Aplikacja chmurowa PurelyHR

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach chmurowych przy użyciu swoich danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji PurelyHR

W tym artykule opisaliśmy konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji PurelyHR.

Krok 1. Konfigurowanie Google jako dostawcy tożsamości SAML
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Kliknij ikonę plusa (+) w prawym dolnym rogu.
 4. Znajdź i kliknij PurelyHR na liście aplikacji.
 5. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google:
  • Skopiuj i zapisz URL logowania jednokrotnego i identyfikator jednostki.
  • Pobierz certyfikat.
 6. Kliknij Dalej.

  W oknie Informacje podstawowe pojawią się Nazwa aplikacji i Opis widoczne dla użytkowników.

 7. Kliknij Dalej.
 8. Na stronie Szczegóły usługodawcy zmień zawartość pola URL ACS, zastępując {Company‑Id} swoim identyfikatorem firmy w PurelyHR. 

  Uwaga: identyfikator firmy (Company ID) to część adresu URL wybrana podczas tworzenia konta PurelyHR (na przykład https://identyfikatorfirmy.purelyhr.com). Znajdziesz go w sekcji Company Information (Informacje o firmie) na stronie ustawień konta PurelyHR.

 9. Kliknij Dalej.
 10. Na stronie Mapowanie atrybutów ustaw wartości Wybierz kategorię i Wybierz pole użytkownika w następujący sposób dla wyszczególnionych atrybutów:
   
  Atrybut aplikacji Wybierz kategorię Wybierz pole użytkownika
  Email Informacje podstawowe Główny adres e-mail
  Firstname Informacje podstawowe Imię
  Lastname Informacje podstawowe Nazwisko
 11. Kliknij Zakończ.
Krok 2. Konfigurowanie aplikacji PurelyHR jako dostawcy usługi SAML 2.0
 1. Otwórz nowe okno przeglądarki w trybie incognito.
 2. Zaloguj się w PurelyHR i otwórz Dashboard (Panel). 
 3. Kliknij kartę SSO Settings (Ustawienia logowania jednokrotnego).
 4. Jako Connnector (Łącznik) wybierz Generic SAML (Ogólny SAML).
 5. Podaj te informacje:
  • X.509 Certificate: certyfikat pobrany w kroku 1 powyżej,
  • IdP Issuer Url: identyfikator jednostki skopiowany w kroku 1,
  • IdP Endpoint Url: URL logowania jednokrotnego skopiowany w kroku 1.
 6. (Opcjonalnie) Zaznacz pola Force SSO (Wymuszaj logowanie jednokrotne) i Auto-Create Users (Automatycznie twórz użytkowników).
 7. Kliknij Zapisz zmiany.
Krok 3. Włączanie aplikacji PurelyHR
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz PurelyHR.
 4. Kliknij Dostęp użytkownika.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. Aby włączyć lub wyłączyć usługę tylko dla użytkowników w jednostce organizacyjnej:

  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Wybierz Włącz lub Wyłącz.
  3. Aby pozostawić usługę włączoną lub wyłączoną, nawet gdy zostanie włączona lub wyłączona w nadrzędnej jednostce organizacyjnej, kliknij Zastąp.
  4. Jeśli stan organizacji to Zastąpione, wybierz jedną z tych opcji:
   • Odziedzicz – powoduje, że ustawienie jest przywracane do tej samej wartości co ustawienie nadrzędne.
   • Zapisz – powoduje, że ustawienie zostanie zachowane, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.

  Dowiedz się więcej o strukturze organizacyjnej.

 7. (Opcjonalnie) Włącz usługę dla grupy użytkowników.
  Za pomocą grup dostępu możesz włączyć usługę dla konkretnych użytkowników w jednostce organizacyjnej lub we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Więcej informacji

 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników PurelyHR są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 4. Weryfikowanie działania logowania jednokrotnego
 1. Zamknij wszystkie okna przeglądarki.
 2. Wejdź na https://{Company-Id}.purelyhr.com/sso-initiate i spróbuj się zalogować. Powinno nastąpić automatyczne przekierowanie na stronę logowania Google.
 3. Wpisz dane logowania.
 4. Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi automatyczne przekierowanie z powrotem do aplikacji PurelyHR.


Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?