เพิ่มโดเมนหรือชื่อแทนโดเมนหลายรายการ

สำหรับบัญชี G Suite หรือ Cloud Identity

หากคุณเป็นเจ้าของโดเมนอื่น ก็เพิ่มโดเมนลงในบัญชี G Suite หรือ Cloud Identity ได้

  

your-company.net
โดเมนหลัก
(ใช้เพื่อลงชื่อสมัครใช้ G Suite หรือ Cloud Identity)

+

other-company.com
โดเมนอื่นที่คุณเป็นเจ้าของ


คุณเพิ่มโดเมน (หรือโดเมนย่อย) เป็นรายการต่อไปนี้ได้

 • ชื่อแทนโดเมน: คุณและผู้ใช้จะได้รับอีเมลในโดเมน ส่งและรับอีเมลที่โดเมนหลักและชื่อแทนโดเมน ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

หรือ

 • โดเมนเพิ่มเติม: สร้างบัญชีผู้ใช้ที่โดเมนนี้ (หรือเรียกอีกอย่างว่าโดเมนรอง) หากมี G Suite รุ่นระบบเดิมที่ใช้งานฟรี คุณจะเพิ่มได้เฉพาะชื่อแทนโดเมนเท่านั้น ไม่ใช่โดเมนเพิ่มเติม
หากต้องการเพิ่มอีเมลในโดเมนปัจจุบัน คุณก็สร้างชื่อแทนสำหรับผู้ใช้หรือกลุ่ม (รายชื่ออีเมล) ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ขั้นที่ตอนที่ 1 เลือกวิธีใช้โดเมน  

ตัวเลือกที่ 1: ให้อีเมลที่โดเมนนี้แก่ผู้ใช้

เพิ่มโดเมนเป็นชื่อแทนโดเมน

ผู้ใช้แต่ละคนได้รับที่อยู่อีเมลทั้งในโดเมนหลักและชื่อแทนโดเมน
แต่ละกลุ่มรับส่งอีเมล (เช่น @info หรือ @support) จะได้รับอีเมลที่ชื่อแทนโดเมนด้วย
ทุกคนจะส่งและรับอีเมลจากที่อยู่ในโดเมนใดก็ได้
ข้อความทั้งหมดจะเข้ามาที่กล่องจดหมายหลักของผู้ใช้
ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่อผู้ใช้หรือกลุ่ม เพิ่มชื่อแทนโดเมนได้สูงสุด 20 ชื่อ

ตัวอย่าง: คุณลงชื่อสมัครใช้ G Suite ด้วย your-company.net (โดเมนหลัก)คุณจะเป็นเจ้าของโดเมน other-company.com และเพิ่มเป็นชื่อแทนโดเมนได้

คุณและทีมจะได้รับอีเมลที่โดเมนทั้งสอง 2 แห่งโดยอัตโนมัติ 

   

ann@your-company.net     
ann@other-company.com    

matteo@your-company.net     
matteo@other-company.com    

โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับข้อจำกัดที่หน้าข้อจำกัดในกรณีที่มีหลายโดเมน

ตัวเลือกที่ 2: สร้างผู้ใช้ใหม่ที่โดเมนนี้

หากคุณมี G Suite รุ่นที่ให้บริการฟรีแบบเดิมอยู่ โปรดอัปเกรดเป็น G Suite Basic เพื่อใช้งานฟีเจอร์นี้ 

เพิ่มโดเมนเป็นโดเมนเพิ่มเติม (สำรอง)

เหมาะสำหรับจัดการทีมผู้ใช้แต่ละทีมหรือธุรกิจแต่ละประเภทในโดเมนที่แตกต่างกัน
สร้างบัญชีผู้ใช้สำหรับโดเมนเพิ่มเติม
แต่ละโดเมนมีกลุ่มผู้ใช้แตกต่างกัน
ผู้ใช้จะได้รับบัญชี G Suite, อีเมล และกล่องจดหมายสำหรับโดเมนของตน
บัญชีผู้ใช้แต่ละบัญชีในโดเมนเพิ่มเติมจะมีค่าใช้จ่าย


ตัวอย่าง: คุณจัดการทีม 2 ทีมที่มีโดเมนของตัวเอง โดยเพิ่ม other-company.com เป็นโดเมนรอง

สมาชิกทีมแต่ละคนมีอีเมล กล่องจดหมาย และบัญชีผู้ใช้ที่โดเมนของตนเอง คุณจะจัดการโดเมนและผู้ใช้ทั้งหมดในคอนโซลผู้ดูแลระบบในโดเมนหลัก

  โดเมนหลัก
ทีม your-company.net
  โดเมนรอง
ทีม other-company.com
  ann@your-company.net
nguyen@your-company.net
lyle@your-company.net
  aditya@other-company.com
coraline@other-company.com
vincent@other-company.com
  
ข้อมูลสำคัญ: โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับข้อจำกัดที่หน้าข้อจำกัดในกรณีมีหลายโดเมน

ขั้นตอนที่ 2 เพิ่มชื่อแทนโดเมนหรือโดเมนเพิ่มเติม

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่โดเมน จากนั้น จัดการโดเมน

  หากไม่เห็นตัวเลือก "จัดการโดเมน" ในหน้าแรก ให้คลิกการควบคุมเพิ่มเติมที่ด้านล่าง

 3. คลิกเพิ่มโดเมนหรือชื่อแทนโดเมน
 4. เลือกวิธีเพิ่มโดเมน 
  • เพิ่มชื่อแทนโดเมนของ primary-domain-name - ทุกคนในโดเมนหลักจะได้รับอีเมลในโดเมนชื่อแทน (หากต้องการเพิ่มชื่อแทนโดเมนให้กับโดเมนรอง โปรดใช้ Domains Aliases API)
  • เพิ่มโดเมนอื่น: เพิ่มโดเมนรองแยกต่างหากซึ่งมีผู้ใช้ของตนเอง

   หากคุณมี G Suite รุ่นที่ให้บริการฟรีแบบเดิมอยู่ โปรดอัปเกรดเป็น G Suite Basic เพื่อใช้งานฟีเจอร์นี้ 

 5. ป้อนชื่อโดเมนหรือโดเมนย่อย คุณต้องเป็นเจ้าของชื่อโดเมนนั้นและจะนำไปใช้กับบัญชี Google อื่นไม่ได้ หากมีการใช้ชื่อโดเมนนั้นอยู่แล้ว คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด โปรดดูเคล็ดลับการแก้ปัญหา
 6. คลิกดำเนินการต่อและยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมน
  ทำตามวิธีเพื่อยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของโดเมน หากคุณต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อโฮสต์ของโดเมน (โดยปกติจะเป็นที่ที่คุณซื้อโดเมน) หรือทีมสนับสนุนของ G Suite 
 7. คลิกยืนยันและดำเนินการตั้งค่าการส่งอีเมล
 8. อัปเดตระเบียน MX ของโดเมนเพื่อตั้งค่า Gmail (เฉพาะ G Suite) สำหรับโดเมนที่คุณเพิ่ม 
 9. คลิกฉันได้ดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้แล้ว
สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ หลังจากยืนยันแล้ว อาจใช้เวลานานกว่า 24 ชั่วโมงก่อนที่ผู้ใช้และกลุ่มทั้งหมดจะได้รับอีเมลแทนของตัวเอง

เมื่อโดเมนของคุณใช้งานได้แล้ว ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 3 เพื่อตั้งค่าผู้ใช้ด้วยอีเมลหรือบัญชีใหม่ 

ขั้นตอนที่ 3 เริ่มใช้โดเมนของคุณ

ใช้ชื่อแทนโดเมน

รับข้อความ

ข้อความที่ส่งถึงที่อยู่ของชื่อแทนจะเข้าสู่กล่องจดหมายโดยอัตโนมัติ หากต้องการทดสอบ ให้ส่งข้อความจากบัญชีอื่น (ที่ไม่ใช่บัญชี G Suite) ไปยังชื่อแทนใหม่ 

ส่งข้อความจากที่อยู่ของชื่อแทน 

เพิ่มที่อยู่ของชื่อแทนลงในบัญชี Gmail ดังนี้

 1. เปิด Gmail ในคอมพิวเตอร์

 2. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่าจากนั้น การตั้งค่าที่ด้านขวาบน
 3. คลิกแท็บบัญชีและการนำเข้าหรือบัญชี
 4. ในหัวข้อ "ส่งอีเมลในชื่อ" ให้คลิกเพิ่มอีเมลอื่น
 5. ป้อนชื่อและที่อยู่ของชื่อแทน
 6. เลือกช่องใช้เป็นชื่อแทน
 7. คลิกขั้นตอนถัดไป แล้วทำขั้นตอนการยืนยัน

เมื่อคุณส่งข้อความใน Gmail ให้คลิกจาก ลูกศรลง เพื่อเลือกที่อยู่ 

Send from alias
 

อีเมลหลักและชื่อแทนทำงานร่วมกันอย่างไร

 • คุณจะลงชื่อเข้าใช้บัญชี G Suite ด้วยอีเมล
 • คุณจะสร้างเอกสารและไฟล์ด้วยอีเมลของคุณเท่านั้น
 • ผู้ใช้จะแชร์ไฟล์กับอีเมลหรือชื่อแทนของคุณได้
 • คำเชิญและคำเชิญให้แชร์จาก Google ปฏิทินจะส่งจากอีเมลเท่านั้น 

เคล็ดลับ: แชร์ข้อความตัวอย่างและวิธีการกับผู้ใช้ G Suite

ใช้โดเมนเพิ่มเติม

เมื่อโดเมนเพิ่มเติมใช้งานได้แล้ว ให้ทำดังนี้

 1. เพิ่มผู้ใช้แต่ละรายลงในโดเมนโดยใช้คอนโซลผู้ดูแลระบบ 
 2. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง และเลือกโดเมนของผู้ใช้ที่ด้านขวาของเครื่องหมาย @

ขอแนะนำให้ดูหน้าข้อจำกัดในกรณีมีหลายโดเมนเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการบัญชีผู้ใช้ 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร