Aplikacja internetowa Tableau

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji Tableau

W tym artykule opisaliśmy sposób konfigurowania logowania jednokrotnego przez SAML dla aplikacji Tableau.

Krok 1. Uzyskaj informacje o dostawcy tożsamości Google
 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Kliknij Dodaj aplikację a potem Wyszukaj aplikacje.
 4. W polu wyszukiwania wpisz Tableau.
 5. Po wyświetleniu wyników wyszukiwania najedź kursorem na aplikację SAML Tableau i kliknij Wybierz.
 6. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google pobierz metadane dostawcy tożsamości.

Zostaw konsolę administracyjną otwartą. Po wykonaniu następnego kroku w Tableau będziesz kontynuować konfigurację logowania jednokrotnego.

Krok 2. Skonfiguruj aplikację Tableau jako dostawcę usługi SAML 2.0
 1. Na nowej karcie przeglądarki zaloguj się w aplikacji Tableau jako administrator.
 2. Wybierz Settings > Authentication (Ustawienia > Uwierzytelnianie).
 3. Zaznacz Single sign-on with SAML (Logowanie jednokrotne przez SAML).
 4. Skopiuj wartości z pól Entity ID (Identyfikator jednostki) i ACS URL (Adres URL usługi ACS) w sekcji Export metadata file from Tableau Online (Eksportowanie pliku metadanych z Tableau Online).
  Informacje te będą potrzebne do ukończenia w konsoli administracyjnej konfiguracji logowania jednokrotnego dla Tableau w kroku 3 opisanym poniżej.
 5. W sekcji Import metadata file into Tableau Online (Importowanie pliku metadanych do Tableau Online) kliknij Browse (Przeglądaj) i wybierz plik metadanych dostawcy tożsamości pobrany w kroku 1 opisanym powyżej.
 6. Kliknij Apply (Zastosuj), aby przesłać metadane dostawcy tożsamości Google.
 7. W sekcji Match assertions (Potwierdzenia dopasowań) dodaj nazwy potwierdzeń email, first_name i last_name odpowiadające kolejno atrybutom Email, First name i Last name.
 8. Kliknij Apply (Zastosuj).
 9. W sekcji Default authentication type for embedded views (Domyślny typ uwierzytelniania dla umieszczonych widoków) wybierz Allow users to choose their authentication type (Zezwalaj użytkownikom na samodzielny wybór typu uwierzytelniania).
 10. Otwórz kartę Users (Użytkownicy).
 11. Najedź kursorem na rozszerzone menu (z trzema kropkami). Z wyświetlonego menu wybierz Authentication (Uwierzytelnianie).
 12. Wybierz Single sign on (Logowanie jednokrotne).
Krok 3. Dokończ konfigurowanie logowania jednokrotnego w konsoli administracyjnej
 1. Wróć na kartę przeglądarki z konsolą administracyjną.
 2. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google kliknij Dalej.
 3. Na stronie Informacje o dostawcy usługi edytuj pola Adres URL usługi ACS i Identyfikator jednostki, zastępując domyślne wartości adresem URL usługi ACS i identyfikatorem jednostki skopiowanymi z aplikacji Tableau w kroku 2 opisanym powyżej.
 4. Kliknij Dalej.
 5. Na stronie Mapowanie atrybutów kliknij menu Wybierz pole i zmapuj te atrybuty katalogu Google dla odpowiednich atrybutów Tableau:
  Atrybut katalogu Google Atrybut Tableau
  Basic Information > Primary Email email (wymagany)
  Basic Information > First Name User.FirstName
  Basic Information > Last Name User.LastName
 6. Kliknij Zakończ.
Krok 4. Włącz aplikację Tableau
 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz Tableau.
 4. Kliknij Dostęp użytkownika.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. (Opcjonalnie) Aby włączyć lub wyłączyć usługę w jednostce organizacyjnej:
  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Aby zmienić stan usługi, wybierz Wł. lub Wył.
  3. Wybierz jedną z tych opcji:
   • Jeśli stan usługi to Dziedziczone i chcesz zachować zaktualizowane ustawienie, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie, kliknij Zastąp.
   • Jeśli stan usługi to Zastąpione, kliknij Odziedzicz, aby przywrócić to samo ustawienie, co jego ustawienie nadrzędne, lub Zapisz, aby zachować nowe nawet wtedy, gdy ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.
    Uwaga: więcej informacji o strukturze organizacyjnej.
 7. (Opcjonalnie) Włącz usługę dla grupy użytkowników.
  Za pomocą grup dostępu możesz włączyć usługę dla konkretnych użytkowników w jednostce organizacyjnej lub we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Więcej informacji

 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników Tableau są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 5. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego

Tableau obsługuje logowanie jednokrotne inicjowane zarówno przez dostawcę tożsamości, jak i przez dostawcę usługi. Aby zweryfikować logowanie jednokrotne w jednym z tych trybów, wykonaj opisane poniżej czynności:

Logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę tożsamości

 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz Tableau.
 4. W lewym górnym rogu kliknij Testuj logowanie SAML.

  Aplikacja Tableau powinna się otworzyć w osobnej karcie. Jeśli się tak nie stanie, użyj informacji z komunikatów o błędach aplikacji SAML, aby zaktualizować ustawienia dostawcy tożsamości i dostawcy usługi, a następnie ponownie przetestuj logowanie SAML.

Logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę usługi

 1. Zamknij wszystkie okna przeglądarki.
 2. Otwórz https://sso.online.tableau.com/public/login i spróbuj się zalogować. Powinno nastąpić automatyczne przekierowanie na stronę logowania przez Google.
 3. Wpisz dane logowania.
 4. Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi automatyczne przekierowanie z powrotem do aplikacji Tableau.


Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false