กำหนดค่าการจัดสรรผู้ใช้ DocuSign

ในฐานะผู้ดูแลระบบ เมื่อตั้งค่า SSO แล้ว ขั้นตอนถัดไปที่ต้องดำเนินการคือการตั้งค่าการจัดสรรผู้ใช้โดยอัตโนมัติ เพื่อให้สิทธิ์ สร้าง แก้ไข หรือลบข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้เมื่ออยู่ใน G Suite และทำให้การเปลี่ยนแปลงข้อมูลประจำตัวนั้นมีผลใน DocuSign

ตั้งค่าการจัดสรรผู้ใช้สำหรับแอปพลิเคชัน DocuSign

หมายเหตุ: ก่อนที่จะตั้งค่าการจัดเตรียมผู้ใช้สำหรับ DocuSign ได้ คุณต้องมีข้อมูล 2 อย่างจากบัญชี DocuSign ได้แก่ รหัสบัญชี และอินสแตนซ์บัญชี

 • รหัสบัญชีมีอยู่ในบัญชี DocuSign ลงชื่อเข้าใช้บัญชี จากนั้นคลิกที่ไอคอนผู้ใช้ที่ด้านบนขวาเพื่อดูข้อมูลบัญชี รวมทั้งรหัสบัญชี
 • ขออินสแตนซ์บัญชีจากฝ่ายสนับสนุน DocuSign
 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่แอปจากนั้นแอปในเว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่

 3. คลิกแอปพลิเคชัน DocuSign
 4. คลิกการจัดสรรผู้ใช้
 5. คลิกตั้งค่าการจัดสรรผู้ใช้
 6. คลิกให้สิทธิ์ DocuSign จะเปิดในแท็บเดียวกัน

  สำคัญ: DocuSign จะขอสิทธิ์จากคุณ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องทำเพียงครั้งเดียว หากคุณเคยให้สิทธิ์ Google มาก่อน แอปพลิเคชัน DocuSign จะไม่ขอการอนุมัติอีก แต่หากคุณเพิกถอนสิทธิ์เข้าถึงและยังไม่ได้ให้สิทธิ์ใหม่ ระบบจะขอสิทธิ์จากคุณ

  หากยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ DocuSign ก่อนการคลิกให้สิทธิ์ คุณจะได้รับแจ้งให้ลงชื่อเข้าใช้ หากเข้าถึงแอปพลิเคชัน DocuSign ไม่ได้ ให้คลิกที่ให้สิทธิ์แอปอีกครั้งจากนั้นจึงลงชื่อเข้าใช้

 7. คลิกถัดไป
 8. ในช่อง URL ปลายทางของ DocuSign ให้แก้ไข URL ค่าเริ่มต้นโดยแทนที่ {instance} และ {AccountId} ด้วยค่าสำหรับบัญชี DocuSign ของคุณ (ดูวิธีรับค่าเหล่านี้ได้จากหมายเหตุที่ส่วนเริ่มต้นของขั้นตอนนี้)
 9. คลิกถัดไป
 10. จับคู่แอตทริบิวต์ในกล่องโต้ตอบโดย
  1. ตรวจสอบว่าแอตทริบิวต์ DocuSign ที่จำเป็นทั้งหมด (มีเครื่องหมาย *) จับคู่กับแอตทริบิวต์ Cloud Directory หากจับคู่ไม่ครบ ให้คลิกลูกศรลง "" และจับคู่กับแอตทริบิวต์ที่เหมาะสม 
  2. คลิกถัดไป
 11. (ไม่บังคับ) คุณใช้กล่องโต้ตอบกำหนดขอบเขตการจัดสรร เพื่อจำกัดการจัดสรรให้กับกลุ่มผู้ใช้เฉพาะได้
  1. คลิกขีดล่างแล้วเริ่มพิมพ์ชื่อกลุ่ม 
   รายชื่อกลุ่มที่ใช้ได้จะปรากฏขึ้น
  2. เพิ่มกลุ่มที่ต้องการโดยการเลือกกลุ่ม จากนั้นขีดล่างจะปรากฏขึ้นใหม่เพื่อใช้สำหรับเพิ่มกลุ่มใหม่ 
  3. คลิกแก้ไข "" ข้างกลุ่มที่เพิ่มไว้เพื่อนำออก
 12. เมื่อเพิ่มกลุ่มเสร็จแล้ว ให้คลิกเสร็จสิ้น
  กล่องโต้ตอบสรุปการจัดสรรใหม่จะปรากฏขึ้น
 13. ตรวจสอบข้อมูล แล้วคลิกตกลง
 14. คลิกเปิดใช้การจัดสรร

