Aplikacja internetowa Small Improvements

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu swoich danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji Small Improvements

W tym artykule opisaliśmy sposób konfigurowania logowania jednokrotnego przez SAML dla aplikacji Small Improvements.

Uwaga: aby skonfigurować logowanie jednokrotne, musisz mieć subdomenę aplikacji Small Improvements. Na przykład subdomena dla twojafirma to https://twojafirma.small-improvements.com. Jeśli nie masz subdomeny Small Improvements, wyślij prośbę o jej utworzenie na adres support@small-improvements.com. Utworzenie subdomeny może zająć jeden dzień roboczy.

Krok 1. Skonfiguruj Google jako dostawcę tożsamości SAML
 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Kliknij Dodaj aplikację a potem Wyszukaj aplikacje.
 4. W polu wyszukiwania wpisz Small Improvements.
 5. Po wyświetleniu wyników wyszukiwania najedź kursorem na aplikację SAML Small Improvements i kliknij Wybierz.
 6. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google:
  • Skopiuj i zapisz adres URL logowania jednokrotnego i identyfikator jednostki.
  • Pobierz certyfikat.
 7. Kliknij Dalej.
 8. Na stronie Informacje o dostawcy usługi wykonaj te czynności:
  • Adres URL usługi ACS: zmień zawartość pola Adres URL usługi ACS, zastępując fragment {your_subdomain} nazwą firmy z subdomeny aplikacji Small Improvements. Jeśli na przykład Twoja subdomena aplikacji Small Improvements to https://twojafirma.small-improvements.com, w miejsce {your_subdomain} wstaw twojafirma.
  • Identyfikator jednostki: wklej identyfikator jednostki skopiowany w punkcie 6 powyżej.
 9. Kliknij Dalej.
 10. (Optional) On the Attribute Mapping page, map Google directory attributes to corresponding application attributes:
  1. Click Add Mapping.
  2. Click the Select field menu and select a Google directory attribute.
  3. Enter the corresponding application attribute under App attributes.
 11. (Opcjonalnie) Jeśli w odpowiedzi SAML chcesz wysłać informacje o członkostwie użytkownika w grupie, wpisz nazwy grup odpowiednie dla tej aplikacji w polu Członkostwo w grupie.
  1. W sekcji Grupy dyskusyjne Google kliknij pole Wyszukaj grupę.
  2. Wpisz co najmniej jedną literę nazwy grupy.
  3. Wybierz nazwę grupy z listy.
  4. W razie potrzeby dodaj kolejne grupy (łączna liczba grup nie może przekraczać 75).
  5. W polu Atrybut aplikacji wpisz odpowiednią nazwę atrybutu grup usługodawcy.

  Uwaga: bez względu na to, ile nazw grup wpiszesz, odpowiedź SAML będzie zawierać tylko grupy, do których należy użytkownik (bezpośrednio lub pośrednio). Więcej informacji znajdziesz w artykule na temat mapowania członkostwa w grupie.

 12. Na stronie Mapowanie atrybutów kliknij Zakończ.
Krok 2. Skonfiguruj aplikację Small Improvements jako dostawcę usługi SAML 2.0
 1. Otwórz nowe okno przeglądarki w trybie incognito.
 2. Zaloguj się w Small Improvements na konto administratora organizacji.
 3. W menu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Administration (Administracja).
 4. W sekcji Integrations (Integracje) kliknij SAML SSO (Logowanie jednokrotne SAML).
 5. Na stronie SAML Integration (Integracja SAML) zaznacz pole Enable SAML for SSO (Włącz SAML dla logowania jednokrotnego).
 6. Wpisz informacje w tych polach:
  • Application Issuer URL (Adres URL wystawcy aplikacji): identyfikator jednostki skopiowany w kroku 1.
  • HTTP Endpoint (Punkt końcowy HTTP): URL logowania jednokrotnego skopiowany w kroku 1.
  • x.509 Certificate (Certyfikat x.509): certyfikat pobrany w kroku 1.
 7. (Opcjonalnie) Zaznacz opcję Enable access via login/password too (Włącz też logowanie z użyciem loginu i hasła).
 8. (Opcjonalnie) Wpisz własny tekst komunikatu o logowaniu SAML.
 9. Kliknij Save (Zapisz).
Krok 3. Włącz aplikację Small Improvements
 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz Small Improvements.
 4. Kliknij Dostęp użytkownika.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. (Opcjonalnie) Aby włączyć lub wyłączyć usługę w jednostce organizacyjnej:
  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Aby zmienić stan usługi, wybierz Wł. lub Wył.
  3. Wybierz jedną z tych opcji:
   • Jeśli stan usługi to Dziedziczone i chcesz zachować zaktualizowane ustawienie, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie, kliknij Zastąp.
   • Jeśli stan usługi to Zastąpione, kliknij Odziedzicz, aby przywrócić to samo ustawienie, co jego ustawienie nadrzędne, lub Zapisz, aby zachować nowe nawet wtedy, gdy ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.
    Uwaga: więcej informacji o strukturze organizacyjnej.
 7. (Opcjonalnie) Włącz usługę dla grupy użytkowników.
  Za pomocą grup dostępu możesz włączyć usługę dla konkretnych użytkowników w jednostce organizacyjnej lub we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Więcej informacji

 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników Small Improvements są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 4. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego

Aplikacja Small Improvements obsługuje logowanie jednokrotne inicjowane zarówno przez dostawcę tożsamości, jak i przez dostawcę usługi. Aby zweryfikować logowanie jednokrotne w jednym z tych trybów, wykonaj opisane poniżej czynności:

Logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę tożsamości

 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz Small Improvements.
 4. W lewym górnym rogu kliknij Testuj logowanie SAML.

  Aplikacja Small Improvements powinna się otworzyć w osobnej karcie. Jeśli się tak nie stanie, użyj informacji z komunikatów o błędach aplikacji SAML, aby zaktualizować ustawienia dostawcy tożsamości i dostawcy usługi, a następnie ponownie przetestuj logowanie SAML.

Logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę usługi

 1. Zamknij wszystkie okna przeglądarki.
 2. Wejdź na https://twojafirma.small-improvements.com (swoją subdomenę Small Improvements) i spróbuj zalogować się za pomocą SAML. Powinno nastąpić automatyczne przekierowanie na stronę logowania Google.
 3. Wpisz dane logowania.
 4. Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi automatyczne przekierowanie z powrotem do aplikacji Small Improvements.
 


Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false