กำหนดค่าการจัดสรรผู้ใช้ Freshdesk

เมื่อตั้งค่า SSO แล้ว ขั้นตอนถัดไปที่ผู้ดูแลระบบต้องดำเนินการคือการตั้งค่าการจัดสรรผู้ใช้โดยอัตโนมัติเพื่อให้สิทธิ์ สร้าง แก้ไข หรือลบข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้เมื่ออยู่ใน G Suite และทำให้การเปลี่ยนแปลงข้อมูลประจำตัวนั้นมีผลใน Freshdesk

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณจะต้องดำเนินการต่อไปนี้เพื่อจัดสรรข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้

ตั้งค่าการจัดสรรผู้ใช้สำหรับแอปพลิเคชัน Freshdesk

คุณจะตั้งค่าการจัดสรรผู้ใช้สำหรับ Freshdesk ได้โดยดำเนินการผ่านวิซาร์ดการตั้งค่า

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. ไปที่แอป > แอป SAML
 3. เปิดแอปพลิเคชัน Freshdesk
 4. เลือกหัวข้อการจัดสรรผู้ใช้
 5. คลิกตั้งค่าการจัดสรรผู้ใช้ในส่วนการจัดสรรผู้ใช้
 6. คลิกอนุญาตในส่วนการจัดสรรผู้ใช้
 7. กรอกคีย์ API ส่วนตัวที่ดูได้จากคอนโซล UI ผู้ดูแลระบบของ Freshdesk
  ฉันจะดูคีย์ API ได้ที่ไหน
 8. คลิกถัดไป
 9. กรอก https://your-domain-name.freshdesk.com/api/v2 ในช่องอุปกรณ์ปลายทาง Service Provider API
 10. คลิกถัดไป
 11. แต่ละแอตทริบิวต์จะมีเมนูแบบเลื่อนลง ภายในเมนูแบบเลื่อนลงแต่ละเมนู ให้เลือกแอตทริบิวต์ไดเรกทอรี Google ที่เหมาะสมเพื่อแมปกับแอตทริบิวต์ของ Freshdesk โดยจะต้องแมปแอตทริบิวต์ที่มีเครื่องหมาย (*)
 12. (ไม่บังคับ) กล่องโต้ตอบตั้งขอบเขตการจัดสรรใหม่จะแสดงขึ้น ซึ่งใช้เพิ่มกลุ่มได้หากต้องการจำกัดการจัดสรรให้เพียงสมาชิกกลุ่มที่คุณกำหนด ดังนี้
  1. คลิกขีดล่างแล้วเริ่มพิมพ์ชื่อกลุ่ม 
   รายชื่อกลุ่มที่ใช้ได้จะปรากฏขึ้น
  2. เพิ่มกลุ่มที่ต้องการโดยการเลือกกลุ่ม จากนั้นขีดล่างจะปรากฏขึ้นใหม่เพื่อใช้สำหรับเพิ่มกลุ่มใหม่ 
  3. คลิกแก้ไข แก้ไข ที่ติดกับกลุ่มที่คุณเพิ่มไว้เพื่อลบออก
 13. เมื่อเพิ่มกลุ่มเสร็จแล้ว ให้คลิกเสร็จสิ้น
  กล่องโต้ตอบสรุปการจัดสรรใหม่จะปรากฏขึ้น
 14. ตรวจสอบข้อมูล แล้วคลิกตกลง
 15. คลิกเปิดใช้การจัดสรร
  หมายเหตุ: คุณต้องเลือกขอบเขต ถ้าเคยเพิ่มกลุ่มโดยใช้กล่องโต้ตอบตั้งขอบเขตการจัดสรรไว้ ไม่เช่นนั้นปุ่มเปิดใช้การจัดสรรจะยังเป็นสีเทา คุณต้องตั้งแอปเป็นเปิดสำหรับทุกคนหรือเปิดสำหรับบางองค์กร แล้วรีเฟรชหน้านั้นก่อนเปิดใช้การจัดสรร หากแอปตั้งไว้เป็นปิด ตัวเลือกนี้จะเป็นสีเทา
 16. คลิกเปิดใช้งานในกล่องโต้ตอบสำหรับยืนยัน
แสดงการจัดสรรผู้ใช้

เมื่อเปิดใช้การจัดสรรแล้ว Google จะเริ่มรวบรวมข้อมูลการใช้งาน คุณจะเห็นส่วนข้อมูลการใช้งานถัดจากส่วนการจัดสรรผู้ใช้ และจะไม่มีตัวเลขใดข้างชื่อกิจกรรมจนกว่าคุณจะเปิดใช้การจัดสรร

ชื่อกิจกรรมต่อไปนี้จะให้ข้อมูลการใช้งานสำหรับ 30 วันที่ผ่านมา

 • สร้างผู้ใช้แล้ว
 • ลบผู้ใช้แล้ว
 • ข้อบกพร่องของผู้ใช้

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในเฝ้าติดตามการจัดสรรผู้ใช้

แก้ไขขอบเขตการจัดสรร

คุณอาจต้องการจำกัดขอบเขตของการจัดสรรไว้เฉพาะกับสมาชิกกลุ่มที่กำหนด เมื่อต้องการแก้ไขขอบเขตการจัดสรรสำหรับแอปพลิเคชัน Freshdesk ให้ทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. ไปที่แอป > แอป SAML
 3. เปิดแอปพลิเคชัน Freshdesk
 4. เลือกหัวข้อการจัดสรรผู้ใช้
 5. คลิกแก้ไขการจัดสรรกลุ่มในส่วนการจัดสรรผู้ใช้
  กล่องโต้ตอบตั้งขอบเขตการจัดสรรใหม่จะปรากฏขึ้น 
 6. คลิกขีดล่างแล้วเริ่มพิมพ์ชื่อกลุ่ม 
  รายชื่อกลุ่มที่ใช้ได้จะปรากฏขึ้น
 7. การเลือกกลุ่มจะเพิ่มกลุ่มโดยอัตโนมัติและแสดงขีดล่างใหม่เพื่อเพิ่มกลุ่มอื่น คลิกแก้ไข แก้ไข ที่ติดกับกลุ่มที่คุณเพิ่มไว้เพื่อลบออก
 8. คลิกบันทึกเพื่อบันทึกกลุ่มที่คุณเพิ่มไว้ทั้งหมด
  เมื่อคุณคลิกแก้ไขขอบเขตการจัดสรรในหัวข้อการจัดสรรผู้ใช้ในครั้งหน้า กลุ่มที่เพิ่มไว้จะปรากฏในหน้าต่างตั้งขอบเขตการจัดสรร หากเปิดแอปพลิเคชัน Freshdesk ไว้ให้กับหน่วยขององค์กรส่วนหนึ่ง ขอบเขตการจัดสรรจะจำกัดไว้กับผู้ใช้ในกลุ่มที่เพิ่มไว้ซึ่งเป็นสมาชิกของ OU นั้นๆ เท่านั้น
ปิดใช้การจัดสรรผู้ใช้

วิธีปิดใช้การจัดสรรผู้ใช้สำหรับแอปพลิเคชัน Freshdesk โดยยังเก็บข้อมูลการกำหนดค่าทั้งหมดไว้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. ไปที่แอป > แอป SAML
 3. เปิดแอปพลิเคชัน Freshdesk
 4. เลือกหัวข้อการจัดสรรผู้ใช้
 5. คลิกปิดใช้การจัดสรรในการจัดสรรผู้ใช้
  กล่องโต้ตอบปิดใช้การจัดสรรจะปรากฏขึ้น
 6. คลิกปิดใช้เพื่อปิดการจัดสรรผู้ใช้
กำหนดระยะเวลาในการยกเลิกจัดสรร

วิธีกำหนดระยะเวลาก่อนที่การทำงานต่างๆ สำหรับการยกเลิกจัดสรรจะมีผลหลังจากดำเนินการ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. ไปที่แอป > แอป SAML
 3. เปิดแอปพลิเคชัน Freshdesk
 4. เลือกหัวข้อการจัดสรรผู้ใช้
 5. คลิกแก้ไขการกำหนดค่าการยกเลิกการจัดสรรในส่วนการจัดสรรผู้ใช้
  กล่องโต้ตอบการกำหนดค่าการยกเลิกการจัดสรรใหม่จะปรากฏขึ้น
 6. กำหนดระยะเวลาก่อนที่การทำงานต่างๆ สำหรับยกเลิกจัดสรรจะมีผลหลังจากดำเนินการ โดยเลือกตัวเลือกอย่างน้อย 1 ข้อดังต่อไปนี้
  1. เมื่อแอปนั้นปิดใช้ให้กับผู้ใช้ ให้ลบบัญชีของผู้ใช้ออกชั่วคราวหลังจากเวลาผ่านไปตามจำนวนวันที่เลือก
  2. เมื่อผู้ใช้ถูกระงับใน Google ให้ลบบัญชีของผู้ใช้ออกชั่วคราวหลังจากเวลาผ่านไปตามจำนวนวันที่เลือก
  3. เมื่อผู้ใช้ถูกลบออกจาก Google ให้ลบบัญชีของผู้ใช้ออกชั่วคราวหลังจากเวลาผ่านไปตามจำนวนวันที่เลือก

   คุณสามารถกำหนดระยะเวลาก่อนที่การยกเลิกจัดสรรจะมีผลได้เป็นภายใน 24 ชั่วโมง หลังจาก 1 วัน หลังจาก 7 วัน หรือหลังจาก 30 วัน โดยค่าเริ่มต้น จะมีการระงับบัญชีภายใน 24 ชั่วโมงในแต่ละกรณี โปรดตั้งระยะเวลาก่อนลบบัญชีของผู้ใช้ออกให้นานกว่าระยะเวลาก่อนระงับบัญชีของผู้ใช้เสมอ 
   หมายเหตุ: ผู้ใช้ Agent ที่ถูกลบออกชั่วคราวจะเปลี่ยนเป็นผู้ใช้ Contact ใน Freshdesk
 7. คลิกบันทึกเพื่อบันทึกการกำหนดค่าการยกเลิกจัดสรรที่คุณแก้ไข
นำการจัดสรรผู้ใช้ออก

วิธีปิดใช้การจัดสรรผู้ใช้สำหรับแอปพลิเคชัน Freshdesk และนำข้อมูลการกำหนดค่าทั้งหมดออก

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. ไปที่แอป > แอป SAML
 3. เปิดแอปพลิเคชัน Freshdesk
 4. เลือกหัวข้อการจัดสรรผู้ใช้
 5. คลิกลบการจัดสรรในส่วนการจัดสรรผู้ใช้
  กล่องโต้ตอบลบการกำหนดค่าการจัดสรรใหม่จะปรากฏขึ้น
 6. คลิกลบเพื่อปิดใช้การจัดสรรผู้ใช้และนำข้อมูลการกำหนดค่าทั้งหมดออก ระบบจะไม่ยกเลิกจัดสรรผู้ใช้เดิมใน Freshdesk
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร