Czas przechowywania danych i opóźnienia

Możesz zauważyć, że dzienniki kontrolne i raporty w konsoli administracyjnej nie zawierają najnowszych danych. Pamiętaj, że raporty nie odzwierciedlają danych w czasie rzeczywistym. Zaktualizowanie informacji w niektórych z nich może potrwać dość długo.

Uwaga: wiele z kategorii wymienionych poniżej (na przykład Gmail i Dysk) ma zastosowanie tylko w G Suite. Nie są one dostępne w innych usługach Google, takich jak Cloud Identity.

Czasy opóźnienia

Czasy opóźnienia przedstawione w tej tabeli pokazują, po jakim czasie od zebrania danych powiązanych z określonymi dziennikami kontrolnymi i raportami konsoli administracyjnej można je wyświetlać.

Nazwa pozycji Nazwa raportu Czas opóźnienia
Najważniejsze    
Gmail Raport Gmaila 13 dni
Dysk Raport Dysku 13 dni
Hangouts Raport Hangouts 13 dni
Google+ Raport Google+ 13 dni
Kalendarz Raport Kalendarza 13 dni
Stan udostępnienia linku do dokumentu Raport Dysku 13 dni
Zabezpieczenia    
Pliki udostępnione poza domenę przy użyciu linku Raport Dysku 13 dni
Pliki udostępnione poza domenę przy użyciu linku Raport zabezpieczeń 13 dni
Dostęp do mniej bezpiecznych aplikacji Raport zabezpieczeń 13 dni
Rejestracja w systemie weryfikacji dwuetapowej Raport weryfikacji dwuetapowej 13 dni
Raporty zbiorcze    
Konta Raport dotyczący kont 13 dni
Gmail Raport Gmaila 13 dni
Dysk Raport Dysku 13 dni
Google+ Raport Google+ 13 dni
Urządzenia mobilne Raport dotyczący urządzeń mobilnych 13 dni
Aktywność związana z używaniem aplikacji    
Dodane pliki Raport Dysku 13 dni
E-maile łącznie Raport Gmaila 13 dni
Zajęte miejsce łącznie (MB) Raport dotyczący limitu miejsca 13 dni
Kontrola    
Administrator Kontrola administracyjna Prawie w czasie rzeczywistym (do kilku minut)
Logowanie Kontrola logowania 1–2 dni
Dysk Kontrola Dysku Prawie w czasie rzeczywistym (do kilku minut od wystąpienia zdarzenia)
Kalendarz Kontrola Kalendarza Kilkadziesiąt minut (może zająć do kilku godzin)
Jamboard Kontrola Jamboard Prawie w czasie rzeczywistym (do kilku minut)
Google+ Kontrola Google+ Prawie w czasie rzeczywistym (do kilku minut)
Hangouts Chat Kontrola Chat Prawie w czasie rzeczywistym (do kilku minut)
Meet Kontrola Meet Prawie w czasie rzeczywistym (do kilku minut)
Google Voice Kontrola Voice 13 dni
Urządzenia mobilne Kontrola urządzeń Prawie w czasie rzeczywistym (do kilku minut) – może zająć do 4 godzin w przypadku aktualizacji przy kolejnej synchronizacji
SAML Kontrola SAML Prawie w czasie rzeczywistym (do kilku minut) – może zająć do 3 godzin w przypadku aktualizacji przy kolejnej synchronizacji
LDAP Kontrola LDAP Prawie w czasie rzeczywistym (do kilku minut)
Token Kontrola tokena Kilka godzin
Grupy Kontrola Grup dyskusyjnych Kilkadziesiąt minut (może zająć do kilku godzin)
Konta użytkowników Kontrola kont użytkowników Kilkadziesiąt minut
Przeszukanie dzienników poczty e-mail Kontrola poczty e-mail Prawie w czasie rzeczywistym (do kilku minut)

Pobieranie danych raportów lub dzienników kontroli z odległej przeszłości lub długich okresów może zajmować dużo czasu. Dlatego może się zdarzyć, że gdy wyniki staną się dostępne, najnowszy wpis w dzienniku nie będzie już aktualny. W przypadku aplikacji wymagających monitorowania dzienników w czasie rzeczywistym należy używać krótkich okresów.

Jak długo są przechowywane dane?

Zapisane dzienniki kontrolne konsoli administracyjnej i dane z raportów są dostępne przez następujący okres:

Nazwa raportu lub dziennika kontrolnego

Czas przechowywania danych

Dziennik kontrolny administratora 6 miesięcy
Dziennik kontrolny Kalendarza 6 miesięcy
Dziennik kontrolny Jamboard 6 miesięcy
Dziennik kontrolny Google+ 6 miesięcy
Dziennik kontrolny tokena OAuth 6 miesięcy
Dziennik kontrolny urządzeń (G Suite Business i wyższe wersje) 6 miesięcy
Dziennik kontrolny SAML 6 miesięcy
Dziennik kontrolny Dysku (G Suite Business i wyższe wersje) 6 miesięcy
Przeszukiwanie dzienników poczty e-mail 30 dni
Raporty związane z aktywnością na koncie 6 miesięcy
Raporty zabezpieczeń 6 miesięcy
Dziennik kontrolny Grup dyskusyjnych 6 miesięcy
Dziennik kontrolny Hangouts Chat 6 miesięcy
Dziennik kontrolny Meet 6 miesięcy
Dziennik kontrolny Voice 6 miesięcy
Dziennik kontrolny Konta użytkowników 6 miesięcy
Dane kontroli pobrane przy użyciu interfejsu API 6 miesięcy
Dane dotyczące użytkowania przez klienta/użytkownika pobrane przy użyciu interfejsu API  15 miesięcy
Dane dotyczące użytkowania przez jednostki pobrane przy użyciu interfejsu API  30 dni

W przypadku innych dzienników i raportów, których nie wymieniliśmy powyżej, okres przechowywania powinien wynosić 6 miesięcy.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?