Aplikacja chmurowa Sequr

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach chmurowych przy użyciu swoich danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji Sequr

W tym artykule opisaliśmy konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji Sequr®.

Krok 1. Uzyskiwanie informacji o dostawcy tożsamości Google
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.

  Jeśli na stronie głównej nie widzisz opcji Aplikacje, kliknij Więcej opcji u dołu. 

 3. Kliknij ikonę plusa (+) w prawym dolnym rogu.
 4. Znajdź i kliknij Sequr na liście aplikacji.
 5. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google:
  • Skopiuj i zapisz URL logowania jednokrotnego.
  • Pobierz certyfikat.

  Zostaw konsolę administracyjną otwartą. Po wykonaniu następnego kroku w aplikacji Sequr kolejne czynności będziesz wykonywać w kreatorze konfiguracji.

Krok 2. Konfigurowanie aplikacji Sequr jako dostawcy usługi SAML 2.0
 1. Otwórz nowe okno przeglądarki w trybie incognito.
 2. Zaloguj się w Sequr na konto administratora organizacji.
 3. W menu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Integrations (Integracje).
 4. W sekcji Single Sign-on (Logowanie jednokrotne) kliknij Manage (Zarządzaj).
 5. W polu Identity Provider Single Sign-On URL (URL logowania jednokrotnego od dostawcy tożsamości) wprowadź adres URL logowania jednokrotnego skopiowany w kroku 1.
 6. W polu Identity Provider X.509 Certificate (Certyfikat X.509 dostawcy tożsamości) wklej certyfikat pobrany w kroku 1.
 7. Kliknij Save (Zapisz).
 8. Skopiuj i zapisz identyfikator RelayState. Będzie on potrzebny do ukończenia konfiguracji w konsoli administracyjnej w następnym kroku.
Krok 3. Kończenie konfigurowania logowania jednokrotnego w konsoli administracyjnej
 1. W kreatorze konfiguracji logowania jednokrotnego kliknij Dalej.

  W oknie Informacje podstawowe pojawią się Nazwa aplikacji i Opis widoczne dla użytkowników.

 2. Kliknij Dalej.
 3. Na stronie Szczegóły usługodawcy zmień domyślną zawartość pola ACS URL, zastępując {relaystate_id} identyfikatorem RelayState skopiowanym z aplikacji Sequr.
 4. Kliknij Zakończ.
Krok 4. Włączanie aplikacji Sequr
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.

  Jeśli na stronie głównej nie widzisz opcji Aplikacje, kliknij Więcej opcji u dołu. 

 3. Wybierz Sequr.
 4. W prawym górnym rogu szarego pola kliknij Edytuj usługę Utwórz.
  Po lewej stronie pojawi się organizacja najwyższego poziomu i inne jednostki organizacyjne.

 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. Aby włączyć lub wyłączyć usługę tylko dla użytkowników w jednostce organizacyjnej:

  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Wybierz Włącz lub Wyłącz.
  3. Aby pozostawić usługę włączoną lub wyłączoną, nawet gdy zostanie włączona lub wyłączona w nadrzędnej jednostce organizacyjnej, kliknij Zastąp.
  4. Jeśli stan organizacji to Zastąpione, wybierz jedną z tych opcji:
   • Odziedzicz – powoduje, że ustawienie jest przywracane do tej samej wartości co ustawienie nadrzędne.
   • Zapisz – powoduje, że ustawienie zostanie zachowane, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.

  Dowiedz się więcej o strukturze organizacyjnej.

 7. (Opcjonalnie) Włącz usługę dla grupy użytkowników.
  Za pomocą grup dostępu możesz włączyć usługę dla konkretnych użytkowników w jednostce organizacyjnej lub we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Więcej informacji

 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników Sequr są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 5. Weryfikowanie działania logowania jednokrotnego
 1. Zamknij wszystkie okna przeglądarki.
 2. Wejdź na https://login.sequr.io i spróbuj się zalogować. Powinno nastąpić automatyczne przekierowanie na stronę logowania Google.
 3. Wpisz dane logowania.
 4. Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi automatyczne przekierowanie z powrotem do aplikacji Sequr.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?