Aplikacja internetowa Workplace by Facebook

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu swoich danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji Workplace by Facebook

W tym artykule opisaliśmy sposób konfigurowania logowania jednokrotnego przez SAML dla aplikacji Workplace by Facebook.

Krok 1. Uzyskaj informacje o dostawcy tożsamości Google

 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. W konsoli administracyjnej otwórz Menu  a potem  Aplikacje a potem Aplikacje internetowe i mobilne.
 3. Kliknij Dodaj aplikację a potem Wyszukaj aplikacje.
 4. W polu wyszukiwania wpisz Workplace by Facebook.
 5. Po wyświetleniu wyników wyszukiwania najedź kursorem na aplikację SAML Workplace by Facebook i kliknij Wybierz.
 6. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google:
  • Skopiuj i zapisz adres URL logowania jednokrotnego i identyfikator jednostki.
  • Pobierz certyfikat.

Zostaw konsolę administracyjną otwartą. Po wykonaniu następnego kroku w aplikacji Workplace kolejne czynności będziesz wykonywać w kreatorze konfiguracji.

Krok 2. Skonfiguruj aplikację Workplace by Facebook jako dostawcę usługi SAML 2.0
 1. Otwórz nową kartę przeglądarki i zaloguj się w aplikacji Workplace by Facebook jako administrator.
 2. Przejdź do sekcji Admin Panel (Panel administracyjny) a potem Security (Zabezpieczenia) a potem Authentication (Uwierzytelnianie).
 3. Zaznacz pole SAML SSO (Logowanie jednokrotne przez SAML).
 4. Kliknij Add new SSO Provider (Dodaj nowego dostawcę logowania jednokrotnego).
 5. Wpisz te informacje skopiowane z konsoli administracyjnej w kroku 1:
  • SAML URL (Adres URL SAML): adres URL logowania jednokrotnego.
  • SAML Issuer ID (Identyfikator wystawcy SAML): identyfikator jednostki.
  • SAML Certificate (Certyfikat SAML): otwórz certyfikat Google X.509 pobrany w kroku 1 w edytorze tekstu, skopiuj całą zawartość pliku i wklej ją w polu.
 6. Skopiuj wartości Audience URL (Adres URL odbiorców) oraz ACS URL (Adres URL usługi ACS). Będą Ci one potrzebne do ukończenia konfiguracji w konsoli administracyjnej w kolejnym kroku.

Nie zamykaj aplikacji Workplace by Facebook. Wrócisz do niej, aby sprawdzić działanie logowania jednokrotnego po ukończeniu konfiguracji w konsoli administracyjnej.

Krok 3. Dokończ konfigurowanie logowania jednokrotnego w konsoli administracyjnej
 1. Wróć na kartę przeglądarki z konsolą administracyjną.
 2. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google kliknij Dalej.
 3. Na stronie Informacje o dostawcy usługi podaj te wartości:
  • Adres URL usługi ACS: wartość ACS URL skopiowana z aplikacji Workplace.
  • Identyfikator jednostki: wartość Audience URL skopiowana z aplikacji Workplace.
  • URL początkowy: główna część adresu z wartości ACS URL skopiowanej z aplikacji Workplace. Uwaga: główna część adresu znajduje się pomiędzy „://” a kolejnym ukośnikiem i wygląda na przykład tak: {twoja-subdomena}.facebook.com.
 4. Kliknij Dalej.
 5. (Optional) On the Attribute Mapping page, map Google directory attributes to corresponding application attributes:
  1. Click Add Mapping.
  2. Click the Select field menu and select a Google directory attribute.
  3. Enter the corresponding application attribute under App attributes.
 6. (Opcjonalnie) Aby wpisać nazwy grup odpowiednie dla tej aplikacji:
  1. W polu Członkostwo w grupie (opcjonalne) kliknij Wyszukaj grupę, wpisz co najmniej jedną literę nazwy grupy i wybierz nazwę grupy.
  2. W razie potrzeby dodaj kolejne grupy (maksymalnie 75 grup).
  3. W polu Atrybut aplikacji wpisz odpowiednią nazwę atrybutu grup usługodawcy.

  Bez względu na to, ile nazw grup wpiszesz, odpowiedź SAML będzie zawierać tylko grupy, do których należy użytkownik (bezpośrednio lub pośrednio). Więcej informacji znajdziesz w artykule na temat mapowania członkostwa w grupie.

 7. Na stronie Mapowanie atrybutów kliknij Zakończ.
Krok 4. Włącz aplikację Workplace by Facebook
 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. W konsoli administracyjnej otwórz Menu  a potem  Aplikacje a potem Aplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz Workplace by Facebook.
 4. Kliknij Dostęp użytkownika.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich użytkowników w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a następnie Zapisz.

 6. (Opcjonalnie) Aby włączyć lub wyłączyć usługę w jednostce organizacyjnej:
  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Aby zmienić stan usługi, wybierz Wł. lub Wył.
  3. Wybierz jedną z tych opcji:
   • Jeśli stan usługi to Dziedziczone i chcesz zachować zaktualizowane ustawienie, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie, kliknij Zastąp.
   • Jeśli stan usługi to Zastąpione, kliknij Odziedzicz, aby przywrócić to samo ustawienie, co jego ustawienie nadrzędne, lub Zapisz, aby zachować nowe nawet wtedy, gdy ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.
    Uwaga: więcej informacji o strukturze organizacyjnej.
 7. (Opcjonalnie) Włącz usługę dla grupy użytkowników.
  Za pomocą grup dostępu możesz włączyć usługę dla konkretnych użytkowników w jednostce organizacyjnej lub we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Więcej informacji

 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników Workplace by Facebook są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 5. Sprawdź działanie logowania jednokrotnego

Workplace by Facebook obsługuje logowanie jednokrotne inicjowane zarówno przez dostawcę tożsamości, jak i przez dostawcę usługi. Aby sprawdzić działanie logowania jednokrotnego w jednym z tych trybów, wykonaj opisane poniżej czynności:

Logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę tożsamości

 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. W konsoli administracyjnej otwórz Menu  a potem  Aplikacje a potem Aplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz Workplace by Facebook.
 4. W lewym górnym rogu kliknij Testuj logowanie SAML.

  Aplikacja Workplace by Facebook powinna się otworzyć w osobnej karcie. Jeśli się tak nie stanie, użyj informacji z komunikatów o błędach aplikacji SAML, aby zaktualizować ustawienia dostawcy tożsamości i dostawcy usługi, a następnie ponownie przetestuj logowanie SAML.

Logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę usługi

 1. Otwórz okno przeglądarki z aplikacją Workplace by Facebook.
 2. Na stronie z ustawieniami logowania jednokrotnego kliknij zielony przycisk Test SSO (Sprawdź działanie logowania jednokrotnego).
 3. Zaloguj się za pomocą tego samego adresu e-mail, którego użyto do zalogowania się w aplikacji Workplace.
 4. Jeśli logowanie działa poprawnie, zapisz zmiany.
Krok 6. Skonfiguruj automatyczną obsługę administracyjną użytkowników dla aplikacji Workplace by Facebook  


Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
3261511737684258142
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true