Aplikacja internetowa Workplace by Facebook

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu swoich danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji Workplace by Facebook

W tym artykule opisaliśmy sposób konfigurowania logowania jednokrotnego przez SAML dla aplikacji Workplace by Facebook.

Krok 1. Uzyskaj informacje o dostawcy tożsamości Google

 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. W konsoli administracyjnej otwórz Menu "" a potem "" Aplikacje a potem Aplikacje internetowe i mobilne.
 3. Kliknij Dodaj aplikację a potem Wyszukaj aplikacje.
 4. W polu wyszukiwania wpisz Workplace by Facebook.
 5. Po wyświetleniu wyników wyszukiwania najedź kursorem na aplikację SAML Workplace by Facebook i kliknij Wybierz.
 6. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google:
  • Skopiuj i zapisz adres URL logowania jednokrotnego i identyfikator jednostki.
  • Pobierz certyfikat.

Zostaw konsolę administracyjną otwartą. Po wykonaniu następnego kroku w aplikacji Workplace kolejne czynności będziesz wykonywać w kreatorze konfiguracji.

Krok 2. Skonfiguruj aplikację Workplace by Facebook jako dostawcę usługi SAML 2.0
 1. Otwórz nową kartę przeglądarki i zaloguj się w aplikacji Workplace by Facebook jako administrator.
 2. Przejdź do sekcji Admin Panel (Panel administracyjny) a potem Security (Zabezpieczenia) a potem Authentication (Uwierzytelnianie).
 3. Zaznacz pole SAML SSO (Logowanie jednokrotne przez SAML).
 4. Kliknij Add new SSO Provider (Dodaj nowego dostawcę logowania jednokrotnego).
 5. Wpisz te informacje skopiowane z konsoli administracyjnej w kroku 1:
  • SAML URL (Adres URL SAML): adres URL logowania jednokrotnego.
  • SAML Issuer ID (Identyfikator wystawcy SAML): identyfikator jednostki.
  • SAML Certificate (Certyfikat SAML): otwórz certyfikat Google X.509 pobrany w kroku 1 w edytorze tekstu, skopiuj całą zawartość pliku i wklej ją w polu.
 6. Skopiuj wartości Audience URL (Adres URL odbiorców) oraz ACS URL (Adres URL usługi ACS). Będą Ci one potrzebne do ukończenia konfiguracji w konsoli administracyjnej w kolejnym kroku.

Nie zamykaj aplikacji Workplace by Facebook. Wrócisz do niej, aby sprawdzić działanie logowania jednokrotnego po ukończeniu konfiguracji w konsoli administracyjnej.

Krok 3. Dokończ konfigurowanie logowania jednokrotnego w konsoli administracyjnej
 1. Wróć na kartę przeglądarki z konsolą administracyjną.
 2. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google kliknij Dalej.
 3. Na stronie Informacje o dostawcy usługi podaj te wartości:
  • Adres URL usługi ACS: wartość ACS URL skopiowana z aplikacji Workplace.
  • Identyfikator jednostki: wartość Audience URL skopiowana z aplikacji Workplace.
  • URL początkowy: główna część adresu z wartości ACS URL skopiowanej z aplikacji Workplace. Uwaga: główna część adresu znajduje się pomiędzy „://” a kolejnym ukośnikiem i wygląda na przykład tak: {twoja-subdomena}.facebook.com.
 4. Kliknij Dalej.
 5. (Optional) On the Attribute Mapping page, map Google directory attributes to corresponding application attributes:
  1. Click Add Mapping.
  2. Click the Select field menu and select a Google directory attribute.
  3. Enter the corresponding application attribute under App attributes.
 6. (Opcjonalnie) Jeśli w odpowiedzi SAML chcesz wysłać informacje o członkostwie użytkownika w grupie, wpisz nazwy grup odpowiednie dla tej aplikacji w polu Członkostwo w grupie.
  1. W sekcji Grupy dyskusyjne Google kliknij pole Wyszukaj grupę.
  2. Wpisz co najmniej jedną literę nazwy grupy.
  3. Wybierz nazwę grupy z listy.
  4. W razie potrzeby dodaj kolejne grupy (łączna liczba grup nie może przekraczać 75).
  5. W polu Atrybut aplikacji wpisz odpowiednią nazwę atrybutu grup usługodawcy.

  Uwaga: bez względu na to, ile nazw grup wpiszesz, odpowiedź SAML będzie zawierać tylko grupy, do których należy użytkownik (bezpośrednio lub pośrednio). Więcej informacji znajdziesz w artykule na temat mapowania członkostwa w grupie.

 7. Na stronie Mapowanie atrybutów kliknij Zakończ.
Krok 4. Włącz aplikację Workplace by Facebook
 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. W konsoli administracyjnej otwórz Menu "" a potem "" Aplikacje a potem Aplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz Workplace by Facebook.
 4. Kliknij Dostęp użytkownika.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich użytkowników w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a następnie Zapisz.

 6. (Opcjonalnie) Aby włączyć lub wyłączyć usługę w jednostce organizacyjnej:
  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Aby zmienić stan usługi, wybierz Wł. lub Wył.
  3. Wybierz jedną z tych opcji:
   • Jeśli stan usługi to Dziedziczone i chcesz zachować zaktualizowane ustawienie, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie, kliknij Zastąp.
   • Jeśli stan usługi to Zastąpione, kliknij Odziedzicz, aby przywrócić to samo ustawienie, co jego ustawienie nadrzędne, lub Zapisz, aby zachować nowe nawet wtedy, gdy ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.
    Uwaga: więcej informacji o strukturze organizacyjnej.
 7. (Opcjonalnie) Włącz usługę dla grupy użytkowników.
  Za pomocą grup dostępu możesz włączyć usługę dla konkretnych użytkowników w jednostce organizacyjnej lub we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Więcej informacji

 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników Workplace by Facebook są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 5. Sprawdź działanie logowania jednokrotnego

Workplace by Facebook obsługuje logowanie jednokrotne inicjowane zarówno przez dostawcę tożsamości, jak i przez dostawcę usługi. Aby sprawdzić działanie logowania jednokrotnego w jednym z tych trybów, wykonaj opisane poniżej czynności:

Logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę tożsamości

 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. W konsoli administracyjnej otwórz Menu "" a potem "" Aplikacje a potem Aplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz Workplace by Facebook.
 4. W lewym górnym rogu kliknij Testuj logowanie SAML.

  Aplikacja Workplace by Facebook powinna się otworzyć w osobnej karcie. Jeśli się tak nie stanie, użyj informacji z komunikatów o błędach aplikacji SAML, aby zaktualizować ustawienia dostawcy tożsamości i dostawcy usługi, a następnie ponownie przetestuj logowanie SAML.

Logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę usługi

 1. Otwórz okno przeglądarki z aplikacją Workplace by Facebook.
 2. Na stronie z ustawieniami logowania jednokrotnego kliknij zielony przycisk Test SSO (Sprawdź działanie logowania jednokrotnego).
 3. Zaloguj się za pomocą tego samego adresu e-mail, którego użyto do zalogowania się w aplikacji Workplace.
 4. Jeśli logowanie działa poprawnie, zapisz zmiany.
Krok 6. Skonfiguruj automatyczną obsługę administracyjną użytkowników dla aplikacji Workplace by Facebook  


Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true