ตั้งค่า Cloud Identity กับโดเมนของคุณ

การลงชื่อสมัครใช้ Cloud Identity

  1. ป้อนชื่อจริงและนามสกุลในช่องชื่อในส่วนเกี่ยวกับคุณ

  2. ป้อนอีเมลที่คุณใช้สร้างโครงการต้นแบบในช่องที่อยู่อีเมลปัจจุบันที่คุณใช้ในการทำงาน

  3. ป้อนชื่อบริษัทในช่องชื่อธุรกิจหรือองค์กรในส่วนเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ
  4. เลือกประเทศหรือภูมิภาคที่เหมาะสมจากรายการแบบเลื่อนลงในช่องประเทศ/ภูมิภาค
  5. คลิกถัดไปเพื่อตั้งค่าโดเมน

คุณจะต้องใส่โดเมนที่ซื้อให้กับบริษัทในหน้าต่างโดเมน Cloud Identity ของคุณ และยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของ

ระบุโฮสต์ของโดเมนของคุณ

ยืนยันโดเมนด้วยระเบียน TXT

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร