Aplikacja internetowa Small Improvements

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu swoich danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji Small Improvements

W tym artykule opisaliśmy sposób konfigurowania logowania jednokrotnego przez SAML dla aplikacji Small Improvements.

Uwaga: aby skonfigurować logowanie jednokrotne, musisz mieć subdomenę aplikacji Small Improvements. Na przykład subdomena dla twojafirma to https://twojafirma.small-improvements.com. Jeśli nie masz subdomeny Small Improvements, wyślij prośbę o jej utworzenie na adres support@small-improvements.com. Utworzenie subdomeny może zająć jeden dzień roboczy.

Krok 1. Skonfiguruj Google jako dostawcę tożsamości SAML
 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. W konsoli administracyjnej otwórz Menu  a potem  Aplikacje a potem Aplikacje internetowe i mobilne.
 3. Kliknij Dodaj aplikację a potem Wyszukaj aplikacje.
 4. W polu wyszukiwania wpisz Small Improvements.
 5. Po wyświetleniu wyników wyszukiwania najedź kursorem na aplikację SAML Small Improvements i kliknij Wybierz.
 6. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google:
  • Skopiuj i zapisz adres URL logowania jednokrotnego i identyfikator jednostki.
  • Pobierz certyfikat.
 7. Kliknij Dalej.
 8. Na stronie Informacje o dostawcy usługi wykonaj te czynności:
  • Adres URL usługi ACS: zmień zawartość pola Adres URL usługi ACS, zastępując fragment {your_subdomain} nazwą firmy z subdomeny aplikacji Small Improvements. Jeśli na przykład Twoja subdomena aplikacji Small Improvements to https://twojafirma.small-improvements.com, w miejsce {your_subdomain} wstaw twojafirma.
  • Identyfikator jednostki: wklej identyfikator jednostki skopiowany w punkcie 6 powyżej.
 9. Kliknij Dalej.
 10. (Opcjonalnie) Aby zmapować atrybuty katalogu Google na odpowiednie atrybuty aplikacji, w oknie Mapowanie atrybutów:
  1. Kliknij Dodaj mapowanie.
  2. Kliknij Wybierz pole a potem wybierz atrybut katalogu Google.
  3. W polu Atrybuty aplikacji wpisz odpowiedni atrybut aplikacji.
 11. (Opcjonalnie) Aby wpisać nazwy grup odpowiednie dla tej aplikacji:
  1. W polu Członkostwo w grupie (opcjonalne) kliknij Wyszukaj grupę, wpisz co najmniej jedną literę nazwy grupy i wybierz nazwę grupy.
  2. W razie potrzeby dodaj kolejne grupy (maksymalnie 75 grup).
  3. W polu Atrybut aplikacji wpisz odpowiednią nazwę atrybutu grup usługodawcy.

  Bez względu na to, ile nazw grup wpiszesz, odpowiedź SAML będzie zawierać tylko grupy, do których należy użytkownik (bezpośrednio lub pośrednio). Więcej informacji znajdziesz w artykule Mapowanie członkostwa w grupie.

 12. Na stronie Mapowanie atrybutów kliknij Zakończ.
Krok 2. Skonfiguruj aplikację Small Improvements jako dostawcę usługi SAML 2.0
 1. Otwórz nowe okno przeglądarki w trybie incognito.
 2. Zaloguj się w Small Improvements na konto administratora organizacji.
 3. W menu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Administration (Administracja).
 4. W sekcji Integrations (Integracje) kliknij SAML SSO (Logowanie jednokrotne SAML).
 5. Na stronie SAML Integration (Integracja SAML) zaznacz pole Enable SAML for SSO (Włącz SAML dla logowania jednokrotnego).
 6. Wpisz informacje w tych polach:
  • Application Issuer URL (Adres URL wystawcy aplikacji): identyfikator jednostki skopiowany w kroku 1.
  • HTTP Endpoint (Punkt końcowy HTTP): URL logowania jednokrotnego skopiowany w kroku 1.
  • x.509 Certificate (Certyfikat x.509): certyfikat pobrany w kroku 1.
 7. (Opcjonalnie) Zaznacz opcję Enable access via login/password too (Włącz też logowanie z użyciem loginu i hasła).
 8. (Opcjonalnie) Wpisz własny tekst komunikatu o logowaniu SAML.
 9. Kliknij Save (Zapisz).
Krok 3. Włącz aplikację Small Improvements
 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. W konsoli administracyjnej otwórz Menu  a potem  Aplikacje a potem Aplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz Small Improvements.
 4. Kliknij Dostęp użytkownika.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich użytkowników w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a następnie Zapisz.

 6. (Opcjonalnie) Aby włączyć lub wyłączyć usługę w jednostce organizacyjnej:
  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Aby zmienić stan usługi, wybierz Wł. lub Wył.
  3. Wybierz jedną z tych opcji:
   • Jeśli stan usługi to Dziedziczone i chcesz zachować zaktualizowane ustawienie, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie, kliknij Zastąp.
   • Jeśli stan usługi to Zastąpione, kliknij Odziedzicz, aby przywrócić to samo ustawienie, co jego ustawienie nadrzędne, lub Zapisz, aby zachować nowe nawet wtedy, gdy ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.
    Uwaga: więcej informacji o strukturze organizacyjnej.
 7. Aby włączyć usługę dla grupy użytkowników w jednej jednostce organizacyjnej lub wielu, wybierz grupę dostępu. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule na temat włączania usługi dla grupy.
 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników Small Improvements są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 4. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego

Aplikacja Small Improvements obsługuje logowanie jednokrotne inicjowane zarówno przez dostawcę tożsamości, jak i przez dostawcę usługi. Aby zweryfikować logowanie jednokrotne w jednym z tych trybów, wykonaj opisane poniżej czynności:

Logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę tożsamości

 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. W konsoli administracyjnej otwórz Menu  a potem  Aplikacje a potem Aplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz Small Improvements.
 4. W lewym górnym rogu kliknij Testuj logowanie SAML.

  Aplikacja Small Improvements powinna się otworzyć w osobnej karcie. Jeśli się tak nie stanie, użyj informacji z komunikatów o błędach aplikacji SAML, aby zaktualizować ustawienia dostawcy tożsamości i dostawcy usługi, a następnie ponownie przetestuj logowanie SAML.

Logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę usługi

 1. Zamknij wszystkie okna przeglądarki.
 2. Wejdź na https://twojafirma.small-improvements.com (swoją subdomenę Small Improvements) i spróbuj zalogować się za pomocą SAML. Powinno nastąpić automatyczne przekierowanie na stronę logowania Google.
 3. Wpisz dane logowania.
 4. Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi automatyczne przekierowanie z powrotem do aplikacji Small Improvements.
 


Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne