Aplikacja internetowa Workplace by Facebook

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu swoich danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML dla aplikacji Workplace by Facebook

W tym artykule opisaliśmy sposób konfigurowania logowania jednokrotnego przez SAML dla aplikacji Workplace by Facebook®.

Krok 1. Skonfiguruj Google jako dostawcę tożsamości SAML

 1. Zaloguj się na Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.

  Jeśli na stronie głównej nie widzisz opcji Aplikacje, kliknij Więcej opcji u dołu. 

 3. Kliknij Dodaj Dodaj w prawym dolnym rogu.
 4. Znajdź i kliknij Workplace by Facebook​ na liście aplikacji.
 5. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google skopiuj i zapisz wartości z pól URL logowania jednokrotnego i Identyfikator jednostki oraz pobierz certyfikat.
 6. Kliknij Dalej.
  W oknie Informacje podstawowe pojawią się Nazwa aplikacji i Opis widoczne dla użytkowników.
 7. Kliknij Dalej.
 8. Na stronie Szczegóły usługodawcy edytuj pola URL usługi ACS, Identyfikator jednostki i URL początkowy, zastępując fragmenty {nazwa-firmy} i {identyfikator-firmy} wartościami powiązanymi z kontem Workplace by Facebook. 
 9. Kliknij Zakończ.
Krok 2. Skonfiguruj aplikację Workplace by Facebook jako dostawcę usługi SAML 2.0
 1. W nowej karcie przeglądarki zaloguj się w aplikacji Workplace by Facebook jako administrator.
 2. W sekcji Settings (Ustawienia) przejdź do obszaru SSO settings (Ustawienia logowania jednokrotnego).
 3. W menu kliknij Community Dashboard (Panel społeczności).
 4. Kliknij opcję SAML SSO (Logowanie jednokrotne przez SAML).
 5. Wpisz te informacje, które zostały skopiowane z Google w kroku 1 powyżej:
  • W polu SAML Login URL (URL logowania przez SAML) wpisz wartość z pola URL logowania jednokrotnego.
  • W polu SAML Issuer URL (URL wystawcy SAML) wpisz wartość z pola Identyfikator jednostki.
  • Prześlij certyfikat X.509 od Google.
 6. Kliknij Save (Zapisz).
Krok 3. Włącz aplikację Workplace by Facebook
 1. Zaloguj się na Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.

  Jeśli na stronie głównej nie widzisz opcji Aplikacje, kliknij Więcej opcji u dołu. 

 3. Wybierz Workplace by Facebook.
 4. W prawym górnym rogu szarego pola kliknij Edytuj usługę Utwórz.
  Po lewej stronie pojawi się organizacja najwyższego poziomu i inne jednostki organizacyjne.

 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. Aby włączyć lub wyłączyć usługę tylko dla użytkowników w jednostce organizacyjnej:

  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Wybierz Włącz lub Wyłącz.
  3. Aby pozostawić usługę włączoną lub wyłączoną, nawet gdy zostanie włączona lub wyłączona w nadrzędnej jednostce organizacyjnej, kliknij Zastąp.
  4. Jeśli stan organizacji to Zastąpione, wybierz jedną z tych opcji:
   • Odziedzicz – powoduje, że ustawienie jest przywracane do tej samej wartości co ustawienie nadrzędne.
   • Zapisz – powoduje, że ustawienie zostanie zachowane, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.

  Dowiedz się więcej o strukturze organizacyjnej.

 7. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników Workplace by Facebook są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 4. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego
 1. Zamknij wszystkie okna przeglądarki.
 2. Otwórz https://nazwa-firmy.facebook.com/ i spróbuj się zalogować. Powinno nastąpić przekierowanie na stronę logowania Google.
 3. Wpisz nazwę użytkownika i hasło.

Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi przekierowanie z powrotem do aplikacji Workplace by Facebook.

Krok 5. Skonfiguruj obsługę administracyjną użytkowników Workplace by Facebook
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?