Wyświetlanie błędów automatycznej obsługi administracyjnej użytkowników

Jako administrator podczas konfigurowania obsługi administracyjnej użytkowników możesz zobaczyć te błędy:

Poniżej znajdziesz informacje na temat debugowania i naprawiania tych błędów.

Uwaga: jeśli wykonanie poniższych czynności nie pomoże w rozwiązaniu problemu, skontaktuj się z pomocą techniczną przez telefon.

Błędy występujące podczas konfiguracji

Poniższe błędy występują podczas konfigurowania obsługi administracyjnej użytkowników i są wyświetlane w konsoli administracyjnej.

Błąd kodu autoryzacji

Ten błąd jest wyświetlany, gdy nie uda się wymienić kodu autoryzacji na token odświeżania. Może się tak zdarzyć, gdy kod autoryzacji jest nieprawidłowy lub minie za dużo czasu między autoryzowaniem a kliknięciem Zapisz zmiany. Aby rozwiązać ten problem, jeszcze raz przeprowadź autoryzację i zapisz zmiany.

Komunikat o błędzie Rozwiązanie
Nie udało się wygenerować tokena autoryzacji. Jeszcze raz przeprowadź autoryzację i zapisz zmiany.

Błąd nieaktualnej strony

Błędy nieaktualnej strony występują, gdy strona w przeglądarce użytkownika nie została odświeżona, a konfiguracja została zmieniona poza tą sesją przeglądarki (w innym oknie przeglądarki lub przez innego użytkownika). Oto błędy powiązane z tym problemem, które możesz napotkać:

Komunikat o błędzie Rozwiązanie
Twoja strona jest nieaktualna. Istnieje konfiguracja obsługi administracyjnej. Odśwież stronę, aby nadpisać istniejącą konfigurację.
Twoja strona jest nieaktualna. Nie istnieje konfiguracja obsługi administracyjnej. Odśwież stronę, aby nadpisać istniejącą konfigurację.
Twoja strona jest nieaktualna. Nie można aktywować nieustawionej konfiguracji obsługi administracyjnej. Odśwież stronę, aby nadpisać istniejącą konfigurację.
Twoja strona jest nieaktualna. Nie można usunąć nieustawionej konfiguracji obsługi administracyjnej. Odśwież stronę, aby nadpisać istniejącą konfigurację.

 

Przejściowy błąd strony

Te błędy są przejściowe i powinny ustąpić same. Wystarczy spróbować wykonać czynność jeszcze raz za jakiś czas. Oto przykłady takich błędów:

Komunikat o błędzie Rozwiązanie
Nie udało się pobrać konfiguracji obsługi administracyjnej  Odśwież stronę. 
Nie udało się pobrać wstępnej konfiguracji obsługi administracyjnej Odśwież stronę. 
Nie udało się pobrać stanu obsługi administracyjnej Odśwież stronę.
Nie udało się aktywować obsługi administracyjnej Spróbuj aktywować obsługę administracyjną jeszcze raz.
Podczas usuwania konfiguracji obsługi administracyjnej wystąpił błąd Spróbuj usunąć konfigurację jeszcze raz.
Nie udało się utworzyć konfiguracji obsługi administracyjnej Utwórz konfigurację obsługi administracyjnej jeszcze raz i zapisz zmiany.
Nie udało się zaktualizować konfiguracji obsługi administracyjnej Zaktualizuj konfigurację obsługi administracyjnej jeszcze raz i zapisz zmiany.
Nie udało się pobrać atrybutów niestandardowych Spróbuj zapisać atrybuty niestandardowe jeszcze raz.
Nie udało się zaktualizować mapowania atrybutów Zaktualizuj mapowanie atrybutów jeszcze raz.
Nie udało się zaktualizować ustawień grupy dla automatycznej obsługi administracyjnej Zaktualizuj ustawienia grupy jeszcze raz.
Nie udało się zaktualizować konfiguracji wyłączenia obsługi Zaktualizuj konfigurację wyłączenia obsługi jeszcze raz.
Konfiguracja została usunięta, ale nie udało się unieważnić dostępu klienta API

W przypadku usunięcia konfiguracji odbieramy uprawnienia zapewniające aplikacji dostęp do Twoich danych w Google.

Jeśli to się nie uda, ręcznie odbierz uprawnienia dostępu, klikając Zarządzaj dostępem klientów interfejsu API w sekcji Zabezpieczenia.

Jeśli konfiguracja została przez Ciebie usunięta i chcesz ją ponownie ustawić, nie musisz nic robić. 

Podczas aktualizowania konfiguracji obsługi administracyjnej wystąpił błąd Odśwież stronę. 
Uwierzytelnianie nie powiodło się Dane uwierzytelniające (np. token okaziciela) podane na etapie konfiguracji są nieprawidłowe. Wpisz poprawne dane.
Podany adres URL punktu końcowego systemu SCIM jest nieprawidłowy. Podany punkt końcowy jest nieprawidłowy. Wpisz poprawny adres URL.
Podczas włączania obsługi administracyjnej wystąpił błąd Kliknij Aktywuj obsługę administracyjną
Podczas usuwania konfiguracji obsługi administracyjnej wystąpił błąd Kliknij Usuń obsługę administracyjną
Nie udało się pobrać atrybutów od docelowego dostawcy usług Odśwież stronę Mapowanie atrybutów.
Nie udało się pobrać docelowego schematu zasobów Zweryfikuj punkt końcowy systemu SCIM podany na etapie konfiguracji obsługi administracyjnej użytkowników, a następnie przeprowadź ponowne mapowanie atrybutów Cloud Directory na atrybuty aplikacji docelowej.

Błędy związane z obsługą administracyjną użytkowników

Uwaga: zapoznaj się z tą sekcją, jeśli stan obsługi administracyjnej w konfiguracji obsługi administracyjnej użytkowników to Błąd.


Błędy związane z obsługą administracyjną użytkowników mogą wystąpić z powodu ustawienia błędnych parametrów podczas konfiguracji.


Poniżej znajdziesz kody błędów, ich opisy i możliwe sposoby rozwiązania:

Błędy w wewnętrznych usługach Google

Kod błędu Opis i rozwiązanie
17003

Opis: 

Nie udało się przeprowadzić uwierzytelnienia w wewnętrznych usługach Google.

Przyczyna:

Odebrano uprawnienia temu identyfikatorowi klienta obsługi administracyjnej użytkowników:

910835873219-es01p47a1ks618hgp59q26cnc6sv33r3.apps.googleusercontent.com

Rozwiązanie: 

Upewnij się, że ten identyfikator ma uprawnienia do tych zakresów:

https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user.readonly
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.userschema.readonly
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.group.member.readonly

Kliknij Zarządzaj dostępem klientów interfejsu API w sekcji Zabezpieczenia > Ustawienia zaawansowane, aby sprawdzić, czy identyfikator klienta ma odpowiednie zakresy, lub dodać do niego te zakresy.

17006

Opis: 

Nie udało się przeprowadzić uwierzytelnienia w wewnętrznych usługach Google.

Przyczyna:

Odebrano uprawnienia temu identyfikatorowi klienta obsługi administracyjnej użytkowników:

910835873219-es01p47a1ks618hgp59q26cnc6sv33r3.apps.googleusercontent.com

Rozwiązanie: 

Upewnij się, że ten identyfikator ma uprawnienia do tych zakresów:

https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user.readonly
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.userschema.readonly
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.group.member.readonly

Kliknij Zarządzaj dostępem klientów interfejsu API w sekcji Zabezpieczenia > Ustawienia zaawansowane, aby sprawdzić, czy identyfikator klienta ma odpowiednie zakresy, lub dodać do niego te zakresy.

17008

Opis: 

Nie udało się przeprowadzić uwierzytelnienia w wewnętrznych usługach Google.

Przyczyna:

Odebrano uprawnienia temu identyfikatorowi klienta obsługi administracyjnej użytkowników:

910835873219-es01p47a1ks618hgp59q26cnc6sv33r3.apps.googleusercontent.com

Rozwiązanie: 

Upewnij się, że ten identyfikator ma uprawnienia do tych zakresów:

https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user.readonly
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.userschema.readonly
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.group.member.readonly

Kliknij Zarządzaj dostępem klientów interfejsu API w sekcji Zabezpieczenia > Ustawienia zaawansowane, aby sprawdzić, czy identyfikator klienta ma odpowiednie zakresy, lub dodać do niego te zakresy.

Błędy tokena uwierzytelniania

Kod błędu Opis i przyczyna Rozwiązanie
17010

Dane logowania są niewystarczające do wywołania punktu końcowego systemu SCIM.

Przyczyna: token uwierzytelniania został unieważniony.

Jeszcze raz przeprowadź autoryzację, klikając Ponownie autoryzuj aplikację.
17013

Podczas pobierania tokena dostępu od dostawcy usług wystąpił błąd.

Przyczyna: token uwierzytelniania został unieważniony.

Jeśli ten błąd nie zniknie sam za jakiś czas, jeszcze raz przeprowadź autoryzację, klikając Ponownie autoryzuj aplikację.

Błędy tokena dostępu

Kod błędu Opis i przyczyna Rozwiązanie
17002/17007/17011

Nie udało się wygenerować tokena dostępu.

