Aplikacja chmurowa SpaceIQ

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach chmurowych przy użyciu swoich danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji SpaceIQ

W tym artykule opisaliśmy konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji SpaceIQ.

Krok 1. Uzyskiwanie informacji o dostawcy tożsamości Google
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.
 3. Kliknij ikonę plusa (+) w prawym dolnym rogu.
 4. Znajdź i kliknij SpaceIQ na liście aplikacji.
 5. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google:
  • Skopiuj i zapisz Identyfikator jednostki.
  • Pobierz certyfikat.

  Zostaw konsolę administracyjną otwartą. Po wykonaniu następnego kroku w aplikacji SpaceIQ kolejne czynności będziesz wykonywać w kreatorze konfiguracji.

Krok 2. Konfigurowanie aplikacji SpaceIQ jako dostawcy usługi SAML 2.0
 1. Otwórz nowe okno przeglądarki w trybie incognito.
 2. Zaloguj się w SpaceIQ na konto administratora organizacji.
 3. Kliknij ikonę Integrations (Integracje) w prawym górnym rogu.
 4. W sekcji Provisioning & SSO (Obsługa administracyjna i logowanie jednokrotne) kliknij Activate (Aktywuj) pod ikoną Google.
 5. W polu SAML Endpoint URL (URL punktu końcowego SAML) wprowadź identyfikator jednostki skopiowany w kroku 1.
 6. W polu x.509 Certificate (Certyfikat X.509) wklej certyfikat pobrany w kroku 1.
 7. Kliknij Activate (Aktywuj). Spowoduje to powrót na stronę Integrations (Integracje).
 8. W sekcji Active (Aktywne) kliknij Configure (Skonfiguruj) pod ikoną Google.
 9. Skopiuj i zapisz wartość SAML CallBack Endpoint Url (URL punktu końcowego wywołań zwrotnych SAML), która zawiera Twój unikalny identyfikator SpaceIQ. Ten URL będzie potrzebny do ukończenia konfiguracji w konsoli administracyjnej w następnym kroku.
Krok 3. Kończenie konfigurowania logowania jednokrotnego w konsoli administracyjnej
 1. W kreatorze konfiguracji logowania jednokrotnego kliknij Dalej.

  W oknie Informacje podstawowe pojawią się Nazwa aplikacji i Opis widoczne dla użytkowników.

 2. Kliknij Dalej.
 3. Na stronie Szczegóły usługodawcy zastąp zawartość pola ACS URL wartością „SAML CallBack Endpoint Url” skopiowaną z aplikacji SpaceIQ.
 4. Kliknij Zakończ.
Krok 4: Włączanie aplikacji SpaceIQ
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.
 3. Wybierz SpaceIQ.
 4. Kliknij Dostęp użytkownika.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. Aby włączyć lub wyłączyć usługę tylko dla użytkowników w jednostce organizacyjnej:

  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Wybierz Włącz lub Wyłącz.
  3. Aby pozostawić usługę włączoną lub wyłączoną, nawet gdy zostanie włączona lub wyłączona w nadrzędnej jednostce organizacyjnej, kliknij Zastąp.
  4. Jeśli stan organizacji to Zastąpione, wybierz jedną z tych opcji:
   • Odziedzicz – powoduje, że ustawienie jest przywracane do tej samej wartości co ustawienie nadrzędne.
   • Zapisz – powoduje, że ustawienie zostanie zachowane, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.

  Dowiedz się więcej o strukturze organizacyjnej.

 7. (Opcjonalnie) Włącz usługę dla grupy użytkowników.
  Za pomocą grup dostępu możesz włączyć usługę dla konkretnych użytkowników w jednostce organizacyjnej lub we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Więcej informacji

 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników SpaceIQ są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 5. Weryfikowanie działania logowania jednokrotnego

Nie wylogowując się z konta administratora, otwórz aplikację SpaceIQ z poziomu konsoli administracyjnej. Aplikacja SpaceIQ powinna otworzyć się automatycznie, bez dodatkowego logowania.


Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logo są znakami towarowymi Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?