ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือตรวจสอบความปลอดภัย

ฟีเจอร์นี้ใช้ได้กับ Cloud Identity รุ่น Premium เปรียบเทียบรุ่นต่างๆ 

ในฐานะผู้ดูแลระบบขั้นสูง คุณสามารถใช้เครื่องมือตรวจสอบความปลอดภัยเพื่อระบุ คัดกรอง และดำเนินการกับปัญหาด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในโดเมนได้

ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้เครื่องมือตรวจสอบเพื่อทำสิ่งต่อไปนี้ได้

  • เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์
  • เข้าถึงข้อมูลบันทึกของอุปกรณ์เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์และแอปพลิเคชันที่ใช้เข้าถึงข้อมูลของคุณ
  • เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับข้อความ Gmail รวมถึงเนื้อหาอีเมล
  • เข้าถึงข้อมูลบันทึกของ Gmail เพื่อค้นหาและลบอีเมลที่เป็นอันตราย ทำเครื่องหมายอีเมลว่าเป็นจดหมายขยะหรือฟิชชิง หรือส่งอีเมลไปยังกล่องจดหมายของผู้ใช้
  • ดูผลการค้นหาที่แสดงรายการผู้ใช้ที่ถูกระงับ
  • เข้าถึงข้อมูลบันทึกของไดรฟ์เพื่อตรวจสอบการแชร์ไฟล์ในองค์กร ตรวจสอบการสร้างและลบเอกสาร ตรวจสอบผู้ที่เข้าถึงเอกสาร และอื่นๆ

ตรวจสอบการค้นหาและการดำเนินการในเครื่องมือตรวจสอบโดยผู้ดูแลระบบได้ในบันทึกการตรวจสอบของผู้ดูแลระบบ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อการตรวจสอบผู้ดูแลระบบสำหรับศูนย์ความปลอดภัย)

หมายเหตุ: หากต้องการใช้เครื่องมือตรวจสอบ ผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์ต้องได้รับใบอนุญาต Enterprise ฟีเจอร์บางอย่างในเครื่องมือตรวจสอบความปลอดภัย เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Gmail และไดรฟ์จะใช้ไม่ได้กับ Cloud Identity Premium

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร