Aplikacja chmurowa Small Improvements

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach chmurowych przy użyciu swoich danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji Small Improvements

W tym artykule opisaliśmy konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji Small Improvements.

Uwaga: aby skonfigurować logowanie jednokrotne, musisz mieć subdomenę Small Improvements. Na przykład subdomena dla twojafirma to https://twojafirma.small-improvements.com. Jeśli nie masz subdomeny Small Improvements, wyślij prośbę o jej utworzenie na adres support@small-improvements.com. Utworzenie subdomeny może zająć jeden dzień roboczy.

Krok 1. Konfigurowanie Google jako dostawcy tożsamości SAML
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.
 3. Kliknij ikonę plusa (+) w prawym dolnym rogu.
 4. Znajdź i kliknij Small Improvements na liście aplikacji.
 5. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google:
  • Skopiuj i zapisz URL logowania jednokrotnego i identyfikator jednostki.
  • Pobierz certyfikat.
 6. Kliknij Dalej.

  W oknie Informacje podstawowe pojawią się Nazwa aplikacji i Opis widoczne dla użytkowników.

 7. Kliknij Dalej.
 8. Na stronie Szczegóły usługodawcy wykonaj następujące czynności:
  • URL ACS: zmień zawartość pola URL ACS, zastępując {your‑subdomain} nazwą firmy z subdomeny Small Improvements. Na przykład: jeśli subdomena Small Improvements to https://twojafirma.small-improvements.com, wstaw twojafirma zamiast {your_subdomain}.
  • Identyfikator jednostki: wklej identyfikator jednostki skopiowany w kroku 5 powyżej.
 9. Kliknij Zakończ.
Krok 2. Konfigurowanie aplikacji Small Improvements jako dostawcy usługi SAML 2.0
 1. Otwórz nowe okno przeglądarki w trybie incognito.
 2. Zaloguj się w Small Improvements na konto administratora organizacji.
 3. W menu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Administration (Administracja).
 4. W sekcji Integrations (Integracje) kliknij SAML SSO (Logowanie jednokrotne SAML).
 5. Na stronie SAML Integration (Integracja SAML) zaznacz pole Enable SAML for SSO (Włącz SAML dla logowania jednokrotnego).
 6. Wprowadź informacje w następujących polach:
  • Application Issuer URL: identyfikator jednostki skopiowany w kroku 1,
  • HTTP Endpoint: URL logowania jednokrotnego skopiowany w kroku 1,
  • x.509 Certificate: certyfikat pobrany w kroku 1.
 7. (Opcjonalnie) Zaznacz opcję Enable access via login/password too (Włącz też logowanie z użyciem loginu i hasła).
 8. (Opcjonalnie) Wpisz własny tekst komunikatu o logowaniu SAML. 
 9. Kliknij Save (Zapisz).
Krok 3. Włączanie aplikacji Small Improvements
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.
 3. Wybierz Small Improvements.
 4. Kliknij Dostęp użytkownika.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. Aby włączyć lub wyłączyć usługę tylko dla użytkowników w jednostce organizacyjnej:

  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Wybierz Włącz lub Wyłącz.
  3. Aby pozostawić usługę włączoną lub wyłączoną, nawet gdy zostanie włączona lub wyłączona w nadrzędnej jednostce organizacyjnej, kliknij Zastąp.
  4. Jeśli stan organizacji to Zastąpione, wybierz jedną z tych opcji:
   • Odziedzicz – powoduje, że ustawienie jest przywracane do tej samej wartości co ustawienie nadrzędne.
   • Zapisz – powoduje, że ustawienie zostanie zachowane, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.

  Dowiedz się więcej o strukturze organizacyjnej.

 7. (Opcjonalnie) Włącz usługę dla grupy użytkowników.
  Za pomocą grup dostępu możesz włączyć usługę dla konkretnych użytkowników w jednostce organizacyjnej lub we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Więcej informacji

 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników Small Improvements są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 4. Weryfikowanie działania logowania jednokrotnego
 1. Zamknij wszystkie okna przeglądarki.
 2. Wejdź na https://twojafirma.small-improvements.com (swoją subdomenę Small Improvements) i spróbuj zalogować się za pomocą SAML. Powinno nastąpić automatyczne przekierowanie na stronę logowania Google.
 3. Wpisz dane logowania.
 4. Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi automatyczne przekierowanie z powrotem do aplikacji Small Improvements.

Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logo są znakami towarowymi Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?