กำหนดค่าการจัดสรรผู้ใช้ Workplace by Facebook

ต่อไปนี้เป็นวิธีตั้งการจัดสรรผู้ใช้อัตโนมัติสำหรับแอปของบุคคลที่สามรายการนี้ โดยที่คุณจะให้สิทธิ์ สร้าง แก้ไข หรือลบข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ใน Google Workspace ได้ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ก็จะไปปรากฏอยู่ในแอปของบุคคลที่สามด้วยเช่นกัน

ข้อควรปฏิบัติก่อนเริ่มต้น: ตั้ง SSO สําหรับแอปนี้

Facebook ได้เปลี่ยนวิธีการตรวจสอบสิทธิ์ที่ใช้ในการจัดสรรผู้ใช้แบบอัตโนมัติ ปัจจุบันวิธีการตรวจสอบสิทธิ์แบบใหม่นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือเชื่อมต่อการจัดสรรผู้ใช้แบบอัตโนมัติกับ Workplace by Facebook ของ Google

วิธีแก้ปัญหาชั่วคราวในการซิงค์ผู้ใช้ Google กับ Workplace by Facebook มีดังนี้

  1. ดูรายละเอียดการดำเนินการตามวิธีนี้ที่หัวข้อเชื่อมต่อด้วย Workplace Import
  2. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผสานรวมอย่างปลอดภัยกับ Workplace ที่ส่วนข่าวผลิตภัณฑ์ของ Workplace by Facebook

Google กำลังอัปเดตเครื่องมือเชื่อมต่อการจัดสรรผู้ใช้แบบอัตโนมัติกับ Workplace by Facebook เพื่อให้ทำงานร่วมกับกลไกการให้สิทธิ์ของ Facebook ได้ บทความนี้จะอัปเดตเนื้อหาใหม่ตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อการอัปเดตดังกล่าวพร้อมให้ใช้งาน


Google, Google Workspace และเครื่องหมายและโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร