Uprawnienia administratora dotyczące Centrum bezpieczeństwa

Aby mieć dostęp do Centrum bezpieczeństwa, musisz być administratorem G Suite Enterprise, G Suite Enterprise dla Szkół i Uczelni, Dysku Google Enterprise lub Cloud Identity Premium (administratorzy Dysku Google Enterprise i Cloud Identity Premium mają dostęp tylko do części funkcji Centrum bezpieczeństwa). Aby mieć dostęp do poszczególnych funkcji Centrum bezpieczeństwa, musisz mieć odpowiednie uprawnienia. Szczegółowe informacje znajdziesz w poniższych sekcjach. 

Uprawnienia dotyczące strony Zabezpieczenia

Otwórz stronę Zabezpieczenia przez kliknięcie ikony Zabezpieczenia po zalogowaniu się w konsoli administracyjnej Google lub przez kliknięcie Zabezpieczenia w menu głównym w lewym górnym rogu konsoli administracyjnej Google.

Aby mieć dostęp do strony Zabezpieczenia, administratorzy w organizacji muszą mieć uprawnienia Zarządzanie zabezpieczeniami użytkowników. W konsoli administracyjnej Google kliknij Role administratora, kliknij kartę Uprawnienia i zaznacz pole Zarządzanie zabezpieczeniami użytkowników w sekcji Zabezpieczenia.

Więcej informacji i szczegółowych instrukcji znajdziesz w artykule Tworzenie niestandardowych ról administratora.

Uprawnienia dotyczące panelu bezpieczeństwa

Aby uzyskać dostęp do panelu bezpieczeństwa, administratorzy muszą mieć uprawnienia Panel.

W konsoli administracyjnej Google kliknij Role administratora, kliknij kartę Uprawnienia, a następnie zaznacz pola Dysk i Gmail w sekcji Usługi > Ustawienia usług > Centrum bezpieczeństwa > Panele.

Uwaga: niektórzy administratorzy z uprawnieniami Raporty mogą mieć dostęp do panelu bezpieczeństwa. W przypadku Centrum bezpieczeństwa nowe uprawnienia Centrum bezpieczeństwa > Panel zastąpiły uprawnienia Raporty. W przypadku raportów w konsoli administracyjnej Google niedotyczących Centrum bezpieczeństwa uprawnienia Raporty pozostają bez zmian.

Więcej informacji i szczegółowych instrukcji na temat konfigurowania uprawnień administratora znajdziesz w artykule Tworzenie niestandardowych ról administratora.

Uprawnienia dotyczące strony Poziom bezpieczeństwa

Aby skonfigurować uprawnienia dotyczące strony Poziom bezpieczeństwa dla administratorów delegowanych:

W konsoli administracyjnej Google kliknij Role administratora, kliknij kartę Uprawnienia i zaznacz pole Poziom bezpieczeństwa w sekcji Usługi > Ustawienia usług > Centrum bezpieczeństwa.

Oprócz uprawnień najwyższego poziomu administratorzy mogą też potrzebować dodatkowych uprawnień do wyświetlania określonych ustawień (informacje na ten temat znajdziesz w poniższych sekcjach). Więcej informacji i szczegółowych instrukcji na temat konfigurowania uprawnień administratora znajdziesz w artykule Tworzenie niestandardowych ról administratora.

Ważne:

 • Administratorzy, którzy mają uprawnienia superadministratora, mają dostęp do strony Poziom bezpieczeństwa.
 • Jeśli administrator nie ma uprawnień do wyświetlenia określonych zaawansowanych ustawień w konsoli administracyjnej, te ustawienia będą ukryte na stronie Poziom bezpieczeństwa.
 • Aby otworzyć stronę Poziom bezpieczeństwa, administrator musi mieć podstawowe uprawnienia Odczyt dotyczące jednostek organizacyjnych i użytkowników w konsoli administracyjnej Google (zobacz poniższy przykład).

  Uprawnienia dotyczące Centrum bezpieczeństwa

 

Ogólne instrukcje dotyczące przyznawania uprawnień administratorom delegowanym znajdziesz w artykułach Tworzenie niestandardowych ról administratora, Przypisywanie ról pozwalających zarządzać użytkownikami i Definicje uprawnień administratora.

Informacje o ustawieniach na stronie Poziom bezpieczeństwa

Informacje o uprawnieniach wymaganych przez poszczególne ustawienia na stronie Poziom bezpieczeństwa znajdziesz w tabeli poniżej. Konta superadministratorów automatycznie otrzymują uprawnienia powiązane z każdym ustawieniem w tej tabeli. Oprócz tego superadministratorzy mogą przypisywać te uprawnienia administratorom delegowanym (z wyjątkiem zarządzania zasadami weryfikacji dwuetapowej).

Ustawienie poziomu bezpieczeństwa   Wymagane uprawnienia
 • SPF
 • DKIM
 • DMARC
 • Rekordy MX

Funkcja dostępna tylko w G Suite Enterprise

 • Uprawnienia Odczyt dla jednostek organizacyjnych
 • Uprawnienia Odczyt dla użytkowników

Na karcie Uprawnienia zaznacz pole Odczyt w sekcji Jednostki organizacyjne oraz pole Odczyt w sekcji Użytkownicy.

Więcej informacji i szczegółowych instrukcji znajdziesz w artykule Tworzenie niestandardowych ról administratora.

