Pierwsze kroki na stronie Poziom bezpieczeństwa

Centrum bezpieczeństwa jest dostępne w G Suite Enterprise, G Suite Enterprise dla Szkół i Uczelni, Cloud Identity Premium oraz na Dysku Google Enterprise. Niektóre funkcje Centrum bezpieczeństwa (na przykład dane związane z Gmailem i Dyskiem) nie są dostępne w Cloud Identity Premium.
 

Strona Poziom bezpieczeństwa umożliwia monitorowanie konfiguracji ustawień związanych z zabezpieczeniami oraz zmienianie ich w jednym miejscu konsoli administracyjnej Google.

Aby wyświetlić stronę Poziom bezpieczeństwa:

 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google na admin.google.com.
  Użyj konta administratora, a nie osobistego konta Gmail.
 2. Kliknij Zabezpieczenia.
 3. Kliknij Poziom bezpieczeństwa.

Czas potrzebny na załadowanie strony Poziom bezpieczeństwa zależy od konfiguracji.

Uwagi:

 • Klienci G Suite Enterprise mają do dyspozycji wszystkie ustawienia poziomu bezpieczeństwa. Razem z Dyskiem Google Enterprise lub Cloud Identity Premium otrzymujesz zestaw funkcji pozwalających skonfigurować poziom bezpieczeństwa. Szczegółowe informacje o każdym ustawieniu znajdziesz w poniższych sekcjach.
 • Rozpowszechnienie zmian ustawień dokonanych w konsoli administracyjnej i ich uwidocznienie na stronie Poziom bezpieczeństwa może zająć do 24 godzin. Zmiany ustawień konsoli administracyjnej można prześledzić w Dzienniku kontrolnym konsoli administracyjnej.
 • Superadministratorzy mają dostęp do wszystkich danych na stronie Poziom bezpieczeństwa. Inni administratorzy muszą mieć określone uprawnienia administratora, aby wyświetlać ustawienia poziomu bezpieczeństwa. 

Kolumna Stan

Jest tu wyświetlana liczba jednostek organizacyjnych, w których włączono lub wyłączono ustawienie. W każdym wierszu pokazywany jest stan ustawień, na przykład Włączone w 1 jednostce organizacyjnej lub Wyłączone w 10 jednostkach organizacyjnych.

Wyświetlanie jednostek organizacyjnych z ryzykowną konfiguracją

Aby wyświetlić ustawienia w konsoli administracyjnej Google i wprowadzić zmiany, w sekcji Stan kliknij niebieskie linki (na przykład 5 jednostek organizacyjnych). Spowoduje to otwarcie okna ze strukturą drzewa i listą jednostek organizacyjnych, których konfiguracja jest ryzykowna. Kliknij dowolną jednostkę organizacyjną w tym oknie, aby uzyskać bezpośredni dostęp do jej ustawień zabezpieczeń. W razie potrzeby możesz wprowadzić zmiany w tych ustawieniach.

Pamiętaj, że zmiany mogą też zostać zastosowane w jednostkach organizacyjnych, które dziedziczą stan danego ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Jak działa struktura organizacyjna.

Wyświetlanie rekomendacji dotyczących zabezpieczeń

W zależności od stanu ustawienia w ostatniej kolumnie po prawej wyświetlany jest zielony znacznik wyboru oznaczający bezpieczną konfigurację lub szara ikona, której kliknięcie powoduje wyświetlenie listy rekomendacji dotyczących zabezpieczeń. Klikając szare ikony, uzyskasz więcej informacji oraz odpowiednie instrukcje.

Strona Poziom bezpieczeństwa

Strona Poziom bezpieczeństwa

Ustawienia poziomu bezpieczeństwa

Możesz monitorować poziom bezpieczeństwa tych ustawień:

Kategoria Ustawienie

Gmail

 • Automatyczne przekazywanie e-maili dalej
 • Kompleksowe przechowywanie poczty
 • Pomijanie filtrów spamu w przypadku nadawców wewnętrznych
 • Dostęp POP i IMAP dla użytkowników
 • DKIM
 • Rekord SPF
 • DMARC
 • Zatwierdzeni nadawcy nie muszą się uwierzytelniać
 • Zatwierdzeni nadawcy w domenie
 • Adresy IP na białej liście adresów e-mail
 • Dodaj ustawienie nagłówków spamu do wszystkich domyślnych reguł routingu
 • Konfiguracja rekordu MX
 • Bezpieczeństwo załączników
 • Bezpieczeństwo linków i obrazów zewnętrznych
 • Ochrona przed podszywaniem się pod innych i kontrola uwierzytelniania
 • Konfiguracja MTA-STS

Dostępne tylko w G Suite Enterprise

Dysk

 • Ustawienia udostępniania na Dysku
 • Ostrzeżenie o udostępnianiu poza domenę
 • Narzędzie do sprawdzania dostępu
 • Dodatki do Dysku
 • Dostęp do dokumentów offline
 • Dostęp do Dysku na komputerach
 • Publikowanie plików w internecie 
 • Wymóg logowania się na koncie Google przez zewnętrznych współpracowników

Funkcja dostępna tylko w G Suite Enterprise i na Dysku Google Enterprise

Zarządzanie urządzeniami

 • Blokowanie urządzeń mobilnych ze złamanymi zabezpieczeniami
 • Zarządzanie urządzeniami mobilnymi
 • Wymagania dla hasła na urządzeniu mobilnym
 • Szyfrowanie urządzenia
 • Raporty o braku aktywności urządzeń
 • Automatyczne czyszczenie konta
 • Weryfikacja aplikacji mobilnych
 • Instalacja aplikacji mobilnych z nieznanych źródeł
 • Zewnętrzne nośniki danych

Funkcja dostępna tylko w G Suite Enterprise, Cloud Identity Premium Edition i na Dysku Google Enterprise

Zabezpieczenia

 • Weryfikacja dwuetapowa dla użytkowników
 • Weryfikacja dwuetapowa dla administratorów
 • Obowiązek stosowania kluczy bezpieczeństwa przez użytkowników
 • Stosowanie kluczy bezpieczeństwa na kontach administratorów

Funkcja dostępna tylko w G Suite Enterprise, Cloud Identity Premium Edition i na Dysku Google Enterprise

Hangouts

 • Ostrzeżenie o rozmowie w Hangouts z osobami spoza domeny

Dostępne tylko w G Suite Enterprise

Grupy

 • Tworzenie grup i członkostwo

Funkcja dostępna tylko w G Suite Enterprise i na Dysku Google Enterprise

Aplikacje z Marketplace

 • Użycie aplikacji z G Suite Marketplace

Funkcja dostępna tylko w G Suite Enterprise i na Dysku Google Enterprise

Kalendarz

 • Zasady udostępniania kalendarzy

Dostępne tylko w G Suite Enterprise

Witryny

 • Zasady udostępniania witryn

Funkcja dostępna tylko w G Suite Enterprise i na Dysku Google Enterprise

Informacje o wprowadzaniu zmian w ustawieniach

Kwestie bezpieczeństwa a potrzeby biznesowe
Podczas włączania lub wyłączania poszczególnych ustawień musisz brać pod uwagę nie tylko bezpieczeństwo organizacji i sprawdzone metody, ale też potrzeby swojej działalności. Postaraj się zrównoważyć priorytety w ramach konfiguracji ustawień.

Jednostki organizacyjne i dziedziczenie ustawień
Ustawienia możesz włączać i wyłączać w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. W przypadku jednostek podrzędnych możesz zastąpić ustawienie dziedziczone z jednostki nadrzędnej albo pozostawić odziedziczoną wartość.

Ograniczenia związane z używaniem wielu domen
Nie możesz ustalać innych zasad ani ustawień konfiguracji w różnych domenach. Wszelkie ustawienia w konsoli administracyjnej Google są stosowane do wszystkich domen na Twoim koncie. Więcej informacji znajdziesz w artykule Ograniczenia związane z używaniem wielu domen.

Więcej informacji i instrukcji związanych z Centrum zabezpieczeń znajdziesz w artykule Informacje o Centrum bezpieczeństwa.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?