ตั้งค่าการจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ขั้นสูง

เกี่ยวกับการจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ขั้นสูง

ฟีเจอร์นี้ไม่มีให้บริการใน Cloud Identity รุ่นใช้งานฟรี

ใช้การจัดการขั้นสูงหากต้องการบังคับใช้รหัสผ่านในอุปกรณ์ต่างๆ ควบคุมนโยบายด้านอุปกรณ์ จัดการแอปในอุปกรณ์ Android และ Apple® iOS® รวมถึงล้างข้อมูลทั้งหมดจากอุปกรณ์ ดูรายการฟีเจอร์ทั้งหมดได้ที่ เปรียบเทียบรุ่นต่างๆ ของ Cloud Identity 

วิธีที่คุณตั้งค่าการจัดการขั้นสูงสำหรับอุปกรณ์ Android และ iOS จะแตกต่างกัน สำหรับอุปกรณ์ Android คุณต้องเปิด "การจัดการแอป Android" และสำหรับอุปกรณ์ iOS คุณต้องตั้งค่า Apple Push Certificate ผู้ใช้ Android และ iOS จะได้รับแจ้งให้ติดตั้งแอปหรือโปรไฟล์ Device Policy เพื่อให้คุณจัดการอุปกรณ์ของผู้ใช้ได้ 

ก่อนเริ่มต้น 

  • อุปกรณ์ที่รองรับ ได้แก่ Android, Apple® iOS® และอุปกรณ์ที่ใช้ Microsoft Exchange® ActiveSync® (เฉพาะ G Suite เท่านั้น) โปรดดูรายละเอียดในข้อกำหนดขั้นต่ำของอุปกรณ์
  • จัดระเบียบผู้ใช้ ใช้หน่วยขององค์กรเพื่อบังคับใช้การตั้งค่าต่างๆ กับกลุ่มผู้ใช้ เช่น คุณอาจต้องการอนุญาตให้แสดงการแจ้งเตือนบนหน้าจอล็อกของผู้จัดการ แต่ไม่แสดงให้ผู้ใช้คนอื่นๆ เห็น โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อใช้นโยบายกับผู้ใช้ต่างๆ
  • แจ้งเตือนผู้ใช้ แจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าคุณจะจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ให้ รวมทั้งบอกนโยบายที่คุณจะใช้และวิธีลงทะเบียนอุปกรณ์
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร