Monitorowanie użytkowania i zabezpieczeń Cloud Identity przy użyciu raportów

Raporty i dzienniki Cloud Identity w konsoli administracyjnej ułatwiają analizowanie potencjalnych zagrożeń, badanie współpracy między użytkownikami, sprawdzanie, kto i kiedy loguje się w usłudze, analizowanie aktywności administratorów itd. Obejmują one interaktywne grafiki i tabele przedstawiające zarówno szeroki zakres danych z poziomu domeny, jak i szczegółowe informacje o poszczególnych użytkownikach. Wskaż kursorem myszy grafikę, aby zobaczyć konkretne dane, ustawić filtry i dostosować zakres danych zawartych w poszczególnych raportach. Aby zobaczyć dane w formie graficznej, kliknij odpowiednie komórki w tabeli. W większości przypadków możesz też dostosować kolumny danych w każdej tabeli.

Raporty i dzienniki konsoli administracyjnej są uporządkowane w następujący sposób:

Możesz też monitorować alerty związane z różnymi aktywnościami użytkowników i istotnymi zdarzeniami mającymi wpływ na domenę, takimi jak podejrzana aktywność związana z logowaniemczy zmiana hasła użytkownika. Więcej typów alertów znajdziesz w temacie Zarządzanie alertami.

Aby otworzyć raporty i dzienniki, zaloguj się w konsoli administracyjnej Google i kliknij Raporty. Jeśli nie widzisz ikony Raporty, kliknij Więcej ustawień i przeciągnij ją na panel.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?