Aplikacja internetowa RingCentral Office

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu swoich danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML dla aplikacji RingCentral Office

W tym artykule opisaliśmy sposób konfigurowania logowania jednokrotnego przez SAML dla aplikacji RingCentral®.

Krok 1. Konfigurowanie aplikacji RingCentral Office jako dostawcy usługi SAML 2.0
 1. Zaloguj się na Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej konsoli administracyjnej kliknij Zabezpieczenia a potem Skonfiguruj logowanie jednokrotne (SSO).

  Jeśli nie widzisz opcji Zabezpieczenia, kliknij Więcej ustawień u dołu strony. 

 3. Kliknij Pobierz, aby zapisać metadane dostawcy tożsamości Google.
 4. Zaloguj się na stronie https://service.ringcentral.com/login/startupSSOLogin.html.
 5. Wybierz Tools > Single Sign-On (Narzędzia > Logowanie jednokrotne).
 6. Podaj metadane dostawcy tożsamości Google pobrane w kroku 3. 
 7. Zadzwoń do zespołu obsługi klienta RingCentral Office i poproś o skonfigurowanie jednokrotnego logowania w celu zaimportowania metadanych dostawcy tożsamości SAML 2.0. 
 8. Włącz logowanie jednokrotne na swoim koncie RingCentral Office.
 9. Przejdź do kolejnej sekcji, aby skonfigurować Google jako dostawcę tożsamości SAML.
Krok 2. Konfigurowanie Google jako dostawcy tożsamości SAML
 1. Otwórz nową kartę przeglądarki i zaloguj się w konsoli administracyjnej jako superadministrator.
 2. Kliknij Aplikacje > Aplikacje SAML.
 3. Kliknij link Dodaj usługę/aplikację do swojej domeny lub ikonę plusa (+) w dolnym rogu strony.
 4. Wybierz RingCentral Office z listy. Wartości na stronie Informacje Google IdP zostaną wypełnione automatycznie.
 5. W oknie Podstawowe informacje o aplikacji pola Nazwa aplikacji i Opis są wypełniane automatycznie. Możesz je edytować.
 6. (Opcjonalnie) Kliknij Wybierz plik obok pola Prześlij logo, aby przesłać plik PNG lub GIF, który ma być ikoną. Ten plik powinien mieć rozmiar 256 na 256 pikseli.
 7. Kliknij Dalej.
Krok 3. Wpisywanie danych dostawcy usługi specyficznych dla RingCentral Office w konsoli administracyjnej Google
 1. W sekcji Szczegóły usługodawcy wpisz następujące adresy URL w polach Identyfikator jednostkiACS URL i URL początkowy:
          ACS URL: https://sso.ringcentral.com/sp/ACS.saml2 (zmień sso na ssoeuro w Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej)
          Identyfikator jednostki: saml2:ringcentral:prod (zmień prod na prodeuro w Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej)
          URL początkowy: https://service.ringcentral.com/mobile/ssoLogin (zmień .com na .co.uk w Wielkiej Brytanii, a .com na .co.eu w Unii Europejskiej)
 2. Opcję Podpisana odpowiedź pozostaw odznaczoną.
  Jeśli pole Podpisana odpowiedź jest odznaczone, podpisywane jest tylko potwierdzenie. Jeśli pole Podpisana odpowiedź jest zaznaczone, podpisywana jest cała odpowiedź.
 3. Domyślną wartością w polu Identyfikator nazwy jest podstawowy adres e-mail. To pole nie obsługuje wielu wartości. RingCentral Office wymaga podstawowego adresu e-mail do uwierzytelniania. Jeśli potrzebujesz innego mapowania identyfikatora nazwy, skontaktuj się z zespołem pomocy RingCentral Office. Możesz też użyć niestandardowych atrybutów schematu użytkownika po utworzeniu ich przy użyciu interfejsów API pakietu Google Admin SDK. Niestandardowe atrybuty schematu użytkownika musisz utworzyć przed skonfigurowaniem aplikacji SAML RingCentral Office. 
 4. Kliknij Dalej.
 5. W sekcji Mapowanie atrybutów z menu wybierz kategorię Informacje podstawowe, a następnie wybierz Atrybut użytkownika, aby zmapować atrybut z profilu Google. Musisz podać atrybut „Główny adres e-mail” [email].
 6. Kliknij Zakończ.
Krok 4. Włączanie aplikacji RingCentral Office
 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej.
 2. Otwórz Aplikacje > Aplikacje SAML.
 3. Wybierz RingCentral Office.
 4. W prawym górnym rogu szarego pola kliknij Edytuj usługę Utwórz.
  Po lewej stronie pojawi się organizacja najwyższego poziomu i inne jednostki organizacyjne.

 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. Aby włączyć lub wyłączyć usługę tylko dla użytkowników w jednostce organizacyjnej:

  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Wybierz Włącz lub Wyłącz.
  3. Aby pozostawić usługę włączoną lub wyłączoną, nawet gdy zostanie włączona lub wyłączona w nadrzędnej jednostce organizacyjnej, kliknij Zastąp.
  4. Jeśli stan organizacji to Zastąpione, wybierz jedną z tych opcji:
   • Odziedzicz – powoduje, że ustawienie jest przywracane do tej samej wartości co ustawienie nadrzędne.
   • Zapisz – powoduje, że ustawienie zostanie zachowane, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.

  Dowiedz się więcej o strukturze organizacyjnej.

 7. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników RingCentral Office są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 5. Weryfikowanie działania logowania jednokrotnego
 1. Zamknij wszystkie okna przeglądarki.
 2. Otwórz https://service.ringcentral.com/login/startupSSOLogin.html i spróbuj się zalogować. Powinno nastąpić automatyczne przekierowanie na stronę logowania Google.
 3. Wpisz dane logowania.
 4. Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi automatyczne przekierowanie z powrotem do RingCentral Office.
Krok 6. Konfigurowanie obsługi administracyjnej użytkowników

Jeśli jesteś superadministratorem, możesz skonfigurować automatyczną obsługę administracyjną użytkowników w aplikacji RingCentral Office.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?