ตรวจสอบผู้ใช้ข้ามแหล่งข้อมูล

หลังจากค้นหาในแหล่งข้อมูลเดียว (เช่น ใช้เหตุการณ์ในบันทึกของ Gmail เพื่อค้นหาและลบอีเมลที่เป็นอันตราย) คุณอาจต้องการตรวจสอบผู้ใช้รายหนึ่งโดยการสร้างตาราง Pivot และค้นหาภายในแหล่งข้อมูลอื่น (เช่น ค้นหาเหตุการณ์ในบันทึกของไดรฟ์เพื่อตรวจสอบการแชร์ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้รายนั้น) 

เช่น คุณอาจต้องการทำเช่นนี้ในกรณีที่บัญชีผู้ใช้ถูกลักลอบใช้งานและคุณทราบว่ามีการส่งอีเมลที่เป็นอันตรายมาจากบัญชีนั้น จากนั้นคุณจะตรวจสอบการดำเนินการอื่นๆ จากบัญชีผู้ใช้นั้นได้ในไดรฟ์

การตรวจสอบผู้ใช้ข้ามแหล่งข้อมูล

  1. ค้นหาตามวิธีการในหัวข้อค้นหาและลบอีเมลที่เป็นอันตราย
  2. วางเมาส์เหนือผู้ใช้ในคอลัมน์ผู้ส่งในผลการค้นหา (เช่น user@example.com )
  3. วางเมาส์เหนือรายการในผลการค้นหา แล้วคลิกปุ่ม Pivot เพื่อเปิดตัวเลือกเมนู
  4. คลิกเหตุการณ์ในบันทึกของไดรฟ์ > ผู้ดำเนินการ
    ซึ่งจะเปิดหน้าค้นหาใหม่โดยมีเหตุการณ์ในบันทึกของไดรฟ์เป็นแหล่งข้อมูล และมีการรวมเงื่อนไขของผู้ดำเนินการคนเดียวกันไว้
  5. คลิกเพิ่มเงื่อนไขเพื่อใส่เกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการค้นหาได้หากต้องการ 
  6. คลิกค้นหา
  7. ดูและส่งออกผลการค้นหา

หมายเหตุ: คุณสร้างตาราง Pivot จากทั้งคอลัมน์ในผลการค้นหาได้ด้วย โดยให้วางเมาส์เหนือชื่อคอลัมน์แล้วเลือกตัวเลือกในเมนู

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร