Aplikacja internetowa SpringerLink Test

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu swoich danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML dla aplikacji SpringerLink Test

W tym artykule opisaliśmy sposób konfigurowania logowania jednokrotnego przez SAML dla aplikacji SpringerLink Test®.

Krok 1. Konfigurowanie Google jako dostawcy tożsamości SAML
 1. Zaloguj się na Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.

  Jeśli na stronie głównej nie widzisz opcji Aplikacje, kliknij Więcej opcji u dołu. 

 3. Kliknij ikonę plusa (+) w prawym dolnym rogu.
 4. Znajdź i kliknij SpringerLink Test na liście aplikacji.
 5. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google:
  • Skopiuj i zapisz URL logowania jednokrotnego.
  • Skopiuj i zapisz identyfikator jednostki.
  • Pobierz certyfikat.
 6. Kliknij Dalej.

  W oknie Informacje podstawowe pojawią się Nazwa aplikacji i Opis widoczne dla użytkowników.

 7. Kliknij Dalej.

  Na stronie Szczegóły usługodawcy wartości pól ACS URL i Identyfikator jednostki dla aplikacji SpringerLink Test są skonfigurowane domyślnie.

 8. Kliknij Dalej.
 9. Kliknij Zakończ.
Krok 2. Konfigurowanie aplikacji SpringerLink Test jako dostawcy usługi SAML 2.0

Wyślij e-maila do swojego menedżera konta Springer Link lub zespołu pomocy Springer Link z prośbą o włączenie logowania jednokrotnego na Twoim koncie. Uwzględnij w tej wiadomości nazwę Twojej domeny poczty e-mail i następujące informacje o dostawcy tożsamości skopiowane w kroku 1:

 • adres URL logowania jednokrotnego, 
 • identyfikator jednostki, 
 • załącznik w postaci pliku tekstowego zawierającego certyfikat pobrany w kroku 1.

Uwaga: logowanie jednokrotne jest włączane dla całej organizacji, a nie poszczególnych użytkowników. Gdy SpringLink włączy logowanie jednokrotne, użytkownicy będą mogli logować się za pomocą nazwy konta swojej organizacji. Po zalogowaniu się u dołu otwartej strony użytkownik zobaczy identyfikator lub nazwę autoryzowanej organizacji.

Krok 3. Włączanie aplikacji SpringerLink Test
 1. Zaloguj się na Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.

  Jeśli na stronie głównej nie widzisz opcji Aplikacje, kliknij Więcej opcji u dołu. 

 3. Wybierz SpringerLink Test.
 4. W prawym górnym rogu szarego pola kliknij Edytuj usługę Utwórz.
  Po lewej stronie pojawi się organizacja najwyższego poziomu i inne jednostki organizacyjne.

 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. Aby włączyć lub wyłączyć usługę tylko dla użytkowników w jednostce organizacyjnej:

  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Wybierz Włącz lub Wyłącz.
  3. Aby pozostawić usługę włączoną lub wyłączoną, nawet gdy zostanie włączona lub wyłączona w nadrzędnej jednostce organizacyjnej, kliknij Zastąp.
  4. Jeśli stan organizacji to Zastąpione, wybierz jedną z tych opcji:
   • Odziedzicz – powoduje, że ustawienie jest przywracane do tej samej wartości co ustawienie nadrzędne.
   • Zapisz – powoduje, że ustawienie zostanie zachowane, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.

  Dowiedz się więcej o strukturze organizacyjnej.

 7. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników SpringerLink Test są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 4. Weryfikowanie działania logowania jednokrotnego
 1. Zamknij wszystkie okna przeglądarki.
 2. Wejdź na stronę https://link.springer.com/ i spróbuj się zalogować. Powinno nastąpić automatyczne przekierowanie na stronę logowania Google.
 3. Wpisz dane logowania.
 4. Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi automatyczne przekierowanie z powrotem do aplikacji SpringerLink Test.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?