Aplikacja internetowa SurveyMonkey

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji SurveyMonkey

W tym artykule opisaliśmy sposób konfigurowania logowania jednokrotnego przez SAML dla aplikacji SurveyMonkey.

Krok 1. Skonfiguruj Google jako dostawcę tożsamości SAML
 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Kliknij Dodaj aplikację a potem Wyszukaj aplikacje.
 4. W polu wyszukiwania wpisz Survey Monkey.
 5. Po wyświetleniu wyników wyszukiwania najedź kursorem na aplikację SAML SurveyMonkey i kliknij Wybierz.
 6. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google:
  • Skopiuj i zapisz adres URL logowania jednokrotnego i Identyfikator jednostki.
  • Pobierz certyfikat.
 7. Kliknij Dalej.
 8. Na stronie Informacje o dostawcy usługi wartości Adres URL usługi ACS i Identyfikator jednostki dotyczące aplikacji SurveyMonkey są skonfigurowane domyślnie.
 9. Kliknij Dalej.
 10. Na stronie Mapowanie atrybutów kliknij menu Wybierz pole i zmapuj te atrybuty katalogu Google dla odpowiednich atrybutów SurveyMonkey:
   
  Atrybut katalogu Google Atrybut SurveyMonkey
  Basic Information > First Name FirstName
  Basic Information > Last Name LastName
  Basic Information > Primary Email Email
 11. Kliknij Zakończ.
Krok 2. Skonfiguruj aplikację SurveyMonkey jako dostawcę usługi SAML 2.0

Gdy SurveyMonkey utworzy Twoją grupę firmową, otrzymasz wiadomość z prośbą o podanie informacji niezbędnych do skonfigurowania logowania jednokrotnego dla Twojej organizacji. W odpowiedzi wyślij następujące informacje o dostawcy tożsamości (skopiowane w kroku 1):

 • adres URL logowania jednokrotnego – w SurveyMonkey nosi on nazwę „HTTP Redirect Endpoint” (Punkt końcowy przekierowania HTTP);
 • identyfikator jednostki;
 • certyfikat X.509 pobrany w kroku 1, zapisany w pliku tekstowym i dołączony do e-maila.
Krok 3. Włącz aplikację SurveyMonkey
 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz SurveyMonkey.
 4. Kliknij Dostęp użytkownika.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. (Opcjonalnie) Aby włączyć lub wyłączyć usługę w jednostce organizacyjnej:

  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Wybierz odpowiednią opcję, aby włączyć lub wyłączyć usługę.
  3. Kliknij Zastąp, aby to ustawienie się nie zmieniało, nawet jeśli zostanie zmodyfikowane w nadrzędnej jednostce organizacyjnej.
  4. Jeśli jednostka organizacyjna ma już ustawienie Zastąpione, masz do wyboru opcje:
   • Odziedzicz – powoduje przywrócenie ustawienia do tej samej wartości co ustawienie nadrzędne.
   • Zapisz – powoduje zachowanie ustawienia, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.

  Zapoznaj się z informacjami o strukturze organizacyjnej.

 7. (Opcjonalnie) Włącz usługę dla grupy użytkowników.
  Za pomocą grup dostępu możesz włączyć usługę dla konkretnych użytkowników w jednostce organizacyjnej lub we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Więcej informacji

 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników SurveyMonkey są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 4. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego

SurveyMonkey obsługuje logowanie jednokrotne inicjowane zarówno przez dostawcę tożsamości, jak i przez dostawcę usługi. Aby sprawdzić działanie logowania jednokrotnego w jednym z tych trybów, wykonaj opisane poniżej czynności:

Logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę tożsamości

 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz SurveyMonkey.
 4. W lewym górnym rogu kliknij Testuj logowanie SAML.

  Aplikacja SurveyMonkey powinna się otworzyć w osobnej karcie. Jeśli się tak nie stanie, użyj informacji z komunikatów o błędach aplikacji SAML, aby zaktualizować ustawienia dostawcy tożsamości i dostawcy usługi, a następnie ponownie przetestuj logowanie SAML.

Logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę usługi

Uwaga: adres URL wymagany do sprawdzenia działania logowania jednokrotnego jest podawany przez SurveyMonkey, gdy zespół pomocy tej aplikacji ukończy konfigurację logowania jednokrotnego.

 1. Zamknij wszystkie okna przeglądarki.
 2. Otwórz stronę https://www.surveymonkey.com/user/sso/{twoja_domena} i spróbuj się zalogować. Powinno nastąpić automatyczne przekierowanie na stronę logowania przez Google.
 3. Wpisz dane logowania.
 4. Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi automatyczne przekierowanie z powrotem do aplikacji SurveyMonkey.


Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false