Aplikacja internetowa Trello

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji Trello

W tym artykule opisaliśmy sposób konfigurowania logowania jednokrotnego przez SAML dla aplikacji Trello.

Krok 1. Skonfiguruj aplikację Trello jako dostawcę tożsamości SAML 2.0
 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Zabezpieczenia a potem Konfigurowanie logowania jednokrotnego (SSO) w aplikacjach SAML.

  Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

 3. Skopiuj adres URL logowania jednokrotnego.
 4. Kliknij Pobierz, aby pobrać certyfikat X.509.
 5. Wejdź na https://trello.com/sso-configuration.
 6. Wpisz te informacje:
  Enterprise name (Nazwa firmy): wpisz zarejestrowaną nazwę firmy.
  Contact email address (Kontaktowy adres e-mail): Twój adres e-mail.
  Select your SAML IDP (Wybierz dostawcę tożsamości SAML): Inny.
  Do you plan to enforce SSO login for your users? (Czy zamierzasz włączyć wymuszanie logowania jednokrotnego dla użytkowników?) Tak.
  Do you want to whitelist any domains for SP-initiated signup? (Czy chcesz dodać do białej listy domeny związane z rejestracją zainicjowaną przez dostawcę usługi?) Nie.
  SAML SSO URL (URL logowania jednokrotnego SAML): wpisz adres URL logowania jednokrotnego Google skopiowany w kroku 3. 
  SAML Certificate (Certyfikat SAML): wpisz certyfikat Google X.509 pobrany w kroku 4.
 7. Kliknij Submit (Prześlij).

Zespół Trello potwierdzi nazwę firmy i wyśle Ci e-maila z adresem URL usługi ACS. Adres ten będzie potrzebny w następnym kroku do skonfigurowania logowania jednokrotnego w Google.

Krok 2. Skonfiguruj Google jako dostawcę tożsamości SAML
 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Kliknij Dodaj aplikację a potem Wyszukaj aplikacje.
 4. Po wyświetleniu wyników wyszukiwania najedź kursorem na aplikację SAML Trello i kliknij Wybierz.
 5. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google kliknij Dalej.
 6. W sekcji Informacje o dostawcy usługi wpisz adres URL usługi ACS otrzymany od Trello.
 7. Kliknij Dalej.
 8. Na stronie Mapowanie atrybutów kliknij menu Wybierz pole i zmapuj te atrybuty katalogu Google dla odpowiednich atrybutów Trello:
   
  Atrybut katalogu Google Atrybut Trello
  Basic Information > Primary Email User.Email
  Basic Information > Last Name User.LastName
  Basic Information > First Name User.FirstName
 9. Kliknij Zakończ.
Krok 4. Włącz aplikację Trello
 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz Trello.
 4. Kliknij Dostęp użytkownika.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. (Opcjonalnie) Aby włączyć lub wyłączyć usługę w jednostce organizacyjnej:

  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Wybierz odpowiednią opcję, aby włączyć lub wyłączyć usługę.
  3. Kliknij Zastąp, aby to ustawienie się nie zmieniało, nawet jeśli zostanie zmodyfikowane w nadrzędnej jednostce organizacyjnej.
  4. Jeśli jednostka organizacyjna ma już ustawienie Zastąpione, masz do wyboru opcje:
   • Odziedzicz – powoduje przywrócenie ustawienia do tej samej wartości co ustawienie nadrzędne.
   • Zapisz – powoduje zachowanie ustawienia, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.

  Zapoznaj się z informacjami o strukturze organizacyjnej.

 7. (Opcjonalnie) Włącz usługę dla grupy użytkowników.
  Za pomocą grup dostępu możesz włączyć usługę dla konkretnych użytkowników w jednostce organizacyjnej lub we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Więcej informacji

 8. (Opcjonalnie) Włącz usługę dla grupy użytkowników.
  Za pomocą grup dostępu możesz włączyć usługę dla konkretnych użytkowników w jednostce organizacyjnej lub we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Więcej informacji

 9. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników Trello są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 5. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego

Trello obsługuje logowanie jednokrotne inicjowane zarówno przez dostawcę tożsamości, jak i przez dostawcę usługi. Aby zweryfikować logowanie jednokrotne w jednym z tych trybów, wykonaj opisane poniżej czynności:

Logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę tożsamości

 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz Trello.
 4. W lewym górnym rogu kliknij Testuj logowanie SAML.

  Aplikacja Trello powinna się otworzyć w osobnej karcie. Jeśli się tak nie stanie, użyj informacji z komunikatów o błędach aplikacji SAML, aby zaktualizować ustawienia dostawcy tożsamości i dostawcy usługi, a następnie ponownie przetestuj logowanie SAML.

Logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę usługi

 1. Zamknij wszystkie okna przeglądarki.
 2. Otwórz https://trello.com/auth/saml/login/nazwa_firmy i spróbuj się zalogować. Powinno nastąpić automatyczne przekierowanie na stronę logowania przez Google.
 3. Wpisz dane logowania.
 4. Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi automatyczne przekierowanie z powrotem do aplikacji Trello.
Krok 5. Skonfiguruj automatyczną obsługę administracyjną


Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false