Zmiana nazw użytkowników w dużych organizacjach

Jeśli jesteś administratorem G Suite i domena organizacji example.com zmieni się na produktysolarne.com, zmień nazwy kont użytkowników z nazwa-użytkownika@example.com na nazwa-użytkownika@produktysolarne.com.

Wskazówka: ten proces zwykle zajmuje od 6 minut w przypadku 240 użytkowników do nawet 10 godzin w przypadku 24 000 użytkowników.

Zanim zaczniesz

Weź pod uwagę skutki zmiany nazwy użytkownika.

Krok 1. Wyeksportuj listę użytkowników do Arkuszy
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Użytkownicy.
 3. U góry listy Użytkownicy kliknij Pobierz Pobierz.
 4. Wybierz następujące opcje:
  • Wszystkie kolumny z informacjami o użytkownikach oraz obecnie zaznaczone kolumny
  • Arkusze Google
 5. Kliknij Pobierz.

  Automatycznie zostanie otwarta Lista zadań z informacjami o postępie pobierania.

Krok 2. Dodaj adresy e-mail użytkowników

Po ukończeniu tego procesu:

 1. W sekcji Twoje zadania kliknij Otwórz w Arkuszach Google.
 2. (Opcjonalnie) Usuń z arkusza kalkulacyjnego te konta użytkowników, których nazw nie chcesz zmieniać, w tym nazwę użytkownika użytą do zalogowania się.
 3. W arkuszu kalkulacyjnym usuń wszystkie kolumny oprócz Nazwa i Adres e-mail.
 4. Dodaj nową kolumnę o nazwie Nowy podstawowy adres e-mail.
 5. Skopiuj pełną listę adresów e-mail użytkowników z kolumny Adres e-mail i wklej ją w nowej kolumnie.
 6. Zaznacz kolumnę Nowy podstawowy adres e-mail.
 7. Kliknij Edycja a potem Znajdź i zamień.
 8. W polu Znajdź wpisz starą domenę podstawową.
 9. W polu Zamień na wpisz nową domenę podstawową.
 10. Kliknij Zamień wszystko.
 11. Zapisz arkusz kalkulacyjny jako plik CSV.
Krok 3. Prześlij arkusz kalkulacyjny
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Użytkownicy.
 3. Na stronie Użytkownicy wskaż Dodaj nowego użytkownika i kliknij Prześlij Prześlij.
 4. Przejdź do odpowiedniego folderu na komputerze i dołącz plik CSV.
 5. Kliknij Prześlij.

  Automatycznie zostanie otwarta Lista zadań z informacjami o postępie przesyłania. Po ukończeniu tego procesu otrzymasz e-maila z raportem.  

 6. Jeśli wystąpi błąd, wpisz brakujące informacje w arkuszu kalkulacyjnym i prześlij plik jeszcze raz.

Więcej informacji znajdziesz w sekcji Rozwiązywanie typowych problemów.

Może upłynąć do 24 godzin, zanim nowi użytkownicy uzyskają dostęp do usług G Suite, a ich konta pojawią się w katalogu G Suite.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?