Dodawanie urządzeń należących do firmy do spisu

Jako administrator możesz prowadzić spis komputerów i urządzeń mobilnych, które posiada Twoja firma, by na przykład mieć pod ręką informacje o typach urządzeń i korzystających z nich użytkownikach. Gdy urządzenie zostanie dodane do spisu urządzeń należących do firmy, automatycznie uzyska ono dostęp do danych organizacji, a Ty możesz otrzymać e-maila z listą nieaktywnych urządzeń.

Uwaga: urządzenia z iOS należące do firmy są automatycznie dodawane do firmowego spisu urządzeń podczas dodawania ich do serwera MDM w usłudze Apple Business Manager lub Apple School Manager. Nie musisz wykonywać instrukcji opisanych w tym artykule. Aby usunąć urządzenie ze spisu, usuń je z usługi Apple Business Manager. Więcej informacji

Wymagania
Typ urządzenia Wymagania
Punkty końcowe
 • Apple Mac
 • Chrome OS
 • Linux
 • Microsoft Windows
 • Ta funkcja jest dostępna w Cloud Identity Free i Cloud Identity Premium. Porównanie wersji
Android

Uwaga: jeśli Twoja organizacja wdraża urządzenia z Androidem przy użyciu rejestracji typu Zero-Touch lub jeśli użytkownik samodzielnie przypisuje własność do firmy podczas konfigurowania, urządzenia nie pojawią się w spisie urządzeń należących do firmy, dopóki ich nie dodasz. Więcej informacji

iPhone i iPad

Urządzenia z iOS należące do firmy są automatycznie dodawane do zasobów reklamowych po dodaniu ich do serwera MDM w usłudze Apple Business Manager lub Apple School Manager. Więcej informacji

Dodawanie urządzeń do spisu

Aby dodać urządzenia do spisu, należy zaimportować ich numery seryjne w konsoli administracyjnej Google.
Uwaga na temat przypisywania urządzeń: gdy dodajesz urządzenie do spisu, nie przypisujesz go do konta w ramach tego procesu. Urządzenie zostanie przypisane, gdy użytkownik doda na nim swoje konto do pracy. Jeśli niezarejestrowane urządzenia zostały już przekazane użytkownikom, nadal możesz dodać je w konsoli administracyjnej jako urządzenia należące do firmy. W trakcie tego procesu użytkownicy Androida mogą zostać poproszeni o przywrócenie ustawień fabrycznych na urządzeniach i ich ponowne zarejestrowanie.
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Urządzenia.
 3. Po lewej stronie kliknij Urządzenia należące do firmy, aby zobaczyć urządzenia, które należą do Twojej firmy.
 4. U góry kliknij Importuj urządzenia należące do firmy "".
 5. Wybierz typ urządzenia, które chcesz zaimportować, i kliknij Pobierz szablon do importowania.
 6. Otwórz plik szablonu, rozpocznij nowy wiersz i wpisz numery seryjne oraz (opcjonalnie) tagi zasobów jednego lub kilku urządzeń. Tagi zasobów to ciągi tekstowe używane przez firmę do śledzenia urządzeń. Są opcjonalne. Każde urządzenie powinno znajdować się w osobnym wierszu. Przykład:
  Serial Number (mandatory),Asset Tag
  R84534UIF824-123-234,W123
  U83452BDU424-232-694,W442

  Jeśli nie dodajesz tagów zasobów, sformatuj plik prawidłowo, wprowadzając jedną z tych zmian:

  • Z nagłówka pliku usuń fragment ,Asset Tag. Pamiętaj o przecinku.
  • Dodaj przecinek po każdym numerze seryjnym.
 7. Zapisz plik.
 8. Wróć do konsoli administracyjnej i kliknij Prześlij plik.
 9. Wybierz plik CSV z numerami seryjnymi urządzeń i kliknij Importuj. Jeśli w pliku znajduje się błąd, w komunikacie o błędzie zostanie podany typ problemu.
  • Aby przesłać poprawiony plik, popraw błędy i kliknij Prześlij nowy plik.
  • Jeśli błąd dotyczy tylko niektórych wierszy, możesz zaimportować pozostałe wiersze. Kliknij Dalej. Wartości w wierszach z błędami nie zostaną zaimportowane.
 10. Po zakończeniu importowania otrzymasz e-maila z podsumowaniem wyników. Możesz też pobrać dziennik przesyłania zawierający numer wiersza, wartości i stan przesyłania.
 11. Po utworzeniu spisu możesz go wyświetlić i wyeksportować. Możesz też usunąć urządzenia i sprawdzić, do których użytkowników zostały przypisane:

Opcje dla firmowych urządzeń z Androidem

Aby uwzględnić w spisie urządzenia z Androidem należące do firmy, musisz dodać urządzenie zgodnie z informacjami opisanymi w tym artykule. Po dodaniu urządzenia pojawią się dodatkowe opcje sterowania wymienione w tabeli poniżej.

Funkcja zarządzania urządzeniami z Androidem Administrator dodaje urządzenie  Administrator używa rejestracji typu Zero-Touch Użytkownik przypisuje własność
Urządzenie jest wymienione w spisie urządzeń należących do firmy  ✔    
Pomijanie zatwierdzania urządzeń  ✔    
Otrzymywanie raportów o nieaktywnych urządzeniach należących do firmy  ✔    
Urządzenie pozostaje własnością firmy po przywróceniu ustawień fabrycznych  ✔  ✔  
Stosowanie ustawień na urządzeniach mobilnych z Androidem  ✔  ✔
Blokowanie urządzenia i resetowanie jego hasła  ✔  ✔  ✔

Powiązane artykuły

Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logo są znakami towarowymi Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?