Aplikacja internetowa StatusHub

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu swoich danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji StatusHub

W tym artykule opisaliśmy sposób konfigurowania logowania jednokrotnego przez SAML dla aplikacji StatusHub.

Krok 1. Uzyskaj informacje o dostawcy tożsamości Google
 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. W konsoli administracyjnej otwórz Menu  a potem  Aplikacje a potem Aplikacje internetowe i mobilne.
 3. Kliknij Dodaj aplikację a potem Wyszukaj aplikacje.
 4. W polu wyszukiwania wpisz StatusHub.
 5. Po wyświetleniu wyników wyszukiwania najedź kursorem na aplikację SAML StatusHub i kliknij Wybierz.
 6. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google pobierz metadane dostawcy tożsamości.

  Zostaw konsolę administracyjną otwartą. Po wykonaniu następnego kroku w StatusHub kolejne czynności będziesz wykonywać w kreatorze konfiguracji.

Krok 2. Skonfiguruj aplikację StatusHub jako dostawcę usługi SAML 2.0
 1. Otwórz nowe okno przeglądarki w trybie incognito.
 2. Zaloguj się w StatusHub na konto administratora organizacji.
 3. Kliknij Settings (Ustawienia) a potem SAML 2.0.
 4. W sekcji SAML 2.0 access (Dostęp SAML 2.0) kliknij Disable (Wyłącz), aby przesunąć suwak do pozycji Enable (Włącz).
 5. Skopiuj i zapisz adres URL logowania jednokrotnego.

  Ten URL jest tworzony automatycznie przez aplikację StatusHub i zawiera Twój unikalny identyfikator klienta. Będzie on potrzebny do ukończenia konfiguracji logowania jednokrotnego w konsoli administracyjnej w kroku 3 poniżej.

 6. W polu SAML 2.0 IdP metadata in XML format (Metadane dostawcy tożsamości SAML 2.0 w formacie XML) wklej metadane dostawcy tożsamości pobrane w kroku 1.
 7. Kliknij Update (Aktualizuj).
Krok 3. Dokończ konfigurowanie logowania jednokrotnego w konsoli administracyjnej
 1. Wróć na kartę przeglądarki z konsolą administracyjną.
 2. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google kliknij Dalej.
 3. Na stronie Informacje o dostawcy usługi zastąp domyślne wartości w polach Adres URL usługi ACS i Identyfikator jednostki adresem URL logowania jednokrotnego skopiowanym z aplikacji StatusHub.
 4. Kliknij Dalej.
 5. (Optional) On the Attribute Mapping page, map Google directory attributes to corresponding application attributes:
  1. Click Add Mapping.
  2. Click the Select field menu and select a Google directory attribute.
  3. Enter the corresponding application attribute under App attributes.
 6. (Opcjonalnie) Aby wpisać nazwy grup odpowiednie dla tej aplikacji:
  1. W polu Członkostwo w grupie (opcjonalne) kliknij Wyszukaj grupę, wpisz co najmniej jedną literę nazwy grupy i wybierz nazwę grupy.
  2. W razie potrzeby dodaj kolejne grupy (maksymalnie 75 grup).
  3. W polu Atrybut aplikacji wpisz odpowiednią nazwę atrybutu grup usługodawcy.

  Bez względu na to, ile nazw grup wpiszesz, odpowiedź SAML będzie zawierać tylko grupy, do których należy użytkownik (bezpośrednio lub pośrednio). Więcej informacji znajdziesz w artykule Mapowanie członkostwa w grupie.

 7. Na stronie Mapowanie atrybutów kliknij Zakończ.
Krok 4. Włącz aplikację StatusHub
 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. W konsoli administracyjnej otwórz Menu  a potem  Aplikacje a potem Aplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz StatusHub.
 4. Kliknij Dostęp użytkownika.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich użytkowników w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a następnie Zapisz.

 6. (Opcjonalnie) Aby włączyć lub wyłączyć usługę w jednostce organizacyjnej:
  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Aby zmienić stan usługi, wybierz Wł. lub Wył.
  3. Wybierz jedną z tych opcji:
   • Jeśli stan usługi to Dziedziczone i chcesz zachować zaktualizowane ustawienie, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie, kliknij Zastąp.
   • Jeśli stan usługi to Zastąpione, kliknij Odziedzicz, aby przywrócić to samo ustawienie, co jego ustawienie nadrzędne, lub Zapisz, aby zachować nowe nawet wtedy, gdy ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.
    Uwaga: więcej informacji o strukturze organizacyjnej.
 7. Aby włączyć usługę dla grupy użytkowników w jednej jednostce organizacyjnej lub wielu, wybierz grupę dostępu. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule na temat włączania usługi dla grupy.
 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników StatusHub są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 5. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego

StatusHub obsługuje logowanie jednokrotne inicjowane zarówno przez dostawcę tożsamości, jak i przez dostawcę usługi. Aby zweryfikować logowanie jednokrotne w jednym z tych trybów, wykonaj opisane poniżej czynności:

Logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę tożsamości

 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. W konsoli administracyjnej otwórz Menu  a potem  Aplikacje a potem Aplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz StatusHub.
 4. W lewym górnym rogu kliknij Testuj logowanie SAML.

  Aplikacja StatusHub powinna się otworzyć w osobnej karcie. Jeśli się tak nie stanie, użyj informacji z komunikatów o błędach aplikacji SAML, aby zaktualizować ustawienia dostawcy tożsamości i dostawcy usługi, a następnie ponownie przetestuj logowanie SAML.

Logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę usługi

Nie wylogowuj się z konta administratora. Otwórz aplikację StatusHub z poziomu konsoli administracyjnej. Aplikacja StatusHub powinna otworzyć się automatycznie, bez dodatkowego logowania.

 


Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
1322013267087995914
true