Inwentaryzacja urządzeń należących do firmy

Spis komputerów z systemami Windows, Mac i Chrome OS jest dostępny we wszystkich wersjach G Suite oraz Cloud Identity. Aby utworzyć spis urządzeń z Androidem, musisz mieć G Suite Enterprise, G Suite Business lub Cloud Identity Premium. Nie można tego robić w G Suite dla Szkół i Uczelni ani w G Suite dla Organizacji Non-Profit. Porównanie wersji

Jako administrator możesz przechowywać spis komputerów i urządzeń mobilnych, które posiada Twoja firma, by na przykład monitorować typy urządzeń i przypisanych do nich użytkowników. Do spisu możesz dodawać urządzenia z systemami operacyjnymi Microsoft® Windows® i Chrome OS oraz komputery Apple® Mac®. Jeśli skonfigurujesz zaawansowane zarządzanie urządzeniami mobilnymi, możesz dodać do spisu urządzenia mobilne z Androidem 6.0 Marshmallow lub nowszym.

Urządzenia z Androidem należące do firmy

Urządzeniami z Androidem należącymi do Twojej organizacji możesz zarządzać na trzy sposoby: 

 Funkcja Administrator dodaje urządzenie  Administrator używa rejestracji typu Zero-Touch Użytkownik przypisuje własność
Stosowanie zasad dotyczących urządzeń. Więcej informacji
Blokowanie urządzenia i resetowanie jego hasła. Więcej informacji
Wyświetlanie urządzenia w spisie urządzeń należących do firmy.
Pomijanie zatwierdzania urządzeń na potrzeby zarządzania. Więcej informacji
Otrzymywanie miesięcznych raportów o nieaktywnych urządzeniach należących do firmy. Więcej informacji
Urządzenie pozostaje własnością firmy po przywróceniu ustawień fabrycznych.

Zarządzanie spisem

Dodawanie urządzeń do spisu

Możesz zaimportować numery seryjne urządzeń w konsoli administracyjnej Google, aby zarejestrować te urządzenia jako należące do firmy. Jeśli niezarejestrowane urządzenia zostały już przekazane użytkownikom, nadal możesz dodać je w konsoli administracyjnej jako urządzenia należące do firmy. W trakcie tego procesu użytkownicy Androida mogą zostać poproszeni o przywrócenie ustawień fabrycznych na urządzeniach i ich ponowne zarejestrowanie.
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Urządzenia.

  Jeśli nie widzisz opcji Urządzenia, kliknij Więcej ustawień.

 3. Po lewej stronie kliknij Urządzenia należące do firmy, aby zobaczyć urządzenia, które należą do Twojej firmy.
 4. U góry ekranu kliknij Dodaj Dodaj.
 5. Wybierz typ urządzenia, które chcesz zaimportować, i kliknij Pobierz szablon do importowania.
 6. Otwórz plik szablonu i wpisz numer seryjny urządzenia. Musi on być zgodny z numerem widniejącym na urządzeniu. Jeśli tak nie jest, możesz przesłać urządzenie do konsoli administracyjnej, ale nie możesz go przypisać użytkownikowi. 
 7. (Opcjonalnie) Aby przypisać tag zasobu, wpisz etykietę w celu śledzenia urządzenia.
 8. Jeśli nie uwzględniono tagów zasobów, musisz wykonać jedną z tych czynności:
  • Z nagłówka pliku usuń fragment ,Asset Tag. Pamiętaj o przecinku.
  • Dodaj przecinek po każdym numerze seryjnym.

  Każdy fragment danych w wierszu powinien być teraz oddzielony przecinkiem. Poszczególne wiersze powinny być oddzielone znakiem nowego wiersza.

 9. Zapisz plik.
 10. Wróć do konsoli administracyjnej i kliknij Prześlij plik.
 11. Wybierz przed chwilą zapisany plik i kliknij Importuj.

Po ukończeniu importowania otrzymasz e-maila z informacją o liczbie zaimportowanych urządzeń.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli jakieś numery seryjne urządzeń nie zostaną zaimportowane, możesz zobaczyć te komunikaty o błędach:

Komunikat o błędzie Opis
Podczas przesyłania pliku wystąpił problem. Nie udało się przesłać pliku. Spróbuj jeszcze raz.
Plik jest pusty. Przesłany plik CSV jest pusty. Dodaj informacje o urządzeniach należących do firmy i spróbuj ponownie.
Plik może być uszkodzony lub format może być nieprawidłowy. Przesłany plik CSV nie ma nagłówka. Sprawdź, czy format nagłówka odpowiada szablonowi do importowania, i spróbuj ponownie.
Wystąpił problem z nagłówkiem pliku. Przesłany plik CSV ma nieprawidłowy nagłówek. Sprawdź, czy format nagłówka odpowiada szablonowi do importowania, i spróbuj ponownie.
Wystąpił problem z formatowaniem w pliku CSV. Przesłany plik CSV zawiera błędy. Sprawdź format każdego wiersza i spróbuj ponownie.
Musi to być plik CSV. Plik musi być w formacie CSV. Sprawdź to i spróbuj ponownie.
Plik CSV jest za duży. Maksymalny rozmiar pliku to 10 MB. Usuń z niego część danych i spróbuj ponownie.
Przesłany plik CSV zawiera nieobsługiwane kolumny. W szablonie do importowania dodano jakieś kolumny. Usuń je i spróbuj ponownie.
W pliku nie ma kolumny „nazwa_kolumny”. Dodaj brakującą kolumnę w szablonie do importowania i spróbuj ponownie.
W pliku jest więcej niż jedna kolumna „nazwa_kolumny”. Usuń zduplikowaną kolumnę z pliku i spróbuj ponownie.

Otwieranie listy urządzeń należących do firmy

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Urządzenia.

  Jeśli nie widzisz opcji Urządzenia, kliknij Więcej ustawień.

 3. Po lewej stronie kliknij Urządzenia należące do firmy, aby zobaczyć urządzenia, które należą do firmy.
 4. (Opcjonalnie) Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować urządzenia według tej kolumny.
 5. (Opcjonalnie) Aby wyświetlić więcej informacji o określonym urządzeniu, kliknij jego nazwę.
  Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Wyświetlanie szczegółów urządzeń mobilnych i urządzeń punktów końcowych.

Co znajduje się na liście

Informacje Opis
Numer seryjny Numer seryjny urządzenia. 
Data importu

Data zaimportowania urządzenia do konsoli administracyjnej.

Typ Typ urządzenia, na przykład Android. 
Tag zasobu Tag lub identyfikator zasobu przypisany do urządzenia.
Stan

Czy urządzenie jest przypisane do użytkownika. Możliwe wartości: Przypisane lub Nieprzypisane.

Urządzenie jest przypisane, jeśli użytkownik dodał do niego swoje konto służbowe. Aby zobaczyć, do kogo jest przypisane urządzenie, kliknij je. 

Znajdowanie określonych urządzeń

Wyszukiwanie urządzeń

 1. Otwórz listę urządzeń. 
 2. W prawym górnym rogu wpisz zapytanie na pasku wyszukiwania i kliknij Szukaj Szukaj
  Jeśli na przykład szukasz urządzenia określonego typu, wpisz jego model.
 3. (Opcjonalnie) Aby wyświetlić więcej informacji o określonym urządzeniu, kliknij jego nazwę.

Wskazówki:

 • Wpisz każde wyszukiwane hasło jako pojedyncze słowo (bez spacji). Możesz też wpisać wiele słów w cudzysłowach, aby wyszukać dokładne wyrażenia.
 • Wielkość znaków nie jest rozróżniana.
 • W trakcie wyszukiwania słów i wyrażeń przeszukiwane są wszystkie pola. 
 • Aby przeszukać określone pole, użyj filtrów. Szczegółowe informacje znajdziesz w poniższej sekcji Filtrowanie listy urządzeń. Możesz też wpisać operator wyszukiwania z odpowiednim argumentem, na przykład user:admin. Szczegółowe informacje na temat operatorów wyszukiwania znajdziesz w sekcji Znajdowanie urządzeń przy użyciu operatorów wyszukiwania.
 • Znaki interpunkcyjne i specjalne są traktowane przez system jak spacje. Na przykład wyszukanie hasła admin@twoja_domena.com da takie same wyniki jak wyszukanie hasła "admin twoja_domena com".

Filtrowanie listy urządzeń

 1. Na liście urządzeń w nagłówku Urządzenia kliknij Dodaj filtr.
 2. Wykonaj jedną z tych czynności:
  • Wybierz kategorię, według której chcesz filtrować listę (na przykład numer seryjny lub stan) a potem wybierz opcję lub wpisz tekst filtra a potem kliknij Zastosuj.
  • Zacznij wpisywać numer seryjny i kliknij filtr Numer seryjny.
 3. (Opcjonalnie) Aby wyświetlić więcej informacji o określonym urządzeniu, kliknij jego nazwę.

Usuwanie urządzenia

Aby usunąć urządzenie z floty urządzeń należących do firmy, wybierz je i kliknij Usuń.

Gdy usuniesz urządzenie mobilne, przestanie ono synchronizować dane firmowe, ale nie zostaną z niego usunięte żadne informacje. Jeśli chcesz usunąć dane firmowe z urządzenia, wyczyść konto lub pamięć urządzenia, zanim usuniesz to urządzenie. Więcej informacji znajdziesz w temacie Usuwanie danych firmowych z urządzenia mobilnego.

Wyświetlanie informacji kontrolnych

Aby wyświetlić raport na temat czynności wykonywanych na urządzeniu, wybierz urządzenie i kliknij Więcej Więcej a potem Wyświetl informacje kontrolne. W ten sposób możesz na przykład sprawdzić, czy urządzenie jest zgodne z zasadami organizacji. Więcej informacji znajdziesz w artykule Dziennik kontrolny urządzeń.

Pobieranie listy urządzeń

Możesz pobrać plik CSV z listą urządzeń należących do firmy. Zawiera ona wszystkie informacje o urządzeniach, takie jak numer seryjny czy data importu. Jeśli do firmy należy wiele urządzeń, pobieranie danych może być powolne.

Aby pobrać listę urządzeń, u góry ekranu kliknij Pobierz Pobierz.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?