Co to jest Cloud Identity?

Cloud Identity to rozwiązanie IDaaS (Identity as a Service – tożsamość jako usługa) i EMM (Enterprise Mobility Management – zarządzanie urządzeniami mobilnymi). Ta samodzielna usługa oferuje funkcje zarządzania tożsamością i administrowania punktami końcowymi, które są też dostępne w G Suite. Przy użyciu Cloud Identity administratorzy mogą zarządzać kontami użytkowników, aplikacjami i urządzeniami z jednego miejsca – konsoli administracyjnej Google.

Wersje Cloud Identity


Cloud Identity Free Edition zawiera podstawowe usługi zarządzania tożsamością i punktami końcowymi. Udostępnia zarządzane konta Google użytkownikom, którzy nie potrzebują określonych usług G Suite (takich jak Gmail lub Kalendarz Google). Użytkownicy mają jednak dostęp do Dysku Google, Dokumentów, Arkuszy, Prezentacji, Keep i Meet. Kont Cloud Identity możesz używać z innymi usługami Google, takimi jak Google Cloud Platform (GCP), Chrome czy Android Enterprise, i różnymi aplikacjami innych firm. Aby uzyskać dostęp do większej liczby funkcji, przejdź na Cloud Identity Premium Edition.

Cloud Identity Premium Edition oferuje wszystkie funkcje wersji Free oraz usługi zabezpieczeń klasy biznesowej, zarządzania aplikacjami i zarządzania urządzeniami. Obejmuje to automatyczną obsługę administracyjną użytkowników, dodawanie aplikacji do białej listy oraz automatyczne zarządzanie urządzeniami mobilnymi. Wypróbuj  

Porównaj wszystkie funkcje wersji Cloud Identity Premium i Cloud Identity Free.

Jeśli jesteś administratorem G Suite

Licencje na G Suite są wymagane tylko w przypadku użytkowników, którzy muszą korzystać z określonych usług G Suite (takich jak Gmail). Aby zarządzać użytkownikami, którzy nie potrzebują żadnych usług G Suite, możesz utworzyć dla nich bezpłatne konta Cloud Identity. 
 
W większości przypadków użytkownicy Cloud Identity Free Edition korzystają z tych samych usług zarządzania tożsamością, które są dostępne dla użytkowników G Suite. Obejmuje to między innymi logowanie jednokrotne (SSO) i weryfikację dwuetapową (2SV).  Wypróbuj

Jeśli jesteś administratorem GCP

Konta klientów indywidualnych, na przykład osobiste konta Gmail i konta klientów ze służbowymi identyfikatorami e-mail, to konta niezarządzane, których nie możesz kontrolować. Jeśli programiści w Twojej organizacji używają kont niezarządzanych, aby uzyskiwać dostęp do zasobów GCP, możesz utworzyć dla nich zarządzane konta Cloud Identity.
 
Możesz utworzyć bezpłatne konto Cloud Identity dla każdego użytkownika, niezależnie od płatnych kont G Suite. Dzięki temu uzyskasz możliwość zarządzania wszystkimi kontami użytkowników w domenie za pomocą konsoli administracyjnej Google.

Cloud Identity Free Edition zapewnia powszechnie stosowane usługi zarządzania tożsamością, na przykład logowanie jednokrotne. Wypróbuj
 

Podsumowanie opcji dostępnych dla administratora

Porównaj funkcje Cloud Identity, zapoznając się z kompletną listą funkcji Cloud Identity Premium i Cloud Identity Free.

Zarządzanie urządzeniami

 • Wymuszaj stosowanie blokad ekranu i kodów dostępu, aby zabezpieczyć urządzenia. Więcej informacji
 • Zdalne czyszczenie pamięci urządzeń. Więcej informacji
 • Wyświetlanie i wyszukiwanie informacji o urządzeniach oraz eksportowanie ich do pliku CSV. Więcej informacji
 • Umieszczanie polecanych aplikacji na białej liście i udostępnianie ich użytkownikom do zainstalowania. Więcej informacji
 • Zarządzanie urządzeniami należącymi do firmy. Więcej informacji
 • Wyświetlanie informacji o zdarzeniach na urządzeniach mobilnych. Więcej informacji
 • Określanie reguł, które pozwalają automatyzować czynności związane z zarządzaniem urządzeniami mobilnymi. Więcej informacji
 • Tworzenie profili do pracy na urządzeniach z Androidem w celu oddzielania danych służbowych od prywatnych. Więcej informacji

Zarządzanie katalogami

Zabezpieczenia

Logowanie jednokrotne i automatyczna obsługa administracyjna użytkowników

 • Konfigurowanie logowania jednokrotnego w aplikacjach internetowych. Więcej informacji
 • Automatyzacja obsługi administracyjnej użytkowników w różnych aplikacjach internetowych. Więcej informacji

Raportowanie

 • Zawiera omówienie najważniejszych danych i trendów w domenie G Suite. Więcej informacji
 • Umożliwia ocenę ogólnego narażenia domeny na naruszenie zabezpieczeń danych oraz wykrywanie użytkowników, którzy zwiększają zagrożenie. Więcej informacji
 • Zawiera wszystkie dane ze stron Zabezpieczenia, Aktywność związana z używaniem aplikacji i Najważniejsze dane w jednym głównym raporcie. Więcej informacji
 • Udostępnia dzienniki aktywności administratorów. Więcej informacji

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?