวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ
 • หมายเลขบิลด์
 • เวอร์ชันเคอร์เนล
 • เวอร์ชันเบสแบนด์
 • แพตช์ด้านความปลอดภัย
 • Bootloader ของอุปกรณ์
หน่วยขององค์กร
 • เท่ากับ

เลือกหน่วยขององค์กรจากรายการ

อุปกรณ์

เงื่อนไข    
รหัสอุปกรณ์
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

พิมพ์ค่าในช่องรหัสอุปกรณ์

เจ้าของอุปกรณ์
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

พิมพ์ค่าในช่องเจ้าของอุปกรณ์ (ที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง)

ประเภทอุปกรณ์
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • Android
 • iOS
 • Mac
 • Windows
 • Chrome OS
รุ่นอุปกรณ์
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
พิมพ์ค่าในช่องรุ่นอุปกรณ์
สถานะ
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • รอดำเนินการ
 • กำลังทำงาน
 • ถูกบล็อก
 • กำลังล้างข้อมูล
 • ล้างข้อมูลแล้ว
 • ยกเลิกการจัดสรรแล้ว
 • กำลังล้างข้อมูลบัญชี
 • ล้างข้อมูลบัญชีแล้ว
 • ลงทะเบียน
 • ไม่ได้ลงทะเบียน
 • ปิดใช้งาน
 • อนุมัติ
วันที่ซิงค์ล่าสุด
 • ก่อน
 • หลัง
พิมพ์วันที่ในช่องวันที่ 
โปรดใช้รูปแบบต่อไปนี้
YYYY-MM-DDThh:mm:ss
สถานะอุปกรณ์ถูกบุกรุก
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • ถูกบุกรุก
 • ไม่ถูกบุกรุก
สถานะรหัสผ่าน
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • เปิด
 • ปิด
ประเภทการจัดการ
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • ไม่มี
 • พื้นฐาน
 • ขั้นสูง
อัปเดตแพตช์ด้านความปลอดภัย
 • ก่อน
 • หลัง

พิมพ์วันที่ในช่องวันที่ 
โปรดใช้รูปแบบต่อไปนี้
YYYY-MM-DDThh:mm:ss

วันที่ลงทะเบียน
 • ก่อน
 • หลัง

พิมพ์วันที่ในช่องวันที่ 
โปรดใช้รูปแบบต่อไปนี้
YYYY-MM-DDThh:mm:ss

ผู้ให้บริการ
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
พิมพ์ค่าในช่องผู้ให้บริการ

บันทึกเหตุการณ์ของไดรฟ์

เงื่อนไข    
วันที่
 • ก่อน
 • หลัง

พิมพ์วันที่ในช่องวันที่ 
โปรดใช้รูปแบบต่อไปนี้
YYYY-MM-DDThh:mm:ss

รหัสเอกสาร
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

พิมพ์ค่าในช่องรหัสเอกสาร

ชื่อเรื่อง
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี

พิมพ์ค่าในช่องชื่อเรื่อง

ประเภทเอกสาร
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • เอกสารของ Google
 • สเปรดชีตของ Google
 • งานนำเสนอของ Google
 • โฟลเดอร์
 • แบบฟอร์มของ Google
 • Google วาดเขียน
 • ไดรฟ์ที่แชร์
 • ไฟล์ข้อความ
 • JPEG
 • PDF
 • PNG
 • MP4
 • Microsoft Word
 • Microsoft Excel
 • HTML
 • MPEG
 • Quicktime
 • Microsoft PowerPoint
 • Google Sites
การเปิดเผยก่อนหน้า
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • ส่วนตัว
 • แชร์กับภายใน
 • คนในโดเมนที่มีลิงก์
 • สาธารณะในโดเมน
 • แชร์กับภายนอก
 • คนที่มีลิงก์
 • สาธารณะบนเว็บ
การเปิดเผย
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • ส่วนตัว
 • แชร์กับภายใน
 • คนในโดเมนที่มีลิงก์
 • สาธารณะในโดเมน
 • แชร์กับภายนอก
 • คนที่มีลิงก์
 • สาธารณะบนเว็บ
เหตุการณ์
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • สร้าง
 • อัปโหลด
 • แก้ไข
 • ดู
 • เปลี่ยนชื่อ
 • ย้าย
 • เพิ่มในโฟลเดอร์
 • นำออกจากโฟลเดอร์
 • ถังขยะ
 • ลบ
 • นำออกจากถังขยะ
 • ดาวน์โหลด
 • แสดงตัวอย่าง
 • พิมพ์
 • เปลี่ยนเจ้าของ
 • เปลี่ยนตัวแก้ไข ACL
 • เปลี่ยนขอบเขตการเข้าถึง
 • เปลี่ยนการแสดงเอกสาร
 • เปลี่ยนการเข้าถึงของผู้ใช้
 • เปลี่ยนการเป็นสมาชิกไดรฟ์ที่แชร์
ผู้ดำเนินการ
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี

ป้อนค่าในช่องผู้ดําเนินการ (อีเมลของผู้ใช้)

หมายเหตุ: ผู้ดำเนินการคือผู้ใช้ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์โดยการแก้ไขไฟล์

เจ้าของ
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี

พิมพ์ชื่อผู้ใช้ในช่องเจ้าของ

เป้าหมาย
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี

พิมพ์ค่าในช่องเป้าหมาย

หมายเหตุ: เป้าหมายคือผู้ใช้หรือกลุ่มที่ถูกเพิ่มหรือนำออกจากไฟล์

เปลี่ยนการเปิดเผย
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • ภายใน
 • ภายนอก
 • ไม่มี
ที่อยู่ IP
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี

พิมพ์ค่าในช่องที่อยู่ IP

โดเมน
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี
พิมพ์ค่าในช่องโดเมน
หน่วยขององค์กร
 • เท่ากับ

เลือกหน่วยขององค์กรจากรายการ

เกี่ยวกับการเปิดเผยไฟล์ในไดรฟ์ที่แชร์

ในโฟลเดอร์ไดรฟ์ของฉัน ไฟล์ที่มองเห็นได้โดยเจ้าของเท่านั้นจะมีการเปิดเผยแบบส่วนตัว แม้ว่าไฟล์ในไดรฟ์ที่แชร์ไม่ได้แชร์อย่างชัดเจนกับผู้ใช้รายอื่น แต่จะมีการเปิดเผยแบบแชร์กับภายใน (ซึ่งไฟล์ในไดรฟ์ที่แชร์จะไม่มีการเปิดเผยแบบส่วนตัว)

บันทึกเหตุการณ์ของ Gmail

เงื่อนไข    
วันที่
 • ก่อน
 • หลัง

พิมพ์วันที่ในช่องวันที่ 
โปรดใช้รูปแบบต่อไปนี้
YYYY-MM-DDThh:mm:ss

รหัสข้อความ
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

พิมพ์ค่าในช่องรหัสข้อความ

เรื่อง
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี

พิมพ์ค่าในช่องเรื่อง

เหตุการณ์
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • การกักบริเวณของผู้ดูแลระบบ
 • ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
 • คลิกลิงก์ไฟล์แนบ
 • บันทึกไฟล์แนบไปที่ไดรฟ์
 • ส่งต่ออัตโนมัติ
 • บันทึกรายการในไดรฟ์ไปที่ไดรฟ์
 • การจัดประเภทจดหมายขยะที่ล่าช้า
 • คลิกลิงก์
 • ทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่าน
 • ย้ายออกจากถังขยะ
 • ย้ายไปยังกล่องจดหมาย
 • ย้ายลงถังขยะ
 • เปิด
 • รับ
 • ปล่อยออกจากเขตกักบริเวณ
 • ตอบ
 • ส่ง
 • การจัดประเภทจดหมายขยะของผู้ใช้
จาก (ที่อยู่ส่วนหัว)
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี

พิมพ์ที่อยู่ในช่องจาก (ที่อยู่ส่วนหัว)

จาก (ซองจดหมาย)
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี

พิมพ์ที่อยู่ในช่องจาก (ซองจดหมาย)

ถึง (ซองจดหมาย)
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี
พิมพ์ที่อยู่ในช่องถึง (ซองจดหมาย)
เจ้าของ
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี

พิมพ์ชื่อผู้ใช้ในช่องเจ้าของ

โดเมน
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี

พิมพ์ชื่อในช่องโดเมน

มีไฟล์แนบ
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • จริง
 • เท็จ
แฮชของไฟล์แนบ
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

พิมพ์ค่าในช่องแฮช SHA-256

ชื่อไฟล์แนบ
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี

พิมพ์ชื่อในช่องชื่อไฟล์แนบ

กลุ่มมัลแวร์ไฟล์แนบ
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • โปรแกรมอันตรายที่ทราบ
 • ไวรัส/เวิร์ม
 • เนื้อหาอาจเป็นอันตราย
 • อาจไม่เป็นที่ต้องการ
 • อื่นๆ
ที่อยู่ IP
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี
พิมพ์ค่าในช่องที่อยู่ IP
จาก (ชื่อส่วนหัว)
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี
พิมพ์ชื่อในช่องจาก (ชื่อส่วนหัว)
โดเมนผู้ส่ง
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี
พิมพ์ชื่อในช่องโดเมนผู้ส่ง
โดเมนสำหรับลิงก์
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี
พิมพ์ชื่อในช่องโดเมนสำหรับลิงก์
นามสกุลของไฟล์แนบ
 • เท่ากัย
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี
พิมพ์นามสกุลในช่องนามสกุลของไฟล์แนบ
โดเมน SPF
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี
พิมพ์ชื่อในช่องโดเมน SPF
โดเมน DKIM
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี
พิมพ์ชื่อในช่องโดเมน DKIM
แหล่งที่มาของการเข้าชม
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • ภายนอก
 • ภายใน
การจัดประเภทจดหมายขยะ
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • ล้าง
 • สแปม
 • ฟิชชิง
 • น่าสงสัย
 • มัลแวร์
เหตุผลของการจัดประเภทจดหมายขยะ
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • ค่าเริ่มต้น
 • การกระทำในอดีตของผู้ใช้
 • เนื้อหาที่น่าสงสัย
 • ลิงก์ที่น่าสงสัย
 • ไฟล์แนบที่น่าสงสัย
 • ประเภท
 • DMARC
 • โดเมนใน RBL สาธารณะ
 • การละเมิด RFC
 • การละเมิดนโยายของ GMAIL
 • การตัดสินของแมชชีนเลิร์นนิง
 • ชื่อเสียงผู้ส่ง
 • จดหมายขยะที่ทราบแน่ชัด
 • การตั้งค่าความปลอดภัยของ Gmail
ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี
พิมพ์ค่าในช่องตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
รหัสโครงการ OAuth
 • เท่ากับ
 • น้อยกว่าหรือเท่ากับ
 • มากกว่าหรือเท่ากับ
พิมพ์ค่าสำหรับรหัสโครงการ OAuth
URL ของลิงก์เป้าหมาย
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี
พิมพ์ค่าสำหรับ URL ของลิงก์เป้าหมาย
แฮชของไฟล์แนบเป้าหมาย
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
พิมพ์ค่าสำหรับแฮชของไฟล์แนบเป้าหมาย
ชื่อไฟล์แนบเป้าหมาย
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
พิมพ์ค่าสำหรับชื่อไฟล์แนบเป้าหมาย
กลุ่มมัลแวร์ไฟล์แนบเป้าหมาย
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • เนื้อหาอาจเป็นอันตราย
 • โปรแกรมอันตรายที่ทราบ
 • อื่นๆ
 • อาจไม่เป็นที่ต้องการ
 • ไวรัส/เวิร์ม
รหัสไดรฟ์เป้าหมาย
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี
พิมพ์ค่าสำหรับรหัสไดรฟ์เป้าหมาย

อีเมลใน Gmail

เงื่อนไข    
เรื่อง
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

พิมพ์เรื่องในช่องเรื่อง

รหัสข้อความ
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

พิมพ์ค่าในช่องรหัสข้อความ

วันที่
 • ก่อน
 • หลัง

พิมพ์วันที่ในช่องวันที่ 
โปรดใช้รูปแบบต่อไปนี้
YYYY-MM-DDThh:mm:ss

ผู้ส่ง
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

พิมพ์ผู้ส่งในช่องผู้ส่ง

ผู้รับ
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

พิมพ์ผู้รับในช่องผู้รับ

ป้ายกำกับ
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • กล่องจดหมาย
 • ถังขยะ
 • จดหมายขยะ
 • ยังไม่อ่าน
 • ที่ติดดาว
 • ฟิชชิง
 • เขตกักบริเวณของผู้ดูแลระบบ
ชื่อไฟล์แนบ
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

พิมพ์ชื่อไฟล์แนบในช่องชื่อไฟล์แนบ

มีไฟล์แนบ
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • จริง
 • False
สำเนาถึง
 • เท่ากับ
 • ไม่เทา่กับ
พิมพ์ที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องในช่องสำเนาถึง
สำเนาลับถึง
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
พิมพ์ที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องในช่องสำเนาลับถึง
 
เนื้อหาทั้งหมด
 • มีคำว่า
 • ไม่มีคำว่า
พิมพ์ค่าในช่องเนื้อหาทั้งหมด
ขนาดข้อความ
 • มากกว่าหรือเท่ากับ
 • น้อยกว่าหรือเท่ากับ
พิมพ์ค่าในช่องขนาดข้อความ

บันทึกเหตุการณ์ของกฎ

เงื่อนไข โอเปอเรเตอร์  
ผู้ดำเนินการ
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี

ป้อนค่าผู้ดําเนินการ (อีเมลของผู้ใช้)

แหล่งข้อมูล
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • อุปกรณ์
 • ไดรฟ์
 • Gmail
 • ผู้ใช้ 
วันที่
 • ก่อน
 • หลัง