 • Zatwierdzeni nadawcy w domenie
 • Zatwierdzeni nadawcy nie muszą się uwierzytelniać
 • Dodaj ustawienie nagłówków spamu do wszystkich domyślnych reguł routingu
 • Pomijanie filtrów spamu w przypadku nadawców wewnętrznych
 • Kompleksowe przechowywanie poczty
 • Adresy IP na białej liście adresów e-mail
 • Automatyczne przekazywanie e-maili dalej
 • Dostęp POP i IMAP dla użytkowników

Funkcja dostępna tylko w G Suite Enterprise

 • Uprawnienia Odczyt dla jednostek organizacyjnych
 • Uprawnienia Odczyt dla użytkowników
 • Zarządzanie Gmailem

Na karcie Uprawnienia zaznacz pole Odczyt w sekcji Jednostki organizacyjne, pole Odczyt w sekcji Użytkownicy oraz pole Gmail w sekcji Usługi > Ustawienia usług

Więcej informacji i szczegółowych instrukcji znajdziesz w artykule Tworzenie niestandardowych ról administratora.

 • Tworzenie grup i członkostwo
 • Zasady udostępniania witryn
 • Użycie aplikacji z G Suite Marketplace

Funkcja dostępna tylko w G Suite Enterprise i na Dysku Google Enterprise

 

 • Ostrzeżenie o rozmowie w Hangouts z osobami spoza domeny

Funkcja dostępna tylko w G Suite Enterprise

 • Uprawnienia Odczyt dla jednostek organizacyjnych
 • Uprawnienia Odczyt dla użytkowników
 • Zarządzanie ustawieniami usług

Na karcie Uprawnienia zaznacz pole Odczyt w sekcji Jednostki organizacyjne, pole Odczyt w sekcji Użytkownicy oraz pole Ustawienia usług w sekcji Usługi.

Więcej informacji i szczegółowych instrukcji znajdziesz w artykule Tworzenie niestandardowych ról administratora.

 • Zasady udostępniania kalendarzy

Funkcja dostępna tylko w G Suite Enterprise

 • Uprawnienia Odczyt dla jednostek organizacyjnych
 • Uprawnienia Odczyt dla użytkowników
 • Zarządzanie Kalendarzem

Na karcie Uprawnienia zaznacz pole Odczyt w sekcji Jednostki organizacyjne, pole Odczyt w sekcji Użytkownicy oraz pole Kalendarz w sekcji Usługi > Ustawienia usług.

Więcej informacji i szczegółowych instrukcji znajdziesz w artykule Tworzenie niestandardowych ról administratora.

 • Publikowanie plików w internecie
 • Narzędzie do sprawdzania dostępu
 • Ostrzeżenie o udostępnianiu poza domenę
 • Ustawienia udostępniania na Dysku
 • Wymuszanie logowania na konta Google przez zewnętrznych współpracowników
 • Dostęp do dokumentów offline
 • Dodatki do Dysku
 • Dostęp do Dysku na komputerach

Funkcja dostępna tylko w G Suite Enterprise i na Dysku Google Enterprise

 • Uprawnienia Odczyt dla jednostek organizacyjnych
 • Uprawnienia Odczyt dla użytkowników
 • Zarządzanie Dyskiem

Na karcie Uprawnienia zaznacz pole Odczyt w sekcji Jednostki organizacyjne, pole Odczyt w sekcji Użytkownicy oraz pole Dysk i Dokumenty w sekcji Usługi > Ustawienia usług.

Więcej informacji i szczegółowych instrukcji znajdziesz w artykule Tworzenie niestandardowych ról administratora.

 • Zarządzanie urządzeniami mobilnymi
 • Blokowanie urządzeń mobilnych ze złamanymi zabezpieczeniami
 • Raporty o braku aktywności urządzeń mobilnych
 • Wymagania dla hasła na urządzeniu mobilnym
 • Szyfrowanie urządzenia
 • Weryfikacja aplikacji
 • Instalacja aplikacji mobilnych z nieznanych źródeł
 • Zewnętrzne nośniki danych
 • Automatyczne czyszczenie konta

Funkcja dostępna tylko w G Suite Enterprise, Cloud Identity Premium Edition i na Dysku Google Enterprise

 • Uprawnienia Odczyt dla jednostek organizacyjnych
 • Uprawnienia Odczyt dla użytkowników
 • Zarządzanie urządzeniami mobilnymi

Na karcie Uprawnienia zaznacz pole Odczyt w sekcji Jednostki organizacyjne, pole Odczyt w sekcji Użytkownicy oraz pole Zarządzanie urządzeniami mobilnymi w sekcji Usługi > Ustawienia usług.

Więcej informacji i szczegółowych instrukcji znajdziesz w artykule Tworzenie niestandardowych ról administratora.

 • Weryfikacja dwuetapowa dla administratorów
 • Stosowanie kluczy bezpieczeństwa na kontach administratorów

Funkcja dostępna tylko w G Suite Enterprise, Cloud Identity Premium Edition i na Dysku Google Enterprise

 • Uprawnienia Odczyt dla jednostek organizacyjnych
 • Uprawnienia Odczyt dla użytkowników
 • Zarządzanie zabezpieczeniami użytkowników

Na karcie Uprawnienia zaznacz pole Odczyt w sekcji Jednostki organizacyjne, pole Odczyt w sekcji Użytkownicy oraz pole Zarządzanie zabezpieczeniami użytkowników w sekcji Zabezpieczenia.

Więcej informacji i szczegółowych instrukcji znajdziesz w artykule Tworzenie niestandardowych ról administratora.

 • Weryfikacja dwuetapowa dla użytkowników
 • Obowiązek stosowania kluczy bezpieczeństwa przez użytkowników

Funkcja dostępna tylko w G Suite Enterprise, Cloud Identity Premium Edition i na Dysku Google Enterprise

Zarządzanie zasadami weryfikacji dwuetapowej na kontach użytkowników jest dostępne tylko dla superadministratorów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?