Aplikacja chmurowa StatusHub

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach chmurowych przy użyciu swoich danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji StatusHub

W tym artykule opisaliśmy konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji StatusHub.

Krok 1. Uzyskiwanie informacji o dostawcy tożsamości Google
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.
 3. Kliknij ikonę plusa (+) w prawym dolnym rogu.
 4. Znajdź i kliknij StatusHub na liście aplikacji.
 5. Pobierz Metadane dostawcy tożsamości ze strony Informacje o dostawcy tożsamości Google.

  Zostaw konsolę administracyjną otwartą. Po wykonaniu następnego kroku w aplikacji StatusHub kolejne czynności będziesz wykonywać w kreatorze konfiguracji.

Krok 2. Konfigurowanie aplikacji StatusHub jako dostawcy usługi SAML 2.0
 1. Otwórz nowe okno przeglądarki w trybie incognito.
 2. Zaloguj się w StatusHub na konto administratora organizacji.
 3. Kliknij Settings (Ustawienia) a potem SAML 2.0.
 4. W sekcji SAML 2.0 access (Dostęp SAML 2.0) kliknij Disable (Wyłącz), aby przełączyć na Enable (Włącz).
 5. Skopiuj i zapisz URL logowania jednokrotnego.

  Ten URL jest tworzony automatycznie przez aplikację StatusHub i zawiera Twój unikalny identyfikator klienta. Będzie on potrzebny do ukończenia konfiguracji logowania jednokrotnego w konsoli administracyjnej w kroku 3 poniżej.

 6. W polu SAML 2.0 IdP metadata in XML format (Metadane dostawcy tożsamości SAML 2.0 w formacie XML) wklej metadane dostawcy tożsamości pobrane w kroku 1.
 7. Kliknij Update (Aktualizuj).
Krok 3. Kończenie konfigurowania logowania jednokrotnego w konsoli administracyjnej
 1. W kreatorze konfiguracji logowania jednokrotnego kliknij Dalej.

  W oknie Informacje podstawowe pojawią się Nazwa aplikacji i Opis widoczne dla użytkowników.

 2. Kliknij Dalej.
 3. Na stronie Service Provider Details (Szczegóły usługodawcy) zastąp domyślne wartości ACS URLIdentyfikator jednostki wartością SSO URL (URL logowania jednokrotnego) skopiowaną z aplikacji StatusHub.
 4. Kliknij Zakończ.
Krok 4: Włączanie aplikacji StatusHub
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.
 3. Wybierz StatusHub.
 4. Kliknij Dostęp użytkownika.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. Aby włączyć lub wyłączyć usługę tylko dla użytkowników w jednostce organizacyjnej:

  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Wybierz Włącz lub Wyłącz.
  3. Aby pozostawić usługę włączoną lub wyłączoną, nawet gdy zostanie włączona lub wyłączona w nadrzędnej jednostce organizacyjnej, kliknij Zastąp.
  4. Jeśli stan organizacji to Zastąpione, wybierz jedną z tych opcji:
   • Odziedzicz – powoduje, że ustawienie jest przywracane do tej samej wartości co ustawienie nadrzędne.
   • Zapisz – powoduje, że ustawienie zostanie zachowane, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.

  Dowiedz się więcej o strukturze organizacyjnej.

 7. (Opcjonalnie) Włącz usługę dla grupy użytkowników.
  Za pomocą grup dostępu możesz włączyć usługę dla konkretnych użytkowników w jednostce organizacyjnej lub we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Więcej informacji

 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników StatusHub są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 5. Weryfikowanie działania logowania jednokrotnego

Nie wylogowując się z konta administratora, otwórz aplikację StatusHub z poziomu konsoli administracyjnej. Aplikacja StatusHub powinna otworzyć się automatycznie, bez dodatkowego logowania.


Google, G Suite oraz powiązane znaki i logo są znakami towarowymi Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?