พิมพ์วันที่ในช่องวันที่ 
โปรดใช้รูปแบบต่อไปนี้
YYYY-MM-DDThh:mm:ss

รหัสตัวตรวจจับ
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี
พิมพ์ชื่อโดเมนในช่องรหัสตัวตรวจจับ
ชื่อตัวตรวจจับ
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี
พิมพ์ชื่อโดเมนในช่องชื่อตัวตรวจจับ
กิจกรรม
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • การดำเนินการเสร็จสิ้น
 • การเรียกใช้กฎ
ผู้รับ
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี
พิมพ์ชื่อโดเมนในช่องผู้รับ
รหัสทรัพยากร
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
พิมพ์ค่าในช่องรหัสทรัพยากร
เจ้าของทรัพยากร
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี
ป้อนค่าในช่องเจ้าของทรัพยากร
ชื่อทรัพยากร
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี
ป้อนค่าในช่องชื่อทรัพยากร
ประเภททรัพยากร
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • อุปกรณ์
 • เอกสาร
 • อีเมล
 • ผู้ใช้
รหัสของกฎ
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
ป้อนค่าในช่องรหัสของกฎ
ชื่อกฎ
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี
ป้อนค่าในช่องชื่อกฎ
ประเภทของกฎ
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • กฎกิจกรรม
 • DLP
ประเภทการสแกน
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • สแกนไดรฟ์อย่างต่อเนื่อง
 • สแกนทรัพยากรเดียวในไดรฟ์
ความรุนแรง
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • สูง
 • ต่ำ
 • ปานกลาง
การดำเนินการที่ถูกระงับ
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • การแจ้งเตือน
 • ล้างข้อมูลบัญชีในอุปกรณ์
 • อนุมัติอุปกรณ์
 • บล็อกอุปกรณ์
 • ยกเลิกการล้างข้อมูลบัญชีในอุปกรณ์
 • ยกเลิกการล้างข้อมูลอุปกรณ์
 • ล้างข้อมูลอุปกรณ์
 • บล็อกการแชร์รายการในไดรฟ์กับภายนอก
 • ลบสิทธิ์ในไดรฟ์
 • ปิดการดาวน์โหลด พิมพ์ และคัดลอกสำหรับผู้แสดงความคิดเห็นและผู้มีสิทธิ์อ่านในไดรฟ์
 • แทรกสิทธิ์ในไดรฟ์
 • อัปเดตสิทธิ์ในไดรฟ์
 • แสดงคำเตือนเมื่อแชร์รายการในไดรฟ์กับภายนอก
 • เปลี่ยนผู้รับเอนเวโลปของ Gmail
 • ทำเครื่องหมายว่าเป็นฟิชชิงใน Gmail
 • ทำเครื่องหมายว่าเป็นสแปมใน Gmail
 • แก้ไขส่วนหัวใน Gmail
 • แก้ไขเส้นทางใน Gmail
 • แก้ไขเรื่องใน Gmail
 • กักบริเวณใน Gmail
 • ปฏิเสธอีเมลใน Gmail
 • กู้คืน Gmail
 • ส่งไปที่กล่องจดหมายของ Gmail
 • ทำเครื่องหมายว่าลบใน Gmail
 • ลบผู้ใช้
 • รีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ใช้
 • กู้คืนผู้ใช้
 • ระงับผู้ใช้
ทริกเกอร์
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี
ป้อนค่าในช่องทริกเกอร์
เรียกใช้การดำเนินการแล้ว
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • การแจ้งเตือน
 • ล้างข้อมูลบัญชีในอุปกรณ์
 • อนุมัติอุปกรณ์
 • บล็อกอุปกรณ์
 • ยกเลิกการล้างข้อมูลบัญชีในอุปกรณ์
 • ยกเลิกการล้างข้อมูลอุปกรณ์
 • ล้างข้อมูลอุปกรณ์
 • บล็อกการแชร์รายการในไดรฟ์กับภายนอก
 • ลบสิทธิ์ในไดรฟ์
 • ปิดการดาวน์โหลด พิมพ์ และคัดลอกสำหรับผู้แสดงความคิดเห็นและผู้มีสิทธิ์อ่านในไดรฟ์
 • แทรกสิทธิ์ในไดรฟ์
 • อัปเดตสิทธิ์ในไดรฟ์
 • แสดงคำเตือนเมื่อแชร์รายการในไดรฟ์กับภายนอก
 • เปลี่ยนผู้รับเอนเวโลปของ Gmail
 • ทำเครื่องหมายว่าเป็นฟิชชิงใน Gmail
 • ทำเครื่องหมายว่าเป็นสแปมใน Gmail
 • แก้ไขส่วนหัวใน Gmail
 • แก้ไขเส้นทางใน Gmail
 • แก้ไขเรื่องใน Gmail
 • กักบริเวณใน Gmail
 • ปฏิเสธอีเมลใน Gmail
 • กู้คืน Gmail
 • ส่งไปที่กล่องจดหมายของ Gmail
 • ทำเครื่องหมายว่าลบใน Gmail
 • ลบผู้ใช้
 • รีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ใช้
 • กู้คืนผู้ใช้
 • ระงับผู้ใช้
IP ไคลเอ็นต์ที่เป็นตัวทริกเกอร์
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี
ป้อนค่าในช่อง IP ไคลเอ็นต์ที่เป็นตัวทริกเกอร์
อีเมลของผู้ใช้ที่เป็นตัวทริกเกอร์
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี
ป้อนค่าในช่องอีเมลของผู้ใช้ที่เป็นตัวทริกเกอร์
หน่วยขององค์กร
 • เท่ากับ

เลือกหน่วยขององค์กรจากรายการ

บันทึกเหตุการณ์ของผู้ใช้

เงื่อนไข    
ผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบ
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี

พิมพ์ผู้ใช้ในช่องผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบ

หมายเหตุ:

 • รวมเฉพาะตัวกรองผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบในการค้นหาการทำงานของระบบที่ดำเนินการในบัญชีผู้ใช้
 • รวมตัวกรองผู้ใช้ในการค้นหาเพื่อตั้งค่าตัวกรองให้กับบัญชีผู้ใช้ที่คุณกำลังตรวจสอบ
ประเภทของคำถาม
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • รหัสสำรอง (ระบบจะขอให้ผู้ใช้ป้อนรหัสยืนยันสำรอง)
 • Google Authenticator (ระบบจะขอให้ผู้ใช้ป้อน OTP จากแอป Authenticator)
 • Google Prompt
 • IDV โทรศัพท์ (ระบบจะขอให้ผู้ใช้ป้อนหมายเลขโทรศัพท์แล้วกรอกรหัสที่ได้รับลงในเครื่อง)
 • โทรศัพท์ที่มีการลงทะเบียน IDV ล่วงหน้า
 • การตรวจสอบสิทธิ์ภายในแบบ 2 ขั้นตอน
 • ทราบรหัสพนักงาน (ผู้ใช้บอกรหัสพนักงานได้ถูกต้อง)
 • ทราบอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ (ผู้ใช้บอกอีเมลที่ใช้ลงทะเบียนไว้ได้ถูกต้อง)
 • ทราบหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ (ผู้ใช้บอกหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ได้ถูกต้อง)
 • ตำแหน่งในการเข้าสู่ระบบ (ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้จากตำแหน่งที่เคยใช้เข้าสู่ระบบตามปกติ)
 • ไม่มี
 • OTP แบบออฟไลน์ (ผู้ใช้ป้อนรหัส OTP ที่ได้รับจากการตั้งค่าในโทรศัพท์ Android)
 • อื่นๆ
 • คีย์ความปลอดภัย (ผู้ใช้ผ่านคำถามที่มีการเข้ารหัสคีย์ความปลอดภัย)
วันที่
 • ก่อน
 • หลัง

พิมพ์วันที่ในช่องวันที่ 
โปรดใช้รูปแบบต่อไปนี้
YYYY-MM-DDThh:mm:ss

โดเมน
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี
พิมพ์ชื่อโดเมนในช่องโดเมน
เหตุการณ์
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • เข้าสู่ระบบสำเร็จ
 • เข้าสู่ระบบไม่สำเร็จ
 • ตอบคำถามในการเข้าสู่ระบบ
 • ออกจากระบบ
 • เปลี่ยนรหัสผ่าน
 • รีเซ็ตรหัสผ่าน
 • ลงทะเบียนการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน
 • ยกเลิกลงทะเบียนการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน
 • แก้ไขข้อมูลการกู้คืน
 • สร้างรหัสสำรอง
ที่อยู่ IP
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี
พิมพ์ที่อยู่ IP ในช่องที่อยู่ IP
เป็นปัจจัยที่สอง
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • จริง
 • เท็จ
น่าสงสัย
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • จริง
 • เท็จ
เวลาที่เข้าสู่ระบบ
 • ก่อน
 • หลัง

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • ก่อน
 • หลัง
ประเภทการเข้าสู่ระบบ
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • Exchange
 • รหัสผ่านของ Google
 • ตรวจสอบสิทธิ์ใหม่
 • SAML
 • ไม่ทราบ
ผู้ใช้
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี

พิมพ์ค่าในช่องผู้ใช้

หมายเหตุ:

 • รวมตัวกรองผู้ใช้ในการค้นหาเพื่อตั้งค่าตัวกรองให้กับบัญชีผู้ใช้ที่คุณกำลังตรวจสอบ
 • รวมเฉพาะตัวกรองผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบในการค้นหาการทำงานของระบบที่ดำเนินการในบัญชีผู้ใช้
หน่วยขององค์กร
 • เท่ากับ

เลือกหน่วยขององค์กรจากรายการ

ผู้ใช้

เงื่อนไข    
อีเมล
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

พิมพ์ที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องในช่องอีเมล

หมายเหตุ: ที่อยู่นี้จะจับคู่กับที่อยู่อีเมลหลักหรือที่อยู่อีเมลอื่นของผู้ใช้

ชื่อ
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

พิมพ์ค่าในช่องชื่อ

นามสกุล
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

พิมพ์ค่าในช่องนามสกุล

เข้าสู่ระบบครั้งล่าสุด
 • ก่อน
 • หลัง

พิมพ์วันที่ในช่องวันที่ 
โปรดใช้รูปแบบต่อไปนี้
YYYY-MM-DDThh:mm:ss

ผู้ดูแลระบบขั้นสูง
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • จริง
 • เท็จ
ผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • จริง
 • เท็จ
ลงทะเบียนในการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • จริง
 • เท็จ
องค์กรบังคับใช้การยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • จริง
 • เท็จ
รหัสที่ถูกระงับ
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • จริง
 • เท็จ
เปลี่ยนรหัสผ่านเมื่อเข้าสู่ระบบ
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • จริง
 • เท็จ
การตั้งค่ากล่องจดหมาย
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • จริง
 • เท็จ
หน่วยขององค์กร
 • เท่ากับ

เลือกหน่วยขององค์กรจากรายการ

เหตุการณ์ในบันทึกของ Chrome

เงื่อนไข    
เวอร์ชันของเบราว์เซอร์
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี

ป้อนค่าเวอร์ชันของเบราว์เซอร์

เงื่อนไขนี้คือเวอร์ชันของเบราว์เซอร์ที่ใช้ เช่นดังที่แสดงขึ้นเมื่อผู้ใช้ป้อน chrome://version ในแถบที่อยู่ของเบราว์เซอร์ Chrome

แฮชเนื้อหา
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี

ป้อนค่าแฮชเนื้อหา

เงื่อนไขนี้คือแฮช SHA256 ของเนื้อหา

ชื่อเนื้อหา
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี

ป้อนค่าชื่อเนื้อหา

เงื่อนไขนี้คือชื่อเนื้อหา เช่น ชื่อไฟล์

ขนาดเนื้อหา
 • เท่ากับ
 • น้อยกว่าหรือเท่ากับ
 • มากกว่าหรือเท่ากับ

ป้อนค่าขนาดเนื้อหา

เงื่อนไขนี้คือขนาดของเนื้อหาที่โอนในหน่วยไบต์

ประเภทเนื้อหา
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี

ป้อนค่าประเภทเนื้อหา

เงื่อนไขนี้คือประเภท MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) ของเนื้อหาที่โอน เช่น ข้อความ หรือ html

วันที่
 • ก่อน 
 • หลัง

ป้อนค่าวันที่และเวลา

เงื่อนไขนี้คือวันที่และเวลาที่เหตุการณ์เกิดขึ้น ซึ่งปกติจะจัดเก็บในรูปแบบ UTC แต่จะแสดงตามเวลาท้องถิ่น

รหัสอุปกรณ์
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี

ป้อนค่ารหัสอุปกรณ์

รหัสอุปกรณ์ คือตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันของอุปกรณ์

ชื่ออุปกรณ์
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี

ป้อนค่าชื่ออุปกรณ์

ชื่ออุปกรณ์ คือชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์หรือชื่อโฮสต์สําหรับอุปกรณ์

แพลตฟอร์มอุปกรณ์
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี

ป้อนค่าแพลตฟอร์มอุปกรณ์

แพลตฟอร์มอุปกรณ์ คือชื่อแพลตฟอร์มและเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ เช่น Windows 10 หรือ Mac OS X 10.14.6

