Aplikacja internetowa SurveyMonkey

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu swoich danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML dla aplikacji SurveyMonkey

W tym artykule opisaliśmy sposób konfigurowania logowania jednokrotnego przez SAML dla aplikacji SurveyMonkey.

Krok 1. Konfigurowanie Google jako dostawcy tożsamości SAML
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.
 3. Kliknij ikonę plusa (+) w prawym dolnym rogu strony.
 4. Znajdź i kliknij SurveyMonkey na liście aplikacji.
 5. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google:
  • Skopiuj i zapisz URL logowania jednokrotnego i Identyfikator jednostki.
  • Pobierz certyfikat.
 6. Kliknij Dalej.

  W oknie Informacje podstawowe pojawią się Nazwa aplikacji i Opis widoczne dla użytkowników.

 7. Kliknij Dalej.

  Na stronie Szczegóły usługodawcy wartości ACS URL i Identyfikator jednostki dla SurveyMonkey są skonfigurowane domyślnie.

 8. Kliknij Dalej.
 9. Na stronie Mapowanie atrybutów ustaw wartości Wybierz kategorię i Wybierz pole użytkownika w następujący sposób dla wyszczególnionych atrybutów:
   
  Atrybut aplikacji Wybierz kategorię Wybierz pole użytkownika
  FirstName Informacje podstawowe Imię
  LastName Informacje podstawowe Nazwisko
  Email Informacje podstawowe Główny adres e-mail
 10. Kliknij Zakończ.
Krok 2. Konfigurowanie aplikacji SurveyMonkey jako dostawcy usługi SAML 2.0

Gdy SurveyMonkey utworzy Twoją grupę firmową, otrzymasz wiadomość z prośbą o podanie informacji niezbędnych do skonfigurowania logowania jednokrotnego dla Twojej organizacji. W odpowiedzi wyślij następujące informacje o dostawcy tożsamości (skopiowane w kroku 1):

 • adres URL logowania jednokrotnego – w SurveyMonkey nosi on nazwę „HTTP Redirect Endpoint” (Punkt końcowy przekierowania HTTP),
 • identyfikator jednostki, 
 • certyfikat X.509 pobrany w kroku 1, zapisany w pliku tekstowym i dołączony do e-maila.
Krok 3. Włączanie aplikacji SurveyMonkey
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.
 3. Wybierz SurveyMonkey.
 4. Kliknij Dostęp użytkownika.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. Aby włączyć lub wyłączyć usługę tylko dla użytkowników w jednostce organizacyjnej:

  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Wybierz Włącz lub Wyłącz.
  3. Aby pozostawić usługę włączoną lub wyłączoną, nawet gdy zostanie włączona lub wyłączona w nadrzędnej jednostce organizacyjnej, kliknij Zastąp.
  4. Jeśli stan organizacji to Zastąpione, wybierz jedną z tych opcji:
   • Odziedzicz – powoduje, że ustawienie jest przywracane do tej samej wartości co ustawienie nadrzędne.
   • Zapisz – powoduje, że ustawienie zostanie zachowane, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.

  Dowiedz się więcej o strukturze organizacyjnej.

 7. (Opcjonalnie) Włącz usługę dla grupy użytkowników.
  Za pomocą grup dostępu możesz włączyć usługę dla konkretnych użytkowników w jednostce organizacyjnej lub we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Więcej informacji

 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników SurveyMonkey są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 4. Weryfikowanie działania logowania jednokrotnego

Uwaga: adres URL wymagany do zweryfikowania działania logowania jednokrotnego jest podawany przez SurveyMonkey, gdy zespół pomocy tej aplikacji ukończy konfigurację logowania jednokrotnego.

 1. Zamknij wszystkie okna przeglądarki.
 2. Otwórz https://www.surveymonkey.com/user/sso/{twoja-domena} i spróbuj się zalogować. Powinno nastąpić automatyczne przekierowanie na stronę logowania Google.
 3. Wpisz dane logowania.
 4. Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi automatyczne przekierowanie z powrotem do aplikacji SurveyMonkey.

Google, G Suite oraz powiązane znaki i logo są znakami towarowymi Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?