ทำความเข้าใจกับขีดจำกัดของ Google Sync

เพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานให้กับระบบของเราและดูแลให้บัญชีของคุณปลอดภัยอยู่เสมอ Google จึงต้องจำกัดจำนวนคำขอที่ผู้ใช้แต่ละคนสามารถทำได้ในอุปกรณ์แต่ละเครื่องโดยใช้ Google Sync โดยเมื่อครบจำนวนที่จำกัดไว้ ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนและหยุดรับคำขอชั่วคราว 

รายละเอียดของขีดจำกัดมีดังนี้

ประเภทคำขอ จำนวนที่จำกัดต่อวัน ขีดจำกัดระยะสั้น หมายเหตุ
Airsync

86,400 คำขอ

900 คำขอใน 5 นาที

ไม่รวมคำสั่ง ping

คำสั่ง ping

43,200 คำขอ

60 คำขอใน 1 นาที

 

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร