สร้างบัญชี Cloud Identity และผู้ดูแลระบบรายแรก

วิธีสร้างบัญชี Cloud Identity และผู้ดูแลระบบรายแรกโดยใช้วิซาร์ดการตั้งค่ามีดังนี้: 

  1. กรอกชื่อจริงและนามสกุลในช่องชื่อในส่วนเกี่ยวกับคุณ
  2. กรอกอีเมลที่คุณใช้สร้างโครงการต้นแบบในช่องที่อยู่อีเมลปัจจุบันที่คุณใช้ในการทำงาน
    ที่อยู่อีเมลนี้จะใช้เป็นที่อยู่อีเมลสำหรับกู้คืน โดยต้องไม่ใช่อีเมลเดียวกับที่อยู่อีเมลที่คุณสร้างด้านล่างซึ่งจะใช้เป็นบัญชีผู้ดูแลระบบสำหรับ Cloud Identity
  3. กรอกชื่อบริษัทในช่องชื่อธุรกิจหรือองค์กรในส่วนเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ
  4. เลือกประเทศหรือภูมิภาคที่เหมาะสมจากรายการแบบดึงลงในช่องประเทศ/ภูมิภาค
  5. คลิกถัดไปเพื่อตั้งค่าโดเมน
  6. คุณจะต้องเพิ่มโดเมนที่ซื้อให้กับบริษัทในหน้าต่างสร้างโดเมน Cloud Identity ของคุณ และต้องยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของโดเมนนี้โดยสร้างระเบียน CNAME เป็นการเฉพาะ หรืออัปโหลดไฟล์ html
  7. ในหน้าต่างสร้างบัญชี Cloud Identity ให้ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน บัญชี้นี้เป็นบัญชีผู้ดูแลระบบ Cloud Identity ของคุณและต้องไม่ใช้ชื่อเดียวกับที่อยู่อีเมลที่กรอกด้านบนในขั้นตอนที่ 2 เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเราขอแนะนำให้คุณป้อนชื่อผู้ใช้ด้วยรูปแบบต่อไปนี้: admin@yourdomain.com

สำหรับรายละเอียดและคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืนยันโดเมน โปรดดูที่ยืนยันโดเมนของคุณสำหรับ Cloud Identity

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร