ฉันไม่สามารถลงชื่อสมัครใช้ Cloud Identity กับโดเมนของฉันได้

หากประสบปัญหาในการลงชื่อสมัครใช้ Cloud Identity กับโดเมน คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดข้อความใดข้อความหนึ่ง ให้ลองแก้ปัญหาตามข้อความที่ได้รับ

คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดใด

"โดเมนนี้มีการใช้งานแล้ว"

หากได้รับข้อความนี้ในขณะพยายามลงชื่อสมัครใช้ Cloud Identity อาจเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้

  • คุณมีบัญชี G Suite กับโดเมนนี้และพยายามลงชื่อสมัครใช้ Cloud Identity Premium จากหน้าการตลาดหรือบุคคลที่สาม ซึ่งคุณต้องลงชื่อสมัครใช้ Cloud Identity Premium กับโดเมนนี้จากส่วนการเรียกเก็บเงินของคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google ดูข้อมูลเพิ่มเติม
  • คุณมีบัญชีสำหรับ Cloud Identity Free edition ผ่าน Google Cloud Platform กับโดเมนนี้และพยายามลงชื่อสมัครใช้ Cloud Identity Premium จากหน้าการตลาดหรือบุคคลที่สาม ซึ่งคุณต้องลงชื่อสมัครใช้ Cloud Identity Premium กับโดเมนนี้จากส่วนการเรียกเก็บเงินของคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google ดูข้อมูลเพิ่มเติม
  • คุณเพิ่งนำโดเมนนี้ออกจากบัญชี Google อื่น ระบบอาจใช้เวลา 24 ชั่วโมง (หรือ 7 วันถ้าคุณซื้อบัญชีจากบุคคลที่สาม) ก่อนที่คุณจะใช้โดเมนกับบัญชีใหม่ได้
  • คุณหรือใครบางคนในองค์กรได้สร้างบัญชี Cloud Identity หรือ G Suite กับโดเมนไว้แล้ว ลองรีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ จากนั้นเราจะส่งอีเมลไปยังอีเมลสำรองที่คุณให้ไว้ตอนลงชื่อสมัครใช้ พร้อมรายละเอียดวิธีเข้าถึงบัญชี
  • คุณกำลังใช้โดเมนนี้กับบัญชี Cloud Identity อื่นที่คุณเองเป็นเจ้าของ หากเป็นเช่นนั้น ให้นำโดเมนออกจากบัญชีอื่นนั้น
"โดเมนนี้มีการจดทะเบียนแล้ว และอยู่ระหว่างการยืนยันการเป็นเจ้าของ"

หากได้รับข้อความนี้ในขณะพยายามลงชื่อสมัครใช้ Cloud Identity อาจเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้

  • คุณหรือใครบางคนในองค์กรได้สร้างบัญชี Cloud Identity หรือ G Suite กับโดเมนไว้แล้ว และขณะนี้อยู่ในระหว่างการยืนยันโดเมน (อาจใช้เวลานานถึง 72 ชั่วโมง) ลองรีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ จากนั้นเราจะส่งอีเมลไปยังอีเมลสำรองที่คุณให้ไว้ตอนลงชื่อสมัครใช้ พร้อมรายละเอียดวิธีเข้าถึงบัญชี
  • คุณกำลังใช้โดเมนนี้กับบัญชี Cloud Identity อื่นที่คุณเองเป็นเจ้าของ หากเป็นเช่นนั้น ให้นำโดเมนออกจากบัญชีอื่นนั้น
"ยังไม่มีชื่อโดเมนนี้"

คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้เพราะยังไม่มีการจดทะเบียนโดเมนนี้กับโดเมนโฮสต์ใดๆ 

ถ้าคุณจดทะเบียนชื่อโดเมนกับโดเมนโฮสต์แล้ว โปรดตรวจดูว่าตัวสะกดชื่อโดเมนที่กรอกตรงกับชื่อที่จดทะเบียน โปรดทราบว่าการอัปเดตสิทธิ์การเป็นเจ้าของโดเมนใหม่ของคุณกับไดเรกทอรี WHOIS อาจใช้เวลานานถึง 72 ชั่วโมง

"Cloud Identity ไม่รองรับชื่อโดเมนนี้ในขณะนี้"

นโยบายของ Cloud Identity ยังไม่รองรับโดเมนที่คุณกำลังพยายามลงชื่อสมัครใช้ด้วย โปรดลงชื่อสมัครใช้ด้วยชื่อโดเมนอื่น

ติดต่อเรา

หากยังพบปัญหาในการลงชื่อสมัครใช้กับโดเมนของคุณ โปรดติดต่อ ทีมสนับสนุนของ Cloud Identity แล้วเราจะติดต่อกลับภายใน 48 ชั่วโมง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร