Znane problemy z Centrum bezpieczeństwa

Ta funkcja jest dostępna w wersjach G Suite Enterprise, G Suite Enterprise dla Szkół i Uczelni, G Suite Enterprise Essentials oraz Cloud Identity Premium.

Ograniczenia dotyczące ustawienia Stosowanie kluczy bezpieczeństwa
Na stronie Poziom bezpieczeństwa dane dotyczące stosowania kluczy bezpieczeństwa nie są wyświetlane poprawnie w przypadku domen zawierających ponad 1250 administratorów.

Opóźnienie w dostępie do danych Centrum bezpieczeństwa w przypadku nowych klientów G Suite Enterprise 
Nowi klienci G Suite Enterprise, G Suite Enterprise dla Szkół i Uczelni oraz Cloud Identity Premium mogą mieć opóźniony dostęp (maksymalnie o 36 godzin) do danych w panelu bezpieczeństwa oraz na stronie Poziom bezpieczeństwa.

Pliki udostępnione poza domenę, które nie zostały jeszcze wyświetlone, nie są widoczne w raporcie Dostępność plików
Jeśli użytkownicy udostępnili pliki poza domenę, ale nie zostały one jeszcze wyświetlone, dane na ich temat nie są widoczne w raporcie Dostępność plików.

Opóźnienia w odpowiadaniu na zapytania w Centrum bezpieczeństwa w niektórych domenach
W domenach z małą liczbą zdarzeń udostępniania (do 10 000 zdarzeń na godzinę) wyświetlanie danych z Dysku w raportach Dostępność plików może być opóźnione maksymalnie o 80 minut.

Rozbieżności między danymi z raportu Wymuszanie weryfikacji dwuetapowej a danymi w Centrum bezpieczeństwa
Istnieje rozbieżność między danymi z raportu Wymuszanie weryfikacji dwuetapowej w konsoli administracyjnej Google a danymi na temat poziomu bezpieczeństwa weryfikacji dwuetapowej. Raport w konsoli administracyjnej nie pokazuje aktualnych informacji na temat weryfikacji dwuetapowej, a wymuszanie tej funkcji może być opóźnione o kilka dni po rejestracji.

Domeny czasami nie są wyświetlane w kolumnie Domena raportu Szyfrowanie
W raportach Szyfrowanie nazwy domen czasami nie są wyświetlane w kolumnie Domena.

Arkusze kalkulacyjne i prezentacje Google nie są widoczne w raporcie Dostępność plików, dopóki użytkownik ich nie wyświetli
Jeśli użytkownik utworzy nowy arkusz kalkulacyjny lub prezentację i natychmiast zamknie plik bez wykonywania innych czynności, nie będzie to liczone jako wyświetlenie w raporcie Dostępność plików. Użytkownik musi wyświetlić dokument, aby zostało to odzwierciedlone w raporcie.

Jeśli plik został udostępniony użytkownikowi zewnętrznemu, zdarzenia udostępniania w domenie liczą się jako udostępnienia poza domenę
Gdy plik zostanie udostępniony użytkownikowi zewnętrznemu, zdarzenia udostępniania tego pliku w domenie będą liczone jako udostępnienia poza domenę w raporcie Dostępność plików.

Na wykresie Dostarczanie wiadomości sortowanie nie działa prawidłowo w kolumnie Typ reguły niestandardowej na karcie Zasady klienta
Na wykresie Dostarczanie wiadomości sortowanie nie działa prawidłowo w kolumnie Typ reguły niestandardowej na karcie Zasady klienta. Elementy nie są wyświetlane w kolejności rosnącej ani malejącej.

Zdarzenia z dysków współdzielonych są widoczne w raportach Dostępność plików tylko w przypadku wyświetlania danych ze wszystkich domen
Zdarzenia z dysków współdzielonych są widoczne w raportach Dostępność plików tylko w przypadku wyświetlania danych ze wszystkich domen, ponieważ te zdarzenia nie należą do konkretnej domeny.

Udostępnienia plików użytkownikom bez kont Google nie są śledzone w raporcie Dostępność plików
Gdy pliki są udostępniane użytkownikom, którzy nie mają konta Google, te udostępnienia nie są śledzone w raportach Dostępność plików. Udostępnienia plików są śledzone, gdy użytkownik zaakceptuje zaproszenie do utworzenia konta Google.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?