ปิดการจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่

หากคุณตัดสินใจที่จะไม่จัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้ปิดการจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ และคุณยังป้องกันอุปกรณ์ไม่ให้ซิงค์ข้อมูลของบริษัทกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ด้วย

เมื่อคุณปิดการจัดการ แต่ยังคงอนุญาตให้อุปกรณ์ซิงค์ข้อมูลของบริษัทได้ จะเกิดกรณีดังต่อไปนี้ขึ้น

 • ล้างข้อมูลบริษัทจากอุปกรณ์ที่สูญหายหรือถูกขโมยไม่ได้
 • ใช้นโยบายหรือจัดการอุปกรณ์จากคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google ไม่ได้
 • ดูอุปกรณ์ที่เคยจัดการไว้ในคอนโซลผู้ดูแลระบบก่อนหน้านี้ได้
 • (เฉพาะ G Suite เท่านั้น) อุปกรณ์ใหม่จะแสดงในรายการเมื่อซิงค์ข้อมูลโดยใช้ Google Sync
 • หากเราพบว่ามีการพยายามลงชื่อเข้าใช้ที่น่าสงสัย ผู้ใช้จะยืนยันตัวตนในอุปกรณ์ที่มีการจัดการไม่ได้ แต่เราอาจใช้อุปกรณ์อื่นเพื่อตั้งคำถามในการเข้าสู่ระบบแทน โปรดดูรายละเอียดที่การยืนยันตัวตนผู้ใช้ให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น

ปิดการจัดการ (ไม่แนะนำ)

คุณปิดการจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ทุกเครื่องในองค์กรหรือจะเลือกปิดเฉพาะอุปกรณ์บางประเภทก็ได้ หากต้องการปิดการจัดการ ขอแนะนำให้คุณป้องกันอุปกรณ์ไม่ให้ทำการซิงค์ข้อมูลของบริษัท 

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. ให้ไปที่อุปกรณ์จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ

  คุณอาจต้องคลิกการควบคุมเพิ่มเติมด้านล่างหากต้องการดูอุปกรณ์

 3. คลิกตั้งค่าทางด้านซ้าย
 4. คลิกการจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่
 5. (ไม่บังคับ) จากทางซ้าย ให้เลือกองค์กร
 6. เลือกตัวเลือก
  • หากต้องการปิดการจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ทุกเครื่อง ให้คลิกปิด ปิด ที่ด้านข้างของเปิดใช้การจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่
  • เมื่อต้องการปิดเฉพาะอุปกรณ์บางประเภท ให้เลือกกำหนดเอง จากนั้นเลือกไม่มีการจัดการสำหรับอุปกรณ์ที่ไม่ต้องการจัดการ
 7. คลิกบันทึก
 8. (แนะนำ) ป้องกันอุปกรณ์ไม่ให้ซิงค์ข้อมูลของบริษัท

ป้องกันอุปกรณ์ไม่ให้ซิงค์ข้อมูลของบริษัท

คุณป้องกันอุปกรณ์เคลื่อนที่ทั้งหมดในองค์กรหรือเฉพาะอุปกรณ์บางประเภทไม่ให้ซิงค์ข้อมูลของบริษัทได้ 

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. ให้ไปที่อุปกรณ์จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ

  คุณอาจต้องคลิกการควบคุมเพิ่มเติมด้านล่างหากต้องการดูอุปกรณ์

 3. คลิกตั้งค่าทางด้านซ้าย
 4. คลิกซิงค์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่
 5. เพื่อป้องกันอุปกรณ์ไม่ให้ซิงค์ข้อมูลงาน ให้ยกเลิกการเลือกช่องตัวเลือกดังนี้
  • หากต้องการป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ Android ซิงค์ข้อมูลของบริษัท ให้ยกเลิกการเลือกช่อง Android Sync 
  • หากไม่ต้องการให้อุปกรณ์ Apple® iOS® ซิงค์ข้อมูลของบริษัท ให้ยกเลิกการเลือกช่อง iOS Sync 
  • (เฉพาะ G Suite เท่านั้น) หากไม่ต้องการให้อุปกรณ์ (เช่น Microsoft® Windows Phone®, iOS และ BlackBerry®) ใช้ Google Sync เพื่อซิงค์ข้อมูลของบริษัท ให้ยกเลิกการเลือกช่อง Google Sync
 6. คลิกบันทึก
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร