ลงชื่อสมัครใช้ Cloud Identity จากคอนโซล GCP

ในฐานะผู้ดูแลระบบ Google Cloud Platform (GCP) ก่อนที่จะลงชื่อสมัครใช้ Cloud Identity คุณจะต้องมีสิ่งต่อไปนี้

ลงชื่อสมัครใช้ Cloud Identity รุ่นใช้งานฟรี

 หากต้องการลงชื่อสมัครใช้ Cloud Identity รุ่นใช้งานฟรี ให้ทำดังนี้

  1. ลงชื่อเข้าใช้คอนโซล GCP
  2. จากเมนูผลิตภัณฑ์และบริการ ให้ไปที่ IAM และผู้ดูแลระบบ > Identity & Organization
  3. คลิกลงชื่อสมัครใช้ในหน้าต่าง Identity

โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนถัดไปที่สร้างบัญชี Cloud Identity และผู้ดูแลระบบรายแรก

ลงชื่อสมัครใช้ Cloud Identity Premium Edition

ในฐานะผู้ดูแลระบบ GCP คุณต้องลงชื่อสมัครใช้ Cloud Identity รุ่นใช้งานฟรีก่อนที่จะลงชื่อสมัครใช้ Cloud Identity Premium

 หากต้องการลงชื่อสมัครใช้ Cloud Identity Premium ให้ทำดังนี้

  1. ลงชื่อสมัครใช้ Cloud Identity รุ่นใช้งานฟรี
  2. ลงชื่อเข้าใช้คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google ที่ admin.google.com โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ 
  3. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่การเรียกเก็บเงิน
  4. คลิก Cloud Identity Premium เพื่อเริ่มต้นขั้นตอนการลงชื่อสมัครใช้
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร