Monitorowanie użytkowania i zabezpieczeń Cloud Identity przy użyciu raportów

Raporty i dzienniki Cloud Identity ułatwiają analizowanie potencjalnych zagrożeń, badanie współpracy między użytkownikami, sprawdzanie, kto i kiedy loguje się w usłudze, analizowanie aktywności administratorów itd. Obejmują one interaktywne grafiki i tabele przedstawiające zarówno szeroki zakres danych z poziomu domeny, jak i szczegółowe informacje o poszczególnych użytkownikach. Wskaż kursorem myszy grafikę, aby zobaczyć konkretne dane, ustawić filtry i dostosować zakres danych zawartych w poszczególnych raportach. Aby zobaczyć dane w formie graficznej, kliknij odpowiednie komórki w tabeli. W większości przypadków możesz też dostosować kolumny danych w każdej tabeli.

Raporty i dzienniki są uporządkowane w ten sposób:

Po kliknięciu linku Zarządzaj alertami możesz też monitorować alerty dotyczące różnych działań użytkowników i zdarzeń o krytycznym wpływie na domenę, takich jak podejrzana aktywność związania z logowaniem czy zmiany haseł.

Aby otworzyć raporty i dzienniki, zaloguj się w konsoli administracyjnej Google i kliknij Raporty. Jeśli nie widzisz ikony Raporty, kliknij Więcej ustawień i przeciągnij ją na panel.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?