ค้นหาในคอนโซลผู้ดูแลระบบ

คุณจะค้นหาผู้ใช้ กลุ่ม และการตั้งค่าในคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google ได้ เช่น ค้นหาการตั้งค่าเพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านหรือดูชื่อแทนผู้ใช้และรายชื่ออีเมลของทีม

คุณไม่จำเป็นต้องป้อนคำค้นหาเฉพาะ แค่ใช้คำทั่วๆ ไปก็ค้นหาได้

เกี่ยวกับ Search

 • การค้นหาในคอนโซลผู้ดูแลระบบรองรับการค้นหาด้วยภาษาอังกฤษได้ดีที่สุดในขณะนี้
 • สิทธิ์ในคอนโซลผู้ดูแลระบบของคุณจะกำหนดผลลัพธ์ที่แสดง
 • อีเมลบางประเภทจะไม่แสดงในผลการค้นหา (ระบุไว้ด้านล่าง)
 • ผลการค้นหาอาจรวมถึงบริการต่างๆ ที่ยังไม่พร้อมให้บริการในขณะนี้

ผู้ใช้

สิ่งที่ค้นหาได้

 • ชื่อที่แสดง (ชื่อเต็มหรือบางส่วน)
 • ชื่อผู้ใช้@ (เช่น christina@ หรือ pham@)
 • อีเมลหรือชื่อแทนของผู้ใช้ซึ่งอยู่ภายใต้โดเมนหลักหรือโดเมนรอง

ไม่แสดงในการค้นหาหรือผลการค้นหา: อีเมลหรือชื่อแทนของผู้ใช้ซึ่งอยู่ภายใต้ชื่อแทนโดเมนของคุณ (เช่น user@domain_alias.com)

กลุ่ม

สิ่งที่ค้นหาได้

 • ชื่อที่แสดง (ชื่อเต็มหรือบางส่วน)
 • ชื่อกลุ่ม@ (เช่น sales@)
 • อีเมลของกลุ่ม

ไม่แสดงในการค้นหาหรือผลการค้นหา: ชื่อแทนกลุ่มที่อยู่ภายใต้โดเมนหลัก โดเมนรอง หรือชื่อแทนโดเมนของคุณ

การตั้งค่า

ค้นหาการตั้งค่าในคอนโซลผู้ดูแลระบบ Google เช่น "Gmail" หรือ "การแชร์"

ค้นหาในคอนโซลผู้ดูแลระบบ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. ป้อนข้อความค้นหาในช่องค้นหาของคอนโซลผู้ดูแลระบบ

  คุณจะคลิกผู้ใช้กลุ่ม หรือการตั้งค่าด้านบนของหน้าผลลัพธ์เพื่อจำกัดผลการค้นหาให้แคบลงได้

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร