Aplikacja internetowa SpringerLink

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu swoich danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML dla aplikacji SpringerLink

W tym artykule opisaliśmy sposób konfigurowania logowania jednokrotnego przez SAML dla aplikacji SpringerLink®.

Krok 1. Konfigurowanie Google jako dostawcy tożsamości SAML
 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.

  Jeśli na stronie głównej nie widzisz opcji Aplikacje, kliknij Więcej opcji u dołu. 

 3. Kliknij ikonę plusa (+) w prawym dolnym rogu.
 4. Znajdź i kliknij SpringerLink na liście aplikacji.
 5. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google:
  • Skopiuj i zapisz URL logowania jednokrotnego.
  • Skopiuj i zapisz identyfikator jednostki.
  • Pobierz certyfikat.
 6. Kliknij Dalej.

  W oknie Informacje podstawowe pojawią się Nazwa aplikacji i Opis widoczne dla użytkowników.

 7. Kliknij Dalej.

  Na stronie Szczegóły usługodawcy wartości ACS URL i Identyfikator jednostki dla aplikacji SpringerLink są domyślnie skonfigurowane.

 8. Kliknij Dalej.
 9. Kliknij Zakończ.
Krok 2. Konfigurowanie aplikacji SpringerLink jako dostawcy usługi SAML 2.0

Wyślij e-maila do swojego menedżera konta Springer Link lub zespołu wsparcia Springer Link z prośbą o włączenie logowania jednokrotnego na Twoim koncie. Uwzględnij w tej wiadomości nazwę Twojej domeny e-mail i następujące informacje o dostawcy tożsamości skopiowane w kroku 1:

 • Adres URL logowania jednokrotnego 
 • Identyfikator jednostki 
 • Załącz certyfikat pobrany w kroku 1 (jako plik tekstowy)

Uwaga: logowanie jednokrotne jest włączane dla całej organizacji, a nie poszczególnych użytkowników. Gdy SpringLink włączy logowanie jednokrotne, użytkownicy będą mogli logować się za pomocą nazwy konta swojej organizacji. Po zalogowaniu się u dołu otwartej strony użytkownik zobaczy identyfikator lub nazwę autoryzowanej organizacji.

Krok 3. Włączanie aplikacji SpringerLink
 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.

  Jeśli na stronie głównej nie widzisz opcji Aplikacje, kliknij Więcej opcji u dołu. 

 3. Wybierz SpringerLink.
 4. W prawym górnym rogu szarego pola kliknij Edytuj usługę Utwórz.
  Po lewej stronie pojawi się organizacja najwyższego poziomu i inne jednostki organizacyjne.

 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. Aby włączyć lub wyłączyć usługę tylko dla użytkowników w jednostce organizacyjnej:

  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Wybierz Włącz lub Wyłącz.
  3. Aby pozostawić usługę włączoną lub wyłączoną, nawet gdy zostanie włączona lub wyłączona w nadrzędnej jednostce organizacyjnej, kliknij Zastąp.
  4. Jeśli stan organizacji to Zastąpione, wybierz jedną z tych opcji:
   • Odziedzicz – powoduje, że ustawienie jest przywracane do tej samej wartości co ustawienie nadrzędne.
   • Zapisz – powoduje, że ustawienie zostanie zachowane, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.

  Dowiedz się więcej o strukturze organizacyjnej.

 7. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników SpringerLink są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 4. Weryfikowanie działania logowania jednokrotnego 
 1. Zamknij wszystkie okna przeglądarki.
 2. Otwórz https://link.springer.com/ i spróbuj zalogować się przy użyciu konta organizacji. Powinno nastąpić automatyczne przekierowanie na stronę logowania Google.
 3. Wpisz dane logowania.
 4. Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi automatyczne przekierowanie z powrotem do aplikacji SpringerLink.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?