Wybiórcze udostępnianie aplikacji mobilnych

Ta funkcja nie jest dostępna w bezpłatnej wersji Cloud Identity.

Jeśli nie chcesz, aby wszyscy użytkownicy w organizacji mieli dostęp do danej aplikacji, możesz ją udostępnić tylko niektórym osobom. Możesz też udostępnić odmienne ustawienia aplikacji różnym użytkownikom. Możesz na przykład automatycznie instalować aplikację sprzedażową na urządzeniach mobilnych używanych przez pracowników z działu sprzedaży albo zezwolić członkom zespołu pomocy na dodawanie widżetów z aplikacji do ekranu głównego na ich urządzeniach.

Aby to zrobić, dodaj użytkowników, którzy mają określone wymagania, do jednostki organizacyjnej lub grupy (jeśli używasz Grup dyskusyjnych Google). Następnie udostępnij daną aplikację z odpowiednimi ustawieniami tej jednostce organizacyjnej lub grupie. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Udostępnianie aplikacji określonej grupie użytkowników.

Uwaga: nie możesz rozpowszechniać aplikacji na urządzeniach osobistych użytkowników, jeśli zarejestrowali oni swoje urządzenia jako należące do użytkownika i nie utworzyli profilu do pracy. Ten tryb konfiguracji (tryb administratora urządzenia) jest dostępny tylko na urządzeniach z Androidem 9.0 lub starszym i jest obecnie wycofywany.

Udostępnianie aplikacji za pomocą Grup dyskusyjnych Google

Możesz udostępnić aplikacje jednej lub kilku grupom, określając różne ustawienia aplikacji dla każdej z grup. Jeśli użytkownik należy do więcej niż jednej z grup, którym udostępniasz aplikację, w jego przypadku zostaną zastosowane ustawienia skonfigurowane dla grupy znajdującej się najwyżej na liście. Aby zmienić kolejność grup na liście, obok nazwy danej grupy kliknij Przenieś " " i przeciągnij ją w wybrane miejsce.

Uwaga: jeśli udostępnisz aplikację grupie, której członkiem jest inna grupa, ta aplikacja zostanie udostępniona użytkownikom w obu grupach.

Udostępnianie aplikacji za pomocą jednostek organizacyjnych

Możesz też udostępnić aplikacje jednej lub kilku jednostkom organizacyjnym. W każdej jednostce organizacyjnej możesz określić różne ustawienia aplikacji. Podrzędne jednostki organizacyjne dziedziczą ustawienia z jednostki nadrzędnej. Dlatego udostępnienie aplikacji jednostce organizacyjnej wysokiego poziomu powoduje udostępnienie jej wszystkim użytkownikom w tej jednostce organizacyjnej i jej jednostkach podrzędnych. Więcej informacji znajdziesz w artykule Jak działa struktura organizacyjna.

Jeśli użytkownik należy do jednostki organizacyjnej i do grupy, w której rozpowszechniasz aplikację, w jego przypadku stosowane są ustawienia obowiązujące w Grupach dyskusyjnych Google.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?