Aplikacja internetowa Zoom

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach chmurowych przy użyciu swoich danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji Zoom

W tym artykule opisaliśmy konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji Zoom®.

Uwaga: aby skonfigurować logowanie jednokrotne, musisz uzyskać dla swojej domeny własny adres URL od firmy Zoom. Własny adres URL jest zgodny z nazwą domeny organizacji. Na przykład dla domeny twoja_domena.com własny adres URL to twoja_domena.zoom.us. O przyznanie własnego adresu URL możesz poprosić na stronie https://zoom.us/account. Zanim wykonasz poniższe instrukcje konfiguracji logowania jednokrotnego, sprawdź, czy firma Zoom zatwierdziła Twój własny adres URL.


Krok 1. Skonfiguruj Google jako dostawcę tożsamości SAML
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.

  Jeśli na stronie głównej nie widzisz opcji Aplikacje, kliknij Więcej opcji u dołu. 

 3. Kliknij ikonę plusa (+) w prawym dolnym rogu.
 4. Znajdź i kliknij Zoom na liście aplikacji.
 5. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google:
  • Skopiuj i zapisz URL logowania jednokrotnego i Identyfikator jednostki.
  • Pobierz certyfikat.
 6. Kliknij Dalej.
 7. Na stronie Szczegóły usługodawcy zmień pola URL ACS i Identyfikator jednostki, zastępując ciąg {subdomena_własnego_adresu_url} nazwą domeny z własnego adresu URL Zoom. Jeśli na przykład własny adres URL Zoom to twoja_domena.zoom.us, zastąp ciąg {subdomena_własnego_adresu_url} wartością twoja_domena.
 8. Kliknij Zakończ.
Krok 2. Skonfiguruj aplikację Zoom jako dostawcę usługi SAML 2.0
 1. Otwórz nowe okno przeglądarki w trybie incognito.
 2. Zaloguj się na stronie https://zoom.us przy użyciu konta administratora Zoom Twojej organizacji.
 3. Po lewej stronie w obszarze My Profile (Mój profil) w sekcji Advanced (Zaawansowane) kliknij Single Sign-on (Logowanie jednokrotne).
 4. Na karcie SAML wpisz następujące informacje:
  • Sign-in page URL (URL strony logowania): adres URL logowania jednokrotnego skopiowany w kroku 1.
  • Identity provider certificate (Certyfikat dostawcy tożsamości): certyfikat pobrany w kroku 1.
  • Service Provider (SP) Entity ID (Identyfikator jednostki dostawcy usług): własny adres URL bez prefiksu „https://”.
  • Issuer (IDP Entity ID) (Wystawca): identyfikator jednostki skopiowany w kroku 1.
 5. Kliknij Save Changes (Zapisz zmiany).
Krok 3. Włącz aplikację Zoom
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.

  Jeśli na stronie głównej nie widzisz opcji Aplikacje, kliknij Więcej opcji u dołu. 

 3. Wybierz Zoom.
 4. W prawym górnym rogu szarego pola kliknij Edytuj usługę Utwórz.
  Po lewej stronie pojawi się organizacja najwyższego poziomu i inne jednostki organizacyjne.

 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. Aby włączyć lub wyłączyć usługę tylko dla użytkowników w jednostce organizacyjnej:

  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Wybierz Włącz lub Wyłącz.
  3. Aby pozostawić usługę włączoną lub wyłączoną, nawet gdy zostanie włączona lub wyłączona w nadrzędnej jednostce organizacyjnej, kliknij Zastąp.
  4. Jeśli stan organizacji to Zastąpione, wybierz jedną z tych opcji:
   • Odziedzicz – powoduje, że ustawienie jest przywracane do tej samej wartości co ustawienie nadrzędne.
   • Zapisz – powoduje, że ustawienie zostanie zachowane, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.

  Dowiedz się więcej o strukturze organizacyjnej.

 7. (Opcjonalnie) Włącz usługę dla grupy użytkowników.
  Za pomocą grup dostępu możesz włączyć usługę dla konkretnych użytkowników w jednostce organizacyjnej lub we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Więcej informacji

 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników Zoom są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 4. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego
 1. Zamknij wszystkie okna przeglądarki.
 2. Wejdź na https://twoja_domena.zoom.com i spróbuj się zalogować. Powinno nastąpić automatyczne przekierowanie na stronę logowania Google.
 3. Wpisz dane logowania.
 4. Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi automatyczne przekierowanie z powrotem do aplikacji Zoom.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?