เพิ่มโดเมนหรือชื่อแทนโดเมนหลายรายการ

สำหรับบัญชี G Suite หรือ Cloud Identity

คุณจะเพิ่มอีเมลในโดเมนปัจจุบันได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
เพิ่มอีเมลแทนให้กับผู้ใช้หรือกลุ่ม (รายชื่ออีเมล)

หากคุณเป็นเจ้าของโดเมนอื่น ก็เพิ่มโดเมนลงในบัญชี G Suite หรือ Cloud Identity ได้

  

your-company.net
โดเมนหลัก
(ใช้เพื่อลงชื่อสมัครใช้ G Suite หรือ Cloud Identity)

+

other-company.com
โดเมนอื่นที่คุณเป็นเจ้าของ


คุณมีสองตัวเลือกในการเพิ่มโดเมน (หรือโดเมนย่อย) ดังนี้

 • ชื่อแทนโดเมน: ให้อีเมลเพิ่มเติมแก่ผู้ใช้ในโดเมน
 • โดเมนเพิ่มเติม: สร้างผู้ใช้ใหม่ที่โดเมนนี้ (หรือที่เรียกว่าโดเมนรอง)

หมายเหตุ: หากใช้ G Suite รุ่นระบบเดิมที่ใช้งานฟรี คุณจะเพิ่มชื่อแทนโดเมนได้เท่านั้น แต่เพิ่มโดเมนอื่นๆ ไม่ได้
 
 

ขั้นที่ตอนที่ 1 เลือกวิธีใช้โดเมนด้วย G Suite หรือ Cloud Identity

เลือกว่าจะเพิ่มโดเมนเป็นชื่อแทนโดเมนหรือเป็นโดเมนเพิ่มเติม

ตัวเลือกที่ 1: ให้ที่อยู่อีเมลที่โดเมนนี้แก่ผู้ใช้เดิม

เพิ่มโดเมนเป็นชื่อแทนโดเมน

ผู้ใช้แต่ละคนได้รับที่อยู่อีเมลทั้งในโดเมนหลักและชื่อแทนโดเมน
แต่ละกลุ่ม (เช่น @info หรือ @support) จะได้รับที่อยู่อีเมลที่ชื่อแทนโดเมนด้วย
ทุกคนจะส่งและรับอีเมลจากที่อยู่ในโดเมนใดก็ได้
ข้อความทั้งหมดจะเข้ามาที่กล่องจดหมายปัจจุบันของผู้ใช้
ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่อผู้ใช้หรือกลุ่ม เพิ่มชื่อแทนโดเมนได้สูงสุด 20 ชื่อ


ตัวอย่าง: Ann ลงชื่อสมัครใช้ G Suite ด้วย your-company.netเธอจะเป็นเจ้าของ other-company.com และเพิ่มโดเมนนี้เป็นชื่อแทนโดเมนได้ด้วย Ann และทีมงานได้รับอีเมลที่โดเมนทั้งสองแห่งโดยอัตโนมัติ และจัดการข้อความทั้งหมดจากกล่องจดหมายที่ your-company.net  

   

ann@your-company.net     
ann@other-company.com    

matteo@your-company.net     
matteo@other-company.com    

 

โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับข้อจำกัดที่หน้าข้อจำกัดในกรณีมีหลายโดเมน


ตัวเลือกที่ 2: สร้างผู้ใช้ใหม่ที่โดเมนนี้

หากคุณมี G Suite รุ่นที่ให้บริการฟรีแบบเดิมอยู่ โปรดอัปเกรดเป็น G Suite Basic เพื่อใช้งานฟีเจอร์นี้ 

เพิ่มโดเมนเป็นโดเมนเพิ่มเติม (โดเมนรอง)

เหมาะสำหรับจัดการทีมผู้ใช้แต่ละทีมหรือธุรกิจแต่ละประเภทในโดเมนที่แตกต่างกัน
สร้างบัญชีผู้ใช้สำหรับโดเมนเพิ่มเติม
แต่ละโดเมนมีกลุ่มผู้ใช้แตกต่างกัน
ผู้ใช้มีบัญชี G Suite, ที่อยู่อีเมล และกล่องจดหมายที่โดเมนของตัวเอง
ชำระเงินสำหรับบัญชีผู้ใช้แต่ละบัญชีในโดเมนเพิ่มเติม


ตัวอย่าง : Ann จัดการทีมสองทีม โดยแต่ละทีมก็มีโดเมนของตัวเอง เธอจะเพิ่ม other-company.com เป็น โดเมนรองใน G Suite ได้

สมาชิกทีมแต่ละคนมีอีเมล กล่องจดหมาย และบัญชีผู้ใช้ที่โดเมนของตนเอง เธอจัดการโดเมนและผู้ใช้ทั้งหมดในคอนโซลผู้ดูแลระบบที่ your-company.net (โดเมนหลัก)

  ทีม your-company.net   ทีม other-company.com
  ann@your-company.net
nguyen@your-company.net
lyle@your-company.net
  aditya@other-company.com
coraline@other-company.com
vincent@other-company.com
  
ข้อมูลสำคัญ: โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับข้อจำกัดที่หน้าข้อจำกัดในกรณีมีหลายโดเมน

ขั้นตอนที่ 2 เพิ่มชื่อแทนโดเมนหรือโดเมนเพิ่มเติม

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบของคุณ (ไม่ลงท้ายด้วย@gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่โดเมน

  คุณอาจต้องคลิกการควบคุมเพิ่มเติมที่ด้านล่างหากต้องการดูโดเมน

 3. คลิกจัดการโดเมน แล้ว เพิ่มโดเมนหรือชื่อแทนโดเมน
 4. เลือกวิธีเพิ่มโดเมน 
  • เพิ่มชื่อแทนโดเมนของชื่อโดเมนหลัก: ตัวเลือกนี้จะทำให้ทุกคนในโดเมนหลักมีอีเมลที่ชื่อแทนโดเมน (หมายเหตุ: หากต้องการเพิ่มชื่อแทนโดเมนในโดเมนรอง คุณต้องใช้ Domains Aliases API)
  • เพิ่มโดเมนอื่น: เพิ่มโดเมนรองแยกต่างหากซึ่งมีผู้ใช้ของตนเอง

   หากคุณมี G Suite รุ่นที่ให้บริการฟรีแบบเดิมอยู่ โปรดอัปเกรดเป็น G Suite Basic เพื่อใช้งานฟีเจอร์นี้ 

 5. ป้อนชื่อโดเมนหรือชื่อโดเมนย่อยที่จะเพิ่ม คุณต้องเป็นเจ้าของชื่อโดเมนนั้นและจะนำไปใช้กับบัญชี Google อื่นไม่ได้ หากมีการใช้ชื่อโดเมนนั้นอยู่แล้ว คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด ดูเคล็ดลับการแก้ปัญหา
 6. คลิกดำเนินการต่อและยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมน
  ทำตามวิธีการยืนยันว่าเป็นเจ้าของโดเมนจริง หากคุณต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อโฮสต์ของโดเมน (โดยปกติจะเป็นที่ที่คุณซื้อโดเมน) หรือ ฝ่ายสนับสนุนของ G Suite 
 7. คลิกยืนยันและดำเนินการตั้งค่าการส่งอีเมล
 8. อัปเดตระเบียน MX ของโดเมนเพื่อตั้งค่า Gmail (เฉพาะ G Suite) สำหรับโดเมนที่คุณเพิ่ม 
 9. คลิกฉันได้ดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้แล้ว
สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ หลังจากยืนยันแล้ว อาจใช้เวลานานกว่า 24 ชั่วโมงก่อนที่ผู้ใช้และกลุ่มทั้งหมดจะได้รับที่อยู่อีเมลแทนของตัวเอง

เมื่อโดเมนใช้ได้แล้ว โปรดดูขั้นตอนที่ 3 ด้านล่างเพื่อตั้งค่าผู้ใช้ด้วยที่อยู่อีเมลหรือบัญชีใหม่ 

ขั้นตอนที่ 3 ตั้งค่าผู้ใช้ด้วยโดเมนใหม่

สำหรับชื่อแทนโดเมน

เมื่อชื่อแทนโดเมนใช้งานได้ ระบบจะส่งข้อความไปยังที่อยู่ซึ่งชื่อแทนโดเมนจะมาถึงกล่องจดหมายของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ หากต้องการทดสอบ ให้ส่งข้อความจากบัญชีอื่น (ที่ไม่ใช่บัญชี G Suite) ไปยังที่อยู่ใหม่ 

หากต้องการส่งข้อความจากที่อยู่ใหม่ ผู้ใช้ต้องเพิ่มที่อยู่นั้นลงในบัญชี Gmail ของตนเอง แชร์ข้อความตัวอย่างและวิธีการกับผู้ใช้ G Suite
 

สำหรับโดเมนเพิ่มเติม

เมื่อโดเมนเพิ่มเติมใช้ได้แล้ว ให้ทำดังนี้

 1. เพิ่มผู้ใช้แต่ละรายลงในโดเมนโดยใช้คอนโซลผู้ดูแลระบบ
 2. ที่ด้านขวาของเครื่องหมาย @ ให้เลือกโดเมนของผู้ใช้จากรายการแบบเลื่อนลง

ขอแนะนำให้ดูหน้าข้อจำกัดในกรณีมีหลายโดเมนเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการบัญชีผู้ใช้ 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร