Aplikacja internetowa Pagerduty

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji Pagerduty

W tym artykule opisaliśmy konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML dla aplikacji Pagerduty.

Krok 1. Skonfiguruj aplikację Pagerduty jako dostawcę tożsamości SAML 2.0
 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Zabezpieczenia a potem Konfigurowanie logowania jednokrotnego (SSO) w aplikacjach SAML.

  Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

 3. Skopiuj i zapisz adres URL logowania jednokrotnego.
 4. Kliknij przycisk Pobierz, aby pobrać certyfikat X.509.
 5. Na nowej karcie przeglądarki otwórz stronę konfiguracji SAML aplikacji Pagerduty (https://signup.pagerduty.com/accounts/new).
 6. Wybierz Configuration > Account Settings > Single Sign-on (Konfiguracja > Ustawienia konta > Logowanie jednokrotne).
 7. Na pasku bocznym kliknij SAML.
 8. Prześlij certyfikat X.509 wymagany do skonfigurowania logowania jednokrotnego (pobrany w kroku 4).
 9. W polu Sign-in page URL (Adres URL strony logowania) wpisz adres URL logowania jednokrotnego skopiowany z Google w kroku 3.
 10. (Opcjonalnie) Uzupełnij pole Sign-out page URL (Adres URL strony wylogowania).  
 11. Dodaj uprawnienia SAML do ról użytkowników.
 12. Kliknij Submit (Prześlij) i przejdź do kolejnej sekcji, aby skonfigurować Google jako dostawcę tożsamości SAML.
Krok 2. Skonfiguruj Google jako dostawcę tożsamości SAML
 1. Wróć na kartę przeglądarki z konsolą administracyjną.
 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Kliknij Dodaj aplikację a potem Wyszukaj aplikacje.
 4. W polu wyszukiwania wpisz Pagerduty.
 5. Po wyświetleniu wyników wyszukiwania najedź kursorem na aplikację SAML Pagerduty i kliknij Wybierz.
 6. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google kliknij Dalej.
 7. W sekcji Informacje o dostawcy usługi wpisz te adresy URL w polach Identyfikator jednostki, Adres URL usługi ACS i URL początkowy:
          Adres URL usługi ACS: https://twoja-subdomena.pagerduty.com/sso/saml/consume
          Identyfikator jednostki: https://twoja-subdomena.pagerduty.com
          URL początkowy: pusty.
 8. Opcję Podpisana odpowiedź pozostaw odznaczoną.Jest to określone w pliku metadanych. W razie potrzeby możesz zastąpić te ustawienia.
  Jeśli pole Podpisana odpowiedź jest odznaczone, podpisywane jest tylko potwierdzenie. Jeśli pole Podpisana odpowiedź jest zaznaczone, podpisywana jest cała odpowiedź.
 9. Kliknij Dalej.

  Uwaga: w przypadku aplikacji Pagerduty mapowanie atrybutów nie jest wymagane.

 10. Na stronie Mapowanie atrybutów kliknij Zakończ.
Krok 3. Włącz aplikację Pagerduty
 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz Pagerduty.
 4. Kliknij Dostęp użytkownika.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. (Opcjonalnie) Aby włączyć lub wyłączyć usługę w jednostce organizacyjnej:
  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Aby zmienić stan usługi, wybierz Wł. lub Wył.
  3. Wybierz jedną z tych opcji:
   • Jeśli stan usługi to Dziedziczone i chcesz zachować zaktualizowane ustawienie, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie, kliknij Zastąp.
   • Jeśli stan usługi to Zastąpione, kliknij Odziedzicz, aby przywrócić to samo ustawienie, co jego ustawienie nadrzędne, lub Zapisz, aby zachować nowe nawet wtedy, gdy ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.
    Uwaga: więcej informacji o strukturze organizacyjnej.
 7. (Opcjonalnie) Włącz usługę dla grupy użytkowników.
  Za pomocą grup dostępu możesz włączyć usługę dla konkretnych użytkowników w jednostce organizacyjnej lub we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Więcej informacji

 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników aplikacji Pagerduty są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 4. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego

Pagerduty obsługuje zarówno logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę tożsamości, jak i przez dostawcę usługi. Aby zweryfikować logowanie jednokrotne w jednym z tych trybów, wykonaj opisane poniżej czynności:

Logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę tożsamości

 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz Pagerduty.
 4. W lewym górnym rogu kliknij Testuj logowanie SAML.

  Aplikacja Pagerduty powinna się otworzyć w osobnej karcie. Jeśli się tak nie stanie, użyj informacji z komunikatów o błędach aplikacji SAML, aby zaktualizować ustawienia dostawcy tożsamości i dostawcy usługi, a następnie ponownie przetestuj logowanie SAML.

Logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę usługi

 1. Otwórz stronę https://twoja-subdomena.pagerduty.com. Powinno nastąpić automatyczne przekierowanie na stronę logowania przez Google.
 2. Wpisz dane logowania.
 3. Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi automatyczne przekierowanie z powrotem do aplikacji Pagerduty.


Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false