Przyczyna: niektóre wewnętrzne usługi Google są obecnie niedostępne.

Ten błąd powinien zniknąć sam za jakiś czas.
17009 Błąd generowania tokenu dostępu z tokenu odświeżającego. Jeszcze raz przeprowadź autoryzację, klikając Ponownie autoryzuj aplikację.

Błędy ogólne

Kod błędu Opis i przyczyna Rozwiązanie
1200x

Błąd wewnętrzny

Ten błąd powinien zniknąć sam za jakiś czas.
25001 Tymczasowy brak dostępu do serwera/usługi Google. Ponownie skonfiguruj automatyczną obsługę administracyjną.
25002

Tymczasowy brak dostępu do serwera/usługi Google. 

Przyczyna: aplikacja nie jest zainstalowana dla klienta.

Zainstaluj aplikację, a następnie ponownie skonfiguruj automatyczną obsługę administracyjną.
25005 Tymczasowy brak dostępu do serwera/usługi Google. Ten błąd powinien zniknąć sam za jakiś czas.
25016 Tymczasowy brak dostępu do serwera/usługi Google. Ponownie skonfiguruj automatyczną obsługę administracyjną.
50001 Błąd wewnętrzny Ten błąd powinien zniknąć sam za jakiś czas.
50003 Błąd wewnętrzny Ten błąd powinien zniknąć sam za jakiś czas.
50005 Usunięta grupa jest widoczna w skonfigurowanych filtrach grup. Wyklucz usuniętą grupę z ustawień zakresu obsługi administracyjnej.
50006 Błąd wewnętrzny Ten błąd powinien zniknąć sam za jakiś czas. 

Błędy na poziomie zasobów

Zapoznaj się z tą sekcją, jeśli w obszarze Nieudane działania obsługi administracyjnej jest wyświetlana liczba.
Ta liczba to link, który pozwala pobrać plik z informacjami o błędach. Ten plik zawiera kody i opisy błędów dla każdego zasobu, którego nie udało się utworzyć, usunąć lub zaktualizować podczas obsługi administracyjnej.
Są to błędy na poziomie zasobów i dotyczą tylko zasobów określonych w pliku. Opisy błędów w pobranym pliku zawierają wyjaśnienie problemów.

Poniżej znajdziesz kody błędów, ich opisy i możliwe sposoby rozwiązania:

Kod błędu Opis błędu Rozwiązanie
45003

Żądanie aktualizacji, utworzenia lub usunięcia zasobu nie zostało zaakceptowane przez aplikację opartą na SCIM. Sprawdź szczegóły błędu w pobranym pliku błędu.

Możliwe przyczyny:

  1. Przekroczono limit licencji – masz licencje pozwalające na utworzenie tylko pięciu użytkowników w aplikacji opartej na SCIM, a włączono obsługę administracyjną dla sześciu użytkowników.
  2. Wartość jest za długa – jedna z wartości (na przykład identyfikator e-mail) jest za długa i aplikacja oparta na SCIM jej nie akceptuje.
  3. Musisz mieć co najmniej jedno upoważnienie (jednym z nich musi być identyfikator profilu).
  4. Nazwa użytkownika już istnieje (musi być unikatowa w obrębie organizacji).
  5. Zasobu (użytkownika) nie udało się znaleźć po stronie dostawcy usług.
  6. Nieprawidłowa wartość identyfikatora użytkownika SCIM.
Popraw błąd i spróbuj jeszcze raz po zapisaniu zmian.
45005 Skonfigurowany punkt końcowy systemu SCIM jest nieosiągalny. Sprawdź punkt końcowy systemu SCIM podany w konsoli administracyjnej. Popraw błąd i spróbuj jeszcze raz po zapisaniu zmian.
45006

Żądanie aktualizacji, utworzenia lub usunięcia zasobu nie zostało poprawnie utworzone lub nie zostało zaakceptowane przez aplikację opartą na SCIM. Sprawdź szczegóły błędu w pobranym pliku błędu.

Możliwe przyczyny:

  1. Wartość jest za długa
  2. Za mało licencji
  3. Nieprawidłowa licencja
  4. Wartość upoważnienia nie istnieje
Popraw błąd i spróbuj jeszcze raz po zapisaniu zmian.
45016

Żądanie aktualizacji, utworzenia lub usunięcia zasobu nie zostało zaakceptowane przez aplikację opartą na SCIM, ponieważ nie wypełniono wymaganego pola. Sprawdź szczegóły błędu w pobranym pliku błędu.

Popraw błąd i spróbuj jeszcze raz po zapisaniu zmian.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?