เลือกเผยแพร่แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

ฟีเจอร์นี้ไม่มีใน Cloud Identity รุ่นใช้งานฟรี

คุณสามารถเลือกเผยแพร่แอปให้กับเฉพาะบางคนในองค์กร และยังสามารถเผยแพร่การตั้งค่าแอปที่แตกต่างกันให้กับแต่ละคนได้ เช่น คุณอาจติดตั้งแอปฝ่ายขายลงในอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อให้พนักงานจากฝ่ายขายใช้ หรือคุณอาจให้ทีมสนับสนุนเพิ่มวิดเจ็ตจากแอปหนึ่งไว้ในหน้าจอหลักก็ได้ 

ในการทำเช่นนี้ ให้เพิ่มผู้ใช้ที่ต้องการลงในหน่วยขององค์กรหรือกลุ่ม (ถ้าคุณใช้ Google Groups) จากนั้นให้เผยแพร่แอปพร้อมด้วยการตั้งค่าที่คุณต้องการให้กับองค์กรหรือกลุ่มเหล่านั้น โปรดดูรายละเอียดในเผยแพร่แอปให้กับกลุ่มผู้ใช้ที่ต้องการ

ใช้ Google Groups เพื่อเผยแพร่แอป

คุณสามารถเผยแพร่แอปให้กับกลุ่มอย่างน้อยหนึ่งกลุ่ม พร้อมทั้งระบุการตั้งค่าแอปที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละกลุ่ม ถ้าผู้ใช้เป็นสมาชิกของกลุ่มมากกว่าหนึ่งกลุ่มที่คุณเผยแพร่แอปให้ การตั้งค่าของกลุ่มที่มีอันดับสูงสุดในรายการจะมีผลกับผู้ใช้รายนั้น หากต้องการจัดลำดับกลุ่มในรายการใหม่ ให้คลิกย้าย Move ที่ข้างชื่อกลุ่มแล้วลากกลุ่มไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

หมายเหตุ: หากเผยแพร่แอปไปยังกลุ่มที่มีสมาชิกเป็นอีกหนึ่งกลุ่ม แอปนั้นจะเผยแพร่ไปที่ผู้ใช้ของทั้งสองกลุ่ม

ใช้หน่วยขององค์กรเพื่อเผยแพร่แอป

นอกจากนี้คุณยังสามารถเผยแพร่แอปให้กับหน่วยขององค์กรได้อีกด้วย โดยสามารถระบุการตั้งค่าแอปที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละองค์กร องค์กรจะรับการตั้งค่ามาจากองค์กรระดับบนสุด ดังนั้นการเผยแพร่แอปให้กับองค์กรระดับสูงจึงเป็นการเผยแพร่ให้กับผู้ใช้ทั้งหมดในองค์กรและองค์กรย่อยขององค์กรนั้นๆ สำหรับรายละเอียด โปรดดูหัวข้อโครงสร้างองค์กรทำงานอย่างไร

ถ้าผู้ใช้อยู่ทั้งในองค์กรและอยู่ทั้งในกลุ่มที่คุณเผยแพร่แอปให้ การตั้งค่าใน Google Groups จะมีผลกับผู้ใช้รายนั้น

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร