Zbiorcze zmienianie adresów użytkowników po zmianie domeny podstawowej

Poniżej znajdziesz instrukcje zmieniania adresów e-mail dużej liczby użytkowników po zmianie domeny podstawowej swojego konta G Suite. Jeśli na przykład domena podstawowa Twojej organizacji to example.com i zmienisz ją na produktysolarne.com, musisz zmienić wszystkie adresy z użytkownik@example.com na użytkownik@produktysolarne.com.

Wskazówka: ten proces zwykle zajmuje od 6 minut w przypadku 240 użytkowników do nawet 10 godzin w przypadku 24 000 użytkowników.

Zmienianie adresów e-mail za pomocą arkusza kalkulacyjnego

Zanim zaczniesz: zapoznaj się ze skutkami zmiany nazwy użytkownika.

Krok 1. Wyeksportuj listę użytkowników do Arkuszy
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Użytkownicy.
 3. U góry strony kliknij Zaktualizuj użytkowników zbiorczo.

 4. Kliknij Pobierz informacje o użytkownikach w pliku CSV, by pobrać plik CSV (z wartościami rozdzielanymi przecinkami) ze wszystkimi kontami użytkowników.

  Automatycznie otworzy się Lista zadań z informacjami o postępie pobierania.

Krok 2. Dodaj adresy e-mail użytkowników

Po ukończeniu tego procesu:

 1. W sekcji Twoje zadania kliknij Pobierz plik CSV.
 2. (Opcjonalnie) Usuń z arkusza kalkulacyjnego te konta użytkowników, których nazw nie chcesz zmieniać, w tym nazwę użytkownika użytą do zalogowania się.
 3. Skopiuj pełną listę adresów e-mail użytkowników z kolumny Adres e-mail i wklej ją w kolumnie Nowy podstawowy adres e-mail.
 4. Zaznacz kolumnę Nowy podstawowy adres e-mail.
 5. Kliknij Edycja a potem Znajdź i zamień.
 6. W polu Znajdź wpisz starą domenę podstawową.
 7. W polu Zamień na wpisz nową domenę podstawową.
 8. Kliknij Zamień wszystko.
 9. Zapisz arkusz kalkulacyjny jako plik CSV.
Krok 3. Prześlij arkusz kalkulacyjny
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Użytkownicy.
 3. U góry strony Użytkownicy kliknij Zaktualizuj użytkowników zbiorczo.
 4. Kliknij Załącz plik CSV.
 5. Przejdź do odpowiedniego folderu na komputerze i dołącz plik CSV.
 6. Kliknij Prześlij.
 7. Jeśli wystąpi błąd, wpisz brakujące informacje w arkuszu kalkulacyjnym i prześlij plik jeszcze raz. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Typowe błędy.

  Automatycznie zostanie otwarta Lista zadań z informacjami o postępie przesyłania. Po zakończeniu przetwarzania otrzymasz e-maila z raportem.

 8. Jeśli podczas przetwarzania wystąpi błąd, pobierz plik dziennika z listy zadań.

Więcej informacji znajdziesz w sekcji Rozwiązywanie typowych problemów.

Może upłynąć do 24 godzin, zanim nowi użytkownicy uzyskają dostęp do usług G Suite, a ich konta pojawią się w katalogu G Suite.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?