Vad är Cloud Identity?

Cloud Identity är en produkt för IDaaS (Identity as a Service) och EMM (mobila företagstjänster). Den som erbjuder identitetstjänsterna och ändpunktsadministrationen från G Suite som en fristående produkt. Med Cloud Identity kan du som administratör enkelt hantera användare, appar och enheter på ett ställe – Google Administratörskonsol.

Cloud Identity-utgåvor


Den kostnadsfria utgåvan av Cloud Identity innehåller bastjänsterna i Identity samt tjänster för slutpunktshantering. Den tillhandahåller hanterade Google-konton till användare som inte behöver vissa G Suite-tjänster, till exempel Gmail och Google Kalender. Däremot kan användarna få åtkomst till Google Drive, Dokument, Kalkylark, Presentationer och Keep. Du kan använda Cloud Identity-konton med andra Google-tjänster, till exempel Google Cloud Platform (GCP), Chrome, Android Enterprise och många tredjepartsappar. Om du vill ha fler funktioner uppgraderar du till Cloud Identity-premiumversion.

Premiumversion av Cloud Identity erbjuder alla funktioner i den kostnadsfria utgåvan samt företagssäkerhet, apphantering och tjänster för enhetshantering. Dessa tjänster omfattar funktioner som automatisk användaradministration, tillåtande av appar och automatisk hantering av mobila enheter. Kom igång!  

Jämför alla funktioner i Cloud Identit-premiumversion och kostnadsfria utgåvor.

Om du är G Suite-administratör

G Suite-licenser krävs endast för användare som behöver vissa G Suite-tjänster, till exempel Gmail. Om du vill hantera användare som inte behöver några G Suite-tjänster kan du skapa kostnadsfria Cloud Identity-konton åt dem. 
 
I de flesta fall har Cloud Identity-användare samma identitetstjänster som G Suite-användare, till exempel enkel inloggning (SSO) och tvåstegsverifiering.  Kom igång!

Om du är GCP-administratör

Konsumentkonton, t.ex. personliga Gmail-konton eller konsumentkonton med en jobbadress som id, är inte hanterade konton och står utanför din kontroll. Om utvecklare i organisationen använder GCP-resurser med ohanterade konton kan du skapa Cloud Identity-konton för de användarna.
 
Du kan skapa kostnadsfria Cloud Identity-konton för användarna vid sidan av G Suite-konton som du betalar för. På det sättet kan du hantera alla användarna på hela domänen via Google Administratörskonsol.

Den kostnadsfria utgåvan av Cloud Identity tillhandahåller vanliga identitetstjänster, till exempel SSO. Kom igång!
 

Sammanfattning av administratörskontroller

Jämför Cloud Identity-funktioner innehåller en komplett lista över funktioner för Cloud Identity Premium och och den kostnadsfria utgåvan.

Enhetshantering

 • Skydda enheter genom obligatorisk tillämpning av skärmlås eller lösenord. Läs mer
 • Fjärrensa enheter. Läs mer
 • Visa och söka efter enheter och exportera detaljer till en CSV-fil. Läs mer
 • Vitlista rekommenderade appar och göra dem tillgängliga så att användarna kan installera dem. Läs mer
 • Hantera företagsägda enheter. Läs mer
 • Visa händelser för mobila enheter. Ta reda på mer
 • Definiera regler för att automatisera hanteringen av mobila enheter. Ta reda på mer
 • Skapa jobbprofiler på Android-enheter för att skilja jobbdata och personlig data åt. Läs mer

Kataloghantering

 • Skapa och hantera användare. Läs mer
 • Skapa och hantera grupper. Läs mer
 • Skapa och hantera grupper för företag. Läs mer
 • Tilldela administratörsroller och behörigheter. Läs mer
 • Skapa anpassade administratörsverktyg med hjälp av Admin SDK. Läs mer
 • Synkronisera Microsoft® Active Directory®- och LDAP-kataloger med Cloud Identity. Läs mer

Säkerhet

 • Hantera kontosäkerhet med hjälp av tvåstegsverifiering och säkerhetsnycklar. Läs mer
 • Visa och hantera användares säkerhetsinställningar. Läs mer
 • Ange sessionslängd för användare på din domän. Läs mer
 • Övervaka lösenordssäkerhet. Läs mer
 • Googles säkerhetscenter. Läs mer  
 • Återställa lösenordet själv. Läs mer
 • Webbläsarhantering i Chrome. Läs mer

SSO och automatiserad användaradministration

 • Konfigurera SSO för molnappar. Läs mer
 • Automatisera användaradministration för molnappar. Läs mer

Rapportering

 • Se översikter över nyckeltal och trender på G Suite-domänen. Läs mer
 • Bedöm domänens övergripande exponering för dataintrång och upptäck vilka användare som utgör säkerhetsrisker. Läs mer
 • Få åtkomst till alla uppgifter från sidorna Säkerhet, Användningsaktivitet för appar och Höjdpunkter i en rapport. Läs mer
 • Visa loggar med administratörsaktivitet. Läs mer

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?