ผู้ใช้อุปกรณ์
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี

ป้อนค่าผู้ใช้อุปกรณ์

เงื่อนไขนี้คือชื่อผู้ใช้ของผู้ที่ลงชื่อเข้าใช้อุปกรณ์

โดเมน
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี

ป้อนค่าโดเมน

เงื่อนไขนี้คือส่วนที่เป็นชื่อโดเมนใน URL เช่น solarmora.com

เหตุการณ์
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

ให้เลือกจากเหตุการณ์ต่อไปนี้

 • ไม่ได้สแกนเนื้อหา - มีหลายสาเหตุที่ทําให้ไฟล์ไม่ได้รับการสแกน เช่น ไฟล์อาจมีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ไฟล์มีขนาดใหญ่เกินไป การสแกน DLP ล้มเหลว การสแกนมัลแวร์ล้มเหลว หรือการสแกนมัลแวร์มีไว้สําหรับประเภทไฟล์ที่ไม่รองรับ
 • การโอนมัลแวร์ - เนื้อหาที่ผู้ใช้โอนจะถือเป็นเนื้อหาที่อันตราย หรือไม่พึงประสงค์ 
 • รหัสผ่านถูกเปลี่ยน - ผู้ใช้รีเซ็ตรหัสผ่าน
 • ใช้รหัสผ่านซ้ำ - ผู้ใช้ป้อนรหัสผ่านใน URL ที่ไม่ได้อยู่ในรายการ URL สําหรับเข้าสู่ระบบขององค์กรที่ได้รับอนุญาต ระบบจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นหากพบว่า URL นั้นเป็นฟิชชิง หรือหากผู้ใช้พยายามลงชื่อเข้าใช้ด้วยรหัสผ่านของบริษัทไปยังเว็บไซต์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • การโอนข้อมูลที่ละเอียดอ่อน - เนื้อหาที่ผู้ใช้อัปโหลด ดาวน์โหลด หรือวางจะถือเป็นเนื้อหาซึ่งมีข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ซึ่งตรวจพบโดยกฎการปกป้องข้อมูล
 • การเข้าชมเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัย - URL ที่ผู้ใช้เข้าชมจะถือเป็นเว็บไซต์หลอกลวงหรือเป็นอันตราย ซึ่งอาจเป็นเพราะข้อผิดพลาดของ SSL มัลแวร์ วิศวกรรมสังคม หรือซอฟต์แวร์ที่ไม่พึงประสงค์
เหตุผลที่เกิดเหตุการณ์
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี

ป้อนค่าเหตุผลของเหตุการณ์

ตัวอย่างเหตุผลของเหตุการณ์มีดังนี้

 • การโอนข้อมูลที่ละเอียดอ่อน - คือรายการกฎการปกป้องข้อมูลที่เรียกใช้คําเตือนขึ้นมา หากมีการเรียกใช้กฎหลายรายการ ระบบจะคั่นชื่อด้วยคอมมา 
 • การโอนมัลแวร์ คือรายการที่แสดงสาเหตุที่ทำให้เนื้อหาถือเป็นอันตราย
 • การเข้าชมเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัย - คือรายการแสดงสาเหตุที่ไม่ควรเข้าชมเว็บไซต์
 • ไม่ได้สแกนเนื้อหา - คือรายการสาเหตุที่ระบบไม่สแกนเนื้อหา
 • ใช้รหัสผ่านซ้ำ คือรายการแสดงสาเหตุที่ตรวจพบการใช้รหัสผ่านซ้ำ
ผลลัพธ์ของเหตุการณ์
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • อนุญาต
 • ถูกบล็อก
 • ข้ามแล้ว
 • เตือนแล้ว

เงื่อนไขนี้คือผลจากเหตุการณ์โดยอิงตามนโยบายและกฎที่ตั้งไว้

ผู้ใช้โปรไฟล์
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี

ป้อนค่าผู้ใช้โปรไฟล์

เงื่อนไขนี้คือโปรไฟล์เบราว์เซอร์ Chrome ของผู้ใช้ปัจจุบัน

ประเภททริกเกอร์
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • การดาวน์โหลดไฟล์
 • การอัปโหลดไฟล์
 • ไม่ระบุ
 • การอัปโหลดเนื้อหาเว็บ

เงื่อนไขคือการดําเนินการของผู้ใช้ที่ทริกเกอร์เหตุการณ์ 

ผู้ใช้ที่ทริกเกอร์
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี

ป้อนค่าผู้ใช้ที่ทริกเกอร์

เงื่อนไขนี้คือชื่อผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ เช่น ชื่อผู้ใช้ในเหตุการณ์ใช้รหัสผ่านซ้ำ หรือชื่อผู้ใช้ที่รีเซ็ตรหัสผ่าน

URL
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี

ป้อนค่า URL

เงื่อนไขนี้คือ URL ของเนื้อหา

User Agent
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี

ป้อนค่า User Agent

เงื่อนไขนี้คือสตริง User Agent ของเบราว์เซอร์ที่ใช้เข้าถึงเนื้อหา เช่น

Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4140.0 Safari/537.36
 

หน่วยขององค์กร
 • เท่ากับ

เลือกหน่วยขององค์กรจากรายการ

เบราว์เซอร์ Chrome

เงื่อนไข    
รหัสเบราว์เซอร์
 • มี

ป้อนค่ารหัสเบราว์เซอร์

เวอร์ชันของ Chrome
 • มี

ป้อนค่าเวอร์ชันของ Chrome

รหัสอุปกรณ์
 • มี
ป้อนค่ารหัสอุปกรณ์
ชื่ออุปกรณ์
 • มี
ป้อนค่าชื่ออุปกรณ์
เวอร์ชันระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์
 • เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • Linux 
 • Mac
 • Windows
ประเภทอุปกรณ์
 • เท่ากับ

ป้อนค่าประเภทอุปกรณ์

ผู้ใช้เครื่อง
 • เท่ากับ
ป้อนค่าผู้ใช้เครื่อง
เวลาลงทะเบียน
 • ก่อน
 • หลัง
ป้อนค่าสำหรับช่วงเวลาการจดทะเบียน

บันทึกเหตุการณ์ของปฏิทิน

เงื่อนไข    
ระดับการเข้าถึง
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • ตัวแก้ไข
 • ว่าง/ไม่ว่าง
 • ไม่มี
 • เจ้าของ
 • อ่าน
 • รูท
ผู้ดำเนินการ
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี

ป้อนค่าผู้ดําเนินการ (อีเมลของผู้ใช้)

ประเภท API
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • Android
 • CalDAV API
 • กิจกรรมจาก Gmail
 • EWS API
 • GData API
 • ICS
 • แอป iOS
 • REST API V3
 • ไม่ทราบ
 • เว็บ
รหัสปฏิทิน
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี
ป้อนค่ารหัสปฏิทิน
วันที่
 • ก่อน
 • หลัง

ป้อนค่าในช่องวันที่

กิจกรรม
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • เปลี่ยนระดับการเข้าถึงของปฏิทิน
 • เปลี่ยนประเทศของปฏิทิน
 • สร้างปฏิทิน
 • ลบปฏิทิน
 • เปลี่ยนคำอธิบายปฏิทิน
 • เปลี่ยนสถานที่ของปฏิทิน
 • เปลี่ยนเขตเวลาของปฏิทิน
 • เปลี่ยนชื่อปฏิทิน
 • สร้างกิจกรรม
 • ลบกิจกรรม
 • เพิ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 • ตอบกลับผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบบอัตโนมัติ
 • นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมออก
 • เปลี่ยนคำตอบของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 • แก้ไขกิจกรรม
 • นำกิจกรรมออกจากถังขยะ
 • กู้คืนกิจกรรม
 • เปลี่ยนเวลาเริ่มต้นของกิจกรรม
 • แก้ไขชื่อกิจกรรม
 • ทริกเกอร์การแจ้งเตือน
 • สร้างการสมัครรับข้อมูล
 • ลบการสมัครรับข้อมูล
 • ค้นหาเวลาว่างในปฏิทิน Exchange จาก Google สำเร็จ
 • ค้นหาเวลาว่างในปฏิทิน Google จาก Exchange สำเร็จ
 • ค้นหาเวลาว่างจากทรัพยากรของ Exchange สำเร็จ
 • ค้นหารายชื่อทรัพยากรของ Exchange สำเร็จ
 • ค้นหาเวลาว่างในปฏิทิน Exchange จาก Google ไม่สำเร็จ
 • ค้นหาเวลาว่างในปฏิทิน Google จาก Exchange ไม่สำเร็จ
 • ค้นหาเวลาว่างจากทรัพยากรของ Exchange ไม่สำเร็จ
 • ค้นหารายชื่อทรัพยากรของ Exchange ไม่สำเร็จ
เวลาสิ้นสุดกิจกรรม
 • ก่อน
 • หลัง
ป้อนค่าเวลาสิ้นสุดกิจกรรม
รหัสกิจกรรม
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี
ป้อนค่ารหัสกิจกรรม
เวลาเริ่มต้นกิจกรรม
 • ก่อน 
 • หลัง
ป้อนค่าเวลาเริ่มต้นกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี
ป้อนค่าชื่อกิจกรรม
สถานะการตอบกลับของผู้เข้าร่วม
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • ยอมรับ
 • ปฏิเสธ
 • ลบแล้ว
 • ทำเครื่องหมายเป็นสแปม
 • ไม่แน่นอน
 • ไม่ได้รับเชิญ
 • ยังไม่ตอบ
 • ผู้จัด
รหัสข้อผิดพลาดของการทำงานร่วมกัน
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี
ป้อนค่ารหัสข้อผิดพลาดของการทำงานร่วมกัน
ที่อยู่ IP
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี
ป้อนค่าที่อยู่ IP
ค่าใหม่
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี
ป้อนค่าใหม่
รหัสข้อความการแจ้งเตือน
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี
ป้อนค่ารหัสข้อความการแจ้งเตือน
วิธีการแจ้งเตือน
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • การแจ้งเตือน
 • ค่าเริ่มต้น
 • อีเมล
 • SMS
ประเภทการแจ้งเตือน
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • ให้สิทธิ์เข้าถึงปฏิทินแล้ว
 • คำขอเข้าถึงปฏิทิน
 • กิจกรรมถูกยกเลิก
 • กิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลง
 • กำหนดการรายวัน
 • ส่งอีเมลถึงผู้เข้าร่วม
 • เปลี่ยนการเป็นเจ้าของกิจกรรม
 • การแจ้งเตือนกิจกรรม
 • การตอบกลับกิจกรรม
 • กิจกรรมใหม่
ชื่อกิจกรรมเดิม
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี
ป้อนค่าชื่อกิจกรรมเดิม
หน่วยขององค์กร
 • เท่ากับ
เลือกหน่วยขององค์กรจากรายการ
รหัสปฏิทินของผู้จัด
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี
ป้อนค่ารหัสปฏิทินของผู้จัด
URL ของ Exchange Server ระยะไกล
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี
ป้อนค่า URL ของ Exchange Server ระยะไกล
เวลาสิ้นสุดของช่วงการส่งคำขอ
 • ก่อน
 • หลัง
ป้อนค่าเวลาสิ้นสุดของช่วงการส่งคำขอ
เวลาเริ่มต้นของช่วงการส่งคำขอ
 • ก่อน
 • หลัง
ป้อนค่าเวลาเริ่มต้นของช่วงการส่งคำขอ
รหัสปฏิทินของผู้ใช้บริการ
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี
ป้อนค่ารหัสปฏิทินของผู้ใช้บริการ
ผู้ใช้เป้าหมาย
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี
ป้อนค่าผู้ใช้เป้าหมาย
User Agent
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี
ป้อนค่า User Agent

บันทึกเหตุการณ์ของ Chat

เงื่อนไข    
ผู้ดำเนินการ
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี

ป้อนค่าผู้ดําเนินการ (อีเมลของผู้ใช้)

แฮชของไฟล์แนบ
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี

ป้อนค่าแฮชของไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์แนบ
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี
ป้อนค่าชื่อไฟล์แนบ
URL ของไฟล์แนบ
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี
ป้อนค่า URL ของไฟล์แนบ
วันที่
 • ก่อน
 • หลัง

ป้อนค่าวันที่

กิจกรรม
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • ไฟล์แนบที่ดาวน์โหลดแล้ว
 • อัปโหลดไฟล์แนบแล้ว
 • เริ่มข้อความส่วนตัว
 • ส่งคำเชิญแล้ว
 • แก้ไขข้อความแล้ว
 • ส่งข้อความแล้ว
 • สร้างห้องแล้ว
 • เพิ่มสมาชิกในห้องแล้ว
 • นำสมาชิกในห้องออกแล้ว
ห้องภายนอก
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • เท็จ
 • จริง
 • ไม่ทราบ
รหัสข้อความ
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี
ป้อนค่ารหัสข้อความ
หน่วยขององค์กร
 • เท่ากับ
เลือกหน่วยขององค์กรจากรายการ
ผู้รับ
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี
ป้อนค่าผู้รับ
การตั้งค่าประวัติของห้อง
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • ชั่วคราว
 • ถาวร
รหัสห้อง
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี
ป้อนค่ารหัสห้อง
ชื่อห้อง
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี
ป้อนค่าชื่อห้อง

บันทึกเหตุการณ์ของ Groups

เงื่อนไข    
ผู้ดำเนินการ
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี

ป้อนค่าผู้ดําเนินการ 

วันที่
 • ก่อน
 • หลัง

ป้อนค่าวันที่

กิจกรรม
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • ยอมรับคำเชิญ
 • เพิ่มการตั้งค่าข้อมูล
 • เพิ่มผู้ใช้
 • อนุญาตโพสต์จากผู้ใช้เสมอ
 • อนุมัติคำขอเข้าร่วม
 • แบนผู้ใช้ด้วยการกลั่นกรอง
 • เปลี่ยน ACL
 • เปลี่ยนการตั้งค่าพื้นฐาน
 • เปลี่ยนการตั้งค่าข้อมูลประจำตัว
 • เปลี่ยนการตั้งค่าข้อมูล
 • เปลี่ยนการตั้งค่าข้อจำกัดของสมาชิกใหม่
 • เปลี่ยนการตั้งค่าการตอบกลับโพสต์
 • เปลี่ยนการตั้งค่าการกลั่นกรองสแปม
 • เปลี่ยนการตั้งค่าหัวข้อ
 • สร้างกลุ่ม
 • ลบกลุ่ม
 • เชิญผู้ใช้
 • เข้าร่วม
 • กลั่นกรองข้อความ
 • เชิญผู้ใช้ซ้ำ
 • ปฏิเสธคำขอเข้าร่วม
 • นำการตั้งค่าข้อมูลออก
 • นำผู้ใช้ออก
 • ขอเข้าร่วม
 • เพิกถอนคำเชิญ
อีเมลกลุ่ม
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี

ป้อนค่าอีเมลกลุ่ม

การตั้งค่าสิทธิ์ของกลุ่ม
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • มีสิทธิ์เพิ่มสมาชิก
 • มีสิทธิ์เพิ่มข้อมูลอ้างอิง
 • มีสิทธิ์อนุมัติสมาชิก
 • มีสิทธิ์อนุมัติข้อความ
 • มีสิทธิ์มอบหมายหัวข้อ
 • มีสิทธิ์แนบไฟล์
 • มีสิทธิ์ให้การอนุญาตคำตอบ
 • มีสิทธิ์แบนผู้ใช้
 • มีสิทธิ์เปลี่ยนแท็กและหมวดหมู่
 • มีสิทธิ์ติดต่อเจ้าของ
 • มีสิทธิ์ลบโพสต์ใดก็ได้
 • มีสิทธิ์ลบหัวข้อ
 • มีสิทธิ์แก้ไขการแจ้งเตือนของฟอรัม
 • มีสิทธิ์แก้ไขโพสต์ของผู้อื่น
 • มีสิทธิ์แก้ไขโพสต์ของตนเอง
 • มีสิทธิ์ป้อนแท็กรูปแบบอิสระ
 • มีสิทธิ์ใช้รูปภาพที่กำหนดเอง
 • มีสิทธิ์ซ่อนการละเมิด
 • มีสิทธิ์เชิญสมาชิก
 • มีสิทธิ์เข้าร่วม
 • มีสิทธิ์ล็อกหัวข้อ
 • มีสิทธิ์ทำเครื่องหมายว่าซ้ำ
 • มีสิทธิ์ทำเครื่องหมายว่าชอบคำตอบในหัวข้อของตนเอง
 • มีสิทธิ์ทำเครื่องหมายว่าชอบคำตอบของผู้อื่น
 • มีสิทธิ์ทำเครื่องหมายว่าไม่จำเป็นต้องตอบ
 • มีสิทธิ์ทำเครื่องหมายให้เป็นหัวข้อปักหมุด
 • มีสิทธิ์ทำเครื่องหมายว่าเห็นด้วย
 • มีสิทธิ์แก้ไขสมาชิก
 • มีสิทธิ์แก้ไขบทบาท
 • มีสิทธิ์ย้ายข้อความต่างๆ
 • มีสิทธิ์ย้ายหัวข้อเข้ากลุ่ม
 • มีสิทธิ์ย้ายหัวข้อออกจากกลุ่ม
 • มีสิทธิ์โพสต์
 • มีสิทธิ์โพสต์ประกาศ
 • มีสิทธิ์โพสต์เป็นกลุ่ม
 • มีสิทธิ์โพสต์หัวข้อที่ผ่านการกลั่นกรอง
 • มีสิทธิ์โพสต์แบบ Rich Text
 • มีสิทธิ์ตอบกลับผู้เขียน
 • มีสิทธิ์ตอบกลับหัวข้อที่ปิดอัตโนมัติ
 • มีสิทธิ์ส่งข้อความส่วนตัว
 • มีสิทธิ์รับมอบหมายหัวข้อ
 • มีสิทธิ์ยกเลิกการมอบหมายหัวข้อ
 • มีสิทธิ์ยกเลิกการทำเครื่องหมายว่าชอบคำตอบ
 • มีสิทธิ์ใช้คำตอบสำเร็จรูป
 • มีสิทธิ์ดูอีเมลของสมาชิก
 • มีสิทธิ์ดูสมาชิก
 • มีสิทธิ์ดูหัวข้อ
ค่าของการตั้งค่าข้อมูล
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี
ป้อนค่าสําหรับค่าของการตั้งค่าข้อมูล
รหัสข้อความ
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี
ป้อนค่ารหัสข้อความ
การกลั่นกรองข้อความ
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • อนุมัติแล้ว
 • ถูกปฏิเสธ
ค่าใหม่
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี
ป้อนค่าใหม่
ค่าเดิม
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี
ป้อนค่าเดิม
หน่วยขององค์กร
 • เท่ากับ
เลือกหน่วยขององค์กรจากรายการ

บทบาท

 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • ผู้จัดการ
 • สมาชิก
 • เจ้าของ
การตั้งค่า
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • อนุญาตสมาชิกภายนอก
 • อนุญาตให้โพสต์ทางอีเมล
 • อนุญาตการโพสต์จากเว็บ
 • ประเภทหัวข้อที่อนุญาต
 • เก็บข้อความ
 • ผู้เขียนได้รับข้อความตีกลับ
 • เปิดใช้งานหมวดหมู่
 • ส่วนท้ายที่กำหนดเอง
 • ที่อยู่สำหรับตอบกลับที่กำหนดเอง
 • ประเภทหัวข้อที่เป็นค่าเริ่มต้น
 • ชื่อที่แสดงต้องไม่ซ้ำกัน
 • อีเมลกลุ่ม
 • ภาษาของกลุ่ม
 • ชื่อกลุ่ม
 • วิธีจัดการข้อความสแปมที่น่าสงสัย
 • รวมส่วนท้ายที่กำหนดเอง
 • ใส่ URL เว็บของกลุ่มไว้ที่ส่วนท้าย
 • แสดงกลุ่มนี้ในไดเรกทอรี
 • ขนาดสูงสุดของข้อความ
 • สมาชิกใหม่มีสิทธิ์โพสต์
 • สมาชิกใหม่จะโพสต์หัวข้อที่ผ่านการกลั่นกรองได้
 • แจ้งผู้เขียนเมื่อผู้กลั่นกรองปฏิเสธข้อความนี้
 • รูปแบบข้อมูลประจำตัวที่จำเป็น
 • ข้อความนำหัวเรื่อง
 • ไม่ใส่เส้นแบ่งส่วนท้ายของอีเมล
 • เปิดใช้งานแท็ก
 • อีเมลที่ใช้รับการตอบกลับ
สถานะ
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • ล้มเหลว
 • สำเร็จ
เป้าหมาย
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี
ป้อนค่าเป้าหมาย

บันทึกเหตุการณ์ของ Meet

เงื่อนไข    
ผู้ดำเนินการ
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

ป้อนค่าผู้ดําเนินการ

ชื่อผู้ดำเนินการ
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี

ป้อนค่าชื่อผู้ดําเนินการ

ประเภทผู้ดำเนินการ
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • อีเมล
 • รหัสอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของ Meet
 • หมายเลขโทรศัพท์
รหัสกิจกรรมของปฏิทิน
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี

ป้อนค่ารหัสกิจกรรมของปฏิทิน

คะแนนการโทร
 • เท่ากับ
 • น้อยกว่าหรือเท่ากับ
 • มากกว่าหรือเท่ากับ

ป้อนค่าคะแนนการโทร

เมือง
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี
ป้อนค่าเมือง
ประเภทไคลเอ็นต์
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • Android
 • Chromebase
 • Chromebox
 • ปลายทางที่เข้าร่วมผ่านระบบของบุคคลที่สาม
 • iOS
 • Jamboard
 • ประเภทอุปกรณ์อื่น
 • PSTN ที่โทรเข้า
 • PSTN ที่โทรออก
 • เว็บเบราว์เซอร์
รหัสการประชุม
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี
ป้อนค่ารหัสการประชุม
ประเทศ
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี
ป้อนค่าประเทศ (รหัส ISO ที่เป็นอักขระ 2 ตัว)
วันที่
 • ก่อน
 • หลัง
ป้อนค่าวันที่
ระยะเวลา
 • เท่ากับ
 • น้อยกว่าหรือเท่ากับ
 • มากกว่าหรือเท่ากับ
ป้อนค่าระยะเวลา

รหัสเครื่องปลายทาง

 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี
ป้อนค่ารหัสเครื่องปลายทาง
เหตุการณ์
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • ปลายทางออกไปแล้ว
 • ดูสตรีมสดแล้ว
ที่อยู่ IP
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี
ป้อนค่าที่อยู่ IP
รหัสหน้ารับชมสตรีมแบบสด
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี
ป้อนค่ารหัสหน้ารับชมสตรีมแบบสด
รหัสการประชุม
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี
ป้อนค่ารหัสการประชุม
หน่วยขององค์กร
 • เท่ากับ
เลือกหน่วยขององค์กรจากรายการ
อีเมลของผู้จัดการประชุม
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี
ป้อนค่าอีเมลของผู้จัดการประชุม
ผู้เข้าร่วมจากภายนอกองค์กร
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • จริง
 • เท็จ
ประเภทผลิตภัณฑ์
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • Hangouts แบบคลาสสิก
 • Hangouts Meet
 • อื่นๆ

 

บันทึกเหตุการณ์ของ Voice

เงื่อนไข    
ผู้ดำเนินการ
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี

ป้อนค่าผู้ดําเนินการ (อีเมลของผู้ใช้)

ปลายสาย
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี

ป้อนค่าปลายสาย

ต้นสาย
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี

ป้อนค่าต้นสาย

ค่าใช้จ่าย
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี

ป้อนค่าใช้จ่าย

วันที่
 • ก่อน
 • หลัง

ป้อนค่าวันที่

รหัสโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี
ป้อนค่ารหัสโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ
รุ่นของโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี
ป้อนค่ารุ่นของโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ
ระยะเวลา
 • เท่ากับ
 • น้อยกว่าหรือเท่ากับ
 • มากกว่าหรือเท่ากับ
ป้อนค่าระยะเวลา
เหตุการณ์
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • ลบการต่อสายตรงอัตโนมัติ
 • เผยแพร่การต่อสายตรงอัตโนมัติ
 • โทรออก
 • โทรออก (Meet)
 • รับสาย
 • รับสาย (การต่อสายตรงอัตโนมัติ)
 • รับสาย (Meet)
 • รับสาย (กลุ่มผู้ใช้ที่เป็นผู้รับสาย)
 • โอนสาย
 • โอนสาย (การต่อสายอัตโนมัติ)
 • โอนสาย (กลุ่มผู้ใช้ที่เป็นผู้รับสาย)
 • ยกเลิกการจัดสรรโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ
 • จัดสรรโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ
 • ไม่มีผู้รับข้อความเสียง (การต่อสายอัตโนมัติ)
 • ไม่มีผู้รับข้อความเสียง (กลุ่มผู้ใช้ที่เป็นผู้รับสาย)
 • กำหนดหมายเลขแล้ว
 • กำหนดหมายเลข (การต่อสายอัตโนมัติ)
 • กำหนดหมายเลข (โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ)
 • กำหนดหมายเลข (กลุ่มผู้ใช้ที่เป็นผู้รับสาย)
 • ยกเลิกการกำหนดหมายเลข
 • ยกเลิกการกำหนดหมายเลข (การต่อสายอัตโนมัติ)
 • ยกเลิกการกำหนดหมายเลข (โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ)
 • ยกเลิกการกำหนดหมายเลข (กลุ่มผู้ใช้ที่เป็นผู้รับสาย)
 • ลบกลุ่มผู้ใช้ที่เป็นผู้รับสาย
 • แก้ไขกลุ่มผู้ใช้ที่เป็นผู้รับสาย
 • รับข้อความ
 • ส่งข้อความ
 • โอนไปยังผู้ใช้ไม่สำเร็จ (การต่อสายอัตโนมัติ)
 • โอนไปยังผู้ใช้ไม่สำเร็จ (กลุ่มผู้ใช้ที่เป็นผู้รับสาย)
 • กำหนดผู้ใช้ (โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ)
 • ยกเลิกการกำหนดผู้ใช้ (โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ)
 • ส่งข้อความเสียงไม่สำเร็จ (การต่อสายอัตโนมัติ)
 • ส่งข้อความเสียงไม่สำเร็จ (กลุ่มผู้ใช้ที่เป็นผู้รับสาย)
 • โอนข้อความเสียงไม่สำเร็จ (การต่อสายอัตโนมัติ)
 • โอนข้อความเสียงไม่สำเร็จ (กลุ่มผู้ใช้ที่เป็นผู้รับสาย)
 • รับข้อความเสียง (การต่อสายอัตโนมัติ)
 • รับข้อความเสียง (กลุ่มผู้ใช้ที่เป็นผู้รับสาย)
รหัส Google Meet
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี
ป้อนค่ารหัส Google Meet
คือการสนทนาเป็นกลุ่ม
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • เท็จ
 • จริง
 • ไม่ระบุ
ที่อยู่ใหม่
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี
ป้อนค่าที่อยู่ใหม่
หน่วยขององค์กร
 • เท่ากับ

เลือกหน่วยขององค์กรจากรายการ

หมายเลขโทรศัพท์
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี

ป้อนค่าหมายเลขโทรศัพท์

รหัสบริการ
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี
ป้อนค่ารหัสบริการ
ชื่อบริการ
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี
ป้อนค่าชื่อบริการ
เป้าหมาย
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี
ป้อนค่าเป้าหมาย
ผู้รับข้อความเสียง
 • เท่ากับ
 • ไม่เท่ากับ
 • มี
 • ไม่มี
ป้อนค่าผู้รับข้อความเสียง

 

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร