Aplikacja internetowa Sumo Logic

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu swoich danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML dla aplikacji Sumo Logic

W tym artykule opisaliśmy sposób konfigurowania logowania jednokrotnego przez SAML dla aplikacji Sumo Logic®.

Krok 1. Uzyskiwanie informacji o dostawcy tożsamości Google
 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.

  Jeśli na stronie głównej nie widzisz opcji Aplikacje, kliknij Więcej opcji u dołu. 

 3. Kliknij ikonę plusa (+) w prawym dolnym rogu strony.
 4. Znajdź i kliknij Sumo Logic na liście aplikacji.
 5. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google:
  • Skopiuj i zapisz URL logowania jednokrotnego.
  • Pobierz certyfikat.

  Zostaw konsolę administracyjną otwartą. Gdy wykonasz następny krok w aplikacji Sumo Logic, kolejne zmiany będziesz wprowadzać w kreatorze konfiguracji.

Krok 2. Konfigurowanie aplikacji Sumo Logic jako dostawcy usługi SAML 2.0
 1. Otwórz nowe okno przeglądarki w trybie incognito.
 2. Zaloguj się w Sumo Logic przy użyciu konta administratora organizacji.
 3. Na stronie głównej Sumo Logic kliknij kartę Security (Zabezpieczenia) i wybierz kartę SAML.
 4. Podaj te informacje: 
  • Configuration Name (Nazwa konfiguracji): wpisz dowolną nazwę.
  • Issuer (Dostawca): identyfikator jednostki skopiowany w kroku 1.
  • Authn Request URL (Adres URL żądania uwierzytelnienia): adres URL logowania jednokrotnego skopiowany w kroku 1.
  • x.509 Certificate (Certyfikat X.509): certyfikat pobrany w kroku 1.
 5. Zaznacz pole SP initiated login (Logowanie inicjowane przez usługodawcę) i wpisz wartość w polu Login Path (Ścieżka logowania).

  Uwaga: zapisz wartość ścieżki logowania. Jest ona dołączana do adresu URL logowania jednokrotnego w Sumo Logic, który będzie potrzebny w kroku 5 (patrz poniżej) do zweryfikowania działania logowania jednokrotnego.

 6. Kliknij Save (Zapisz).
 7. Zapisz adres URL żądania uwierzytelnienia z pola Authn Request URL zawierający identyfikator konta Sumo Logic. Ten adres będzie potrzeby podczas kończenia konfiguracji w konsoli administracyjnej (patrz następny krok). 
Krok 3. Kończenie konfigurowania logowania jednokrotnego w konsoli administracyjnej
 1. W kreatorze konfiguracji logowania jednokrotnego kliknij Dalej.

  W oknie Informacje podstawowe pojawią się Nazwa aplikacji i Opis widoczne dla użytkowników.

 2. Kliknij Dalej.
 3. Na stronie Szczegóły usługodawcy zastąp domyślny URL ACS adresem żądania uwierzytelnienia, który został skopiowany z Sumo Logic. Ten adres URL zawiera identyfikator Twojego konta Sumo Logic.
 4. Kliknij Zakończ.
Krok 4. Włączanie aplikacji Sumo Logic
 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.

  Jeśli na stronie głównej nie widzisz opcji Aplikacje, kliknij Więcej opcji u dołu. 

 3. Wybierz Sumo Logic.
 4. W prawym górnym rogu szarego pola kliknij Edytuj usługę Utwórz.
  Po lewej stronie pojawi się organizacja najwyższego poziomu i inne jednostki organizacyjne.

 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. Aby włączyć lub wyłączyć usługę tylko dla użytkowników w jednostce organizacyjnej:

  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Wybierz Włącz lub Wyłącz.
  3. Aby pozostawić usługę włączoną lub wyłączoną, nawet gdy zostanie włączona lub wyłączona w nadrzędnej jednostce organizacyjnej, kliknij Zastąp.
  4. Jeśli stan organizacji to Zastąpione, wybierz jedną z tych opcji:
   • Odziedzicz – powoduje, że ustawienie jest przywracane do tej samej wartości co ustawienie nadrzędne.
   • Zapisz – powoduje, że ustawienie zostanie zachowane, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.

  Dowiedz się więcej o strukturze organizacyjnej.

 7. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników Sumo Logic są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 5. Weryfikowanie działania logowania jednokrotnego
 1. Zamknij wszystkie okna przeglądarki.
 2. Otwórz https://service.us2.sumologic.com/sumo/saml/post/{ścieżka-logowania} i spróbuj się zalogować. Zastąp {ścieżka-logowania} wartością wpisaną na stronie konfiguracji SAML w Sumo Logic (w kroku 2 powyżej). Powinno nastąpić automatyczne przekierowanie na stronę logowania Google.
 3. Wpisz dane logowania.
 4. Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi automatyczne przekierowanie z powrotem do aplikacji Sumo Logic.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?