สร้างบัญชีผู้ใช้ Cloud Identity

การที่บุคลากรในองค์กรจะเริ่มใช้ Cloud Identity ได้ คุณจะต้องสร้างบัญชีผู้ใช้ให้แต่ละคนเสียก่อน โดยในบัญชีจะมีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับการลงชื่อเข้าใช้บริการของ Google หรือคุณอาจจะเพิ่มข้อมูลลงในโปรไฟล์ผู้ใช้ก็ได้

สร้างบัญชีผู้ใช้
ตัวเลือกสำหรับองค์กรขนาดใหญ่

ถ้าองค์กรของคุณมีไดเรกทอรี LDAP ให้ทำดังนี้

  • ใช้ Google Cloud Directory Sync เพื่อซิงค์ข้อมูลผู้ใช้ในไดเรกทอรี LDAP ที่มีอยู่กับบัญชี Google (ซิงค์ข้อมูลกลุ่ม รายชื่อติดต่อ และองค์กรด้วย)
  • ใช้ Admin SDK Directory API เพื่อจัดสรรผู้ใช้จำนวนมากกับข้อมูลจากไดเรกทอรี LDAP ที่มีอยู่ เช่น Microsoft® Active Directory® โดย API นี้จะมีความยืดหยุ่นมากกว่า Google Cloud Directory Sync แต่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมด้วย
หลักเกณฑ์ในการสร้างบัญชี

สิ่งสำคัญ: ขอแนะนำให้คุณแก้ไขปัญหาบัญชีที่ทับซ้อนกันที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนที่จะเพิ่มผู้ใช้ลงในบัญชี Cloud Identity ใหม่ขององค์กร

หลักเกณฑ์อื่นๆ 

  • ชื่อผู้ใช้ของบัญชีจะกลายเป็นชื่อเข้าสู่ระบบของบุคคลนั้น และเป็นส่วนแรกของที่อยู่อีเมล หากโดเมนของคุณคือ solarmora.com ผู้ใช้ที่มีอีเมล jsmith@solarmora.com จะมีชื่อผู้ใช้เป็น jsmith หากบัญชี Cloud Identity ขององค์กรมีชื่อโดเมนหลายชื่อที่สัมพันธ์กันอยู่ คุณต้องระบุชื่อโดเมนที่จะใช้เมื่อจะสร้างบัญชีผู้ใช้ Cloud Identity
  • บัญชีผู้ใช้ใหม่อาจใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมงจึงจะปรากฏในไดเรกทอรีของ G Suite ที่ค้นหาได้

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหลักเกณฑ์เกี่ยวกับชื่อและรหัสผ่าน

หากผู้ใช้มีบัญชี Google อยู่แล้ว

หากผู้ใช้สร้างบัญชี Google ส่วนตัวโดยใช้ชื่อโดเมนขององค์กร อาจทำให้เกิดปัญหาบัญชีที่ทับซ้อนกันได้ และหากคุณสร้างบัญชีผู้ใช้ที่มีชื่อผู้ใช้เดียวกันกับบัญชี Google ส่วนตัวที่มีอยู่ แล้วเพิ่มบัญชีผู้ใช้นั้นลงในองค์กรของคุณ บัญชีเหล่านั้นจะมีที่อยู่เดียวกันทั้งในบัญชีส่วนตัวและ Cloud Identity แต่บัญชีสองบัญชีไม่สามารถใช้ชื่อผู้ใช้เดียวกันได้

หากต้องการความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาบัญชีที่ทับซ้อนกัน โปรดดูที่แก้ปัญหาบัญชีที่ทับซ้อนกัน

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร