Tworzenie kont użytkowników Cloud Identity

Dla każdej osoby w organizacji, która ma korzystać z Cloud Identity, musisz utworzyć konto użytkownika. Takie konto zapewnia użytkownikom nazwę i hasło, które umożliwiają logowanie się w usługach Google. Opcjonalnie możesz dodać więcej informacji do profili użytkowników.

Tworzenie jednego lub większej liczby kont użytkowników
Opcje dla dużych organizacji

Jeśli Twoja organizacja ma katalog LDAP:

  • Użyj Google Cloud Directory Sync, aby zsynchronizować dane użytkowników w istniejącym katalogu LDAP z kontem Google (z uwzględnieniem grup, kontaktów i organizacji).
  • Użyj interfejsu API Directory z pakietu Admin SDK, aby zapewnić obsługę administracyjną dużej liczbie użytkowników, korzystając z danych w istniejącym katalogu LDAP, takim jak Microsoft® Active Directory®. Ten interfejs zapewnia większą elastyczność niż Google Cloud Directory Sync, ale wymaga programowania.
Wskazówki na temat tworzenia kont

Ważne: zalecamy rozwiązanie wszystkich potencjalnych konfliktów kont przed dodaniem użytkowników do nowego konta Cloud Identity.

Inne wskazówki: 

  • Nazwa użytkownika każdego konta jest ustawiana jako nazwa logowania tej osoby i pierwsza część jej adresu e-mail. Jeśli na przykład w domenie produktysolarne.com użytkownik ma adres e-mail jkowalski@produktysolarne.com, jego nazwa użytkownika to jkowalski. Jeśli z kontem Cloud Identity Twojej organizacji jest powiązanych kilka nazw domen, możesz wybrać domenę, w której chcesz utworzyć konto użytkownika Cloud Identity.
  • Może upłynąć do 24 godzin, zanim nowe konto użytkownika pojawi się w dostępnym do przeszukiwania katalogu G Suite.

Zobacz też: Wskazówki związane z nazwami i hasłami.

Użytkownicy mają już konta Google

Jeśli użytkownik utworzył osobiste konto Google z nazwą domeny organizacji, może to być przyczyną konfliktu kont. Jeśli potem utworzysz konto użytkownika z taką samą nazwą, jaką ma osobiste konto Google, to osobiste konto i konto Cloud Identity będą miały taki sam adres. Dwa konta nie mogą mieć takiej samej nazwy użytkownika.

Informacje o rozwiązywaniu tego problemu znajdziesz w artykule o kontach w konflikcie.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?