  หมายเหตุ: คุณต้องเลือกขอบเขต หากเคยเพิ่มกลุ่มโดยใช้กล่องโต้ตอบตั้งขอบเขตการจัดสรรไว้ ไม่เช่นนั้นปุ่มเปิดใช้การจัดสรรจะยังเป็นสีเทา คุณต้องตั้งแอปเป็นเปิดสำหรับทุกคนหรือเปิดสำหรับบางองค์กร แล้วรีเฟรชหน้านั้นก่อนเปิดใช้การจัดสรร หากแอปตั้งไว้เป็นปิด ตัวเลือกนี้จะเป็นสีเทา

 15. คลิกเปิดใช้งานในกล่องโต้ตอบสำหรับยืนยัน
แสดงการจัดสรรผู้ใช้

เมื่อเปิดใช้การจัดสรรแล้ว Google จะเริ่มรวบรวมข้อมูลการใช้งาน คุณจะเห็นส่วนข้อมูลการใช้ข้างการจัดสรรผู้ใช้และจะไม่มีตัวเลขใดข้างชื่อกิจกรรมจนกว่าคุณจะเปิดใช้การจัดสรร

ชื่อกิจกรรมต่อไปนี้จะให้ข้อมูลการใช้งานสำหรับ 30 วันที่ผ่านมา

 • สร้างผู้ใช้แล้ว
 • ลบผู้ใช้แบบถาวรแล้ว
 • ข้อบกพร่องของผู้ใช้

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในเฝ้าติดตามการจัดสรรผู้ใช้

แก้ไขขอบเขตการจัดสรร

คุณอาจต้องการจำกัดขอบเขตของการจัดสรรไว้เฉพาะกับสมาชิกกลุ่มที่กำหนด

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่แอปจากนั้นแอปในเว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่

 3. คลิกแอปพลิเคชัน DocuSign
 4. เลือกการจัดสรรผู้ใช้
 5. คลิกแก้ไขการจัดสรรกลุ่มในส่วนการจัดสรรผู้ใช้ 
 6. เพิ่มกลุ่มในกล่องโต้ตอบตั้งขอบเขตการจัดสรรเพื่อจำกัดการจัดสรรสำหรับสมาชิกกลุ่มที่คุณกำหนด โดยดำเนินการดังนี้
  1. คลิกขีดล่างแล้วเริ่มพิมพ์ชื่อกลุ่ม 
   รายชื่อกลุ่มที่ใช้ได้จะปรากฏขึ้น
  2. เพิ่มกลุ่มที่ต้องการโดยการเลือกกลุ่ม จากนั้นขีดล่างจะปรากฏขึ้นใหม่เพื่อใช้สำหรับเพิ่มกลุ่มใหม่ เพิ่มกลุ่มเพิ่มเติมหากจำเป็น 
  3. หากต้องการนำกลุ่มออก ให้คลิกแก้ไข "" ข้างกลุ่มที่เพิ่มไว้
 7. คลิกบันทึกเพื่อบันทึกกลุ่มที่เพิ่มไว้ทั้งหมด

เมื่อคลิกแก้ไขขอบเขตการจัดสรรอีกครั้ง กลุ่มที่เพิ่มไว้จะปรากฏในหน้าต่างตั้งขอบเขตการจัดสรร หากเปิดแอปพลิเคชัน DocuSign ไว้ให้กับหน่วยขององค์กรส่วนหนึ่ง ขอบเขตการจัดสรรจะจำกัดไว้กับผู้ใช้ในกลุ่มที่เพิ่มไว้ซึ่งเป็นสมาชิกขององค์กรเหล่านั้นด้วยเท่านั้น

ปิดใช้การจัดสรรผู้ใช้

หากต้องการปิดใช้การจัดสรรผู้ใช้สำหรับแอปพลิเคชัน DocuSign โดยไม่สูญเสียข้อมูลการกำหนดค่าทั้งหมด ให้ดำเนินการดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่แอปจากนั้นแอปในเว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่

 3. คลิกแอปพลิเคชัน DocuSign
 4. เลือกการจัดสรรผู้ใช้
 5. คลิกปิดใช้การจัดสรรในส่วนการจัดสรรผู้ใช้
 6. คลิกปิดใช้ในกล่องโต้ตอบปิดใช้การจัดสรร
กำหนดระยะเวลาในการยกเลิกการจัดสรร

วิธีกำหนดระยะเวลาก่อนที่การดำเนินการยกเลิกการจัดสรรจะมีผล

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่แอปจากนั้นแอปในเว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่

 3. คลิกแอปพลิเคชัน DocuSign
 4. เลือกหัวข้อการจัดสรรผู้ใช้
 5. คลิกแก้ไขการกำหนดค่าการยกเลิกการจัดสรรในส่วนการจัดสรรผู้ใช้
 6. ในกล่องโต้ตอบการกำหนดค่าการยกเลิกการจัดสรร ให้กำหนดระยะเวลาก่อนที่การยกเลิกการจัดสรรจะมีผล โดยเลือกอย่างน้อยหนึ่งทางเลือกดังต่อไปนี้
  • เมื่อแอปนั้นปิดใช้สำหรับผู้ใช้ ให้ลบบัญชีของผู้ใช้นั้นออกถาวร หลังจากเวลาผ่านไปตามจำนวนวันที่เลือก
  • เมื่อผู้ใช้ถูกระงับใน Google ให้ลบบัญชีของผู้ใช้นั้นออกถาวร หลังจากเวลาผ่านไปตามจำนวนวันที่เลือก
  • เมื่อผู้ใช้ถูกลบออกจาก Google ให้ลบบัญชีของผู้ใช้นั้นออกถาวร หลังจากเวลาผ่านไปตามจำนวนวันที่เลือก

   คุณสามารถกำหนดระยะเวลาก่อนที่การยกเลิกการจัดสรรจะมีผลได้เป็นภายใน 24 ชั่วโมง หลังจาก 1 วัน หลังจาก 7 วัน หรือหลังจาก 30 วัน ค่าเริ่มต้นของแต่ละทางเลือกคือให้ระงับบัญชีภายใน 24 ชั่วโมง

 7. คลิกบันทึก
นำการจัดสรรผู้ใช้ออก

วิธีปิดใช้การจัดสรรผู้ใช้สำหรับแอปพลิเคชัน DocuSign และนำข้อมูลการกำหนดค่าทั้งหมดออก

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่แอปจากนั้นแอปในเว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่

 3. คลิกแอปพลิเคชัน DocuSign
 4. เลือกการจัดสรรผู้ใช้
 5. คลิกลบการจัดสรรในส่วนการจัดสรรผู้ใช้
 6. คลิกลบในกล่องโต้ตอบลบการกำหนดค่าการจัดสรรเพื่อปิดใช้การจัดสรรผู้ใช้และนำข้อมูลการกำหนดค่าทั้งหมดออก

  ระบบจะไม่ยกเลิกการจัดสรรผู้ใช้เดิมใน DocuSign

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร