เฝ้าติดตามการจัดสรรผู้ใช้

คุณสามารถเฝ้าติดตามสถานะการจัดสรรผู้ใช้ได้โดยดูส่วนย่อยสรุป 30 วันที่ผ่านมาสำหรับแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ที่กำหนดค่า  ในส่วนนี้ คุณควรเห็นจำนวนผู้ใช้ที่สร้าง ระงับ และลบภายใน 30 วันที่ผ่านมาและจำนวนความพยายามจัดสรรที่ไม่สำเร็จ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่แอป จากนั้น แอป SAML

  คุณอาจต้องคลิกการควบคุมเพิ่มเติมด้านล่าง เพื่อให้มองเห็นแอปในหน้าแรก 

 3. เปิดแอปพลิเคชันการจัดสรรผู้ใช้แบบอัตโนมัติที่กำหนดค่า 
  หากกำหนดค่าการจัดสรรผู้ใช้ได้อย่างเหมาะสมแล้ว คุณจะเห็นส่วนข้อมูลย่อยสรุป 30 วันที่ผ่านมาที่อยู่ติดกับส่วนการจัดสรรผู้ใช้ จะไม่มีตัวเลขแสดงขึ้นข้างชื่อกิจกรรมจนกว่าคุณจะเปิดการจัดสรร
 4. คลิกเปิดใช้การจัดสรร 
 5. คลิกเปิดใช้ในหน้าต่างยืนยัน 
  หลังจากที่เปิดใช้การจัดสรรแล้ว Google จะเริ่มบันทึกกิจกรรม ชื่อกิจกรรมต่อไปนี้เป็นกิจกรรมที่บันทึกในช่วง 30 วันที่ผ่านมา
  • ผู้ใช้ที่สร้าง เปิดรายงานการตรวจสอบที่กรองตามชื่อกิจกรรม (สร้างผู้ใช้ตามการจัดสรรแบบอัตโนมัติ) เพื่อแสดงจำนวนผู้ใช้ที่สร้างขึ้น
  • ผู้ใช้ที่ระงับไว้ เปิดรายงานการตรวจสอบที่กรองตามชื่อกิจกรรม (ระงับผู้ใช้ที่มีการจัดสรรแบบอัตโนมัติ) เพื่อแสดงจำนวนผู้ใช้ที่ระงับไว้
  • ผู้ใช้ที่ลบออก​ เปิดรายงานการตรวจสอบที่กรองตามชื่อกิจกรรม (ลบผู้ใช้ที่มีการจัดสรรแบบอัตโนมัติ) เพื่อแสดงจำนวนผู้ใช้ที่มีลบออก ก่อนลบผู้ใช้ออกจากแอปพลิเคชันเป้าหมาย ให้แตกข้อมูลผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อเลี่ยงข้อมูลสูญหาย 
  • ผู้ใช้ที่ลบออกแบบถาวร​ เปิดรายงานการตรวจสอบที่กรองตามชื่อกิจกรรม (ลบผู้ใช้ที่มีการจัดสรรแบบอัตโนมัติแบบถาวร) เพื่อแสดงจำนวนผู้ใช้ที่ลบออกแบบถาวร แต่ระบบจะไม่สามารถลบผู้ใช้แบบถาวรออกจากแอปพลิเคชันเป้าหมายได้จนกว่าคุณจะได้แยกข้อมูลผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดออกมาเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย 
  • ข้อผิดพลาดของผู้ใช้ ดาวน์โหลดรายการข้อผิดพลาดในระดับผู้ใช้และสาเหตุที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในแต่ละครั้ง 
 6. คลิกตัวเลขที่ติดกับชื่อกิจกรรมแต่ละชื่อเพื่อเปิดบันทึกการตรวจสอบคอนโซลผู้ดูแลระบบที่กรองอย่างเหมาะสม
 7. คลิกหมายเลขที่ติดกับรายการข้อผิดพลาดของผู้ใช้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ csv ที่มีรายการข้อผิดพลาดระดับผู้ใช้และเหตุผลของข้อผิดพลาดแต่ละรายการ
สถานะการจัดสรรผู้ใช้อัตโนมัติ

ส่วนการจัดสรรผู้ใช้ทางด้านซ้ายบนแสดงสถานะการจัดสรรผู้ใช้อัตโนมัติไว้ โดยสถานะ 3 แบบ ดังนี้

 • เปิด หมายถึงมีการเปิดและใช้งานการจัดสรรผู้ใช้อยู่  บัญชีผู้ใช้จะสร้างในแอปพลิเคชันเป้าหมายให้กับผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามหน่วยขององค์กรที่เลือกแอปพลิเคชันไว้และกลุ่มเพิ่มเติมที่จำกัดการจัดสรรไว้  หลังจากนั้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ใช้ในไดเรกทอรีระบบคลาวด์ของ Google จะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ในแอปพลิเคชันเป้าหมายด้วย
 • ปิด หมายถึงไม่มีการใช้การจัดสรรผู้ใช้ในขณะนี้  ซึ่งจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงบัญชีผู้ใช้ในแอปพลิเคชันเป้าหมายในสถานะนี้  การปิดใช้งานการจัดสรรผู้ใช้จะไม่มีผลในทันที โดยจะใช้เวลาประมาณ 15 นาทีกว่าจะมีผลบังคับใช้
 • ไม่สำเร็จ หมายถึงการจัดสรรผู้ใช้ไม่สำเร็จ โปรดดูข้อผิดพลาดในการจัดสรรผู้ใช้อัตโนมัติและขั้นตอนการกู้คืนที่แนะน  
เปิดหรือปิดใช้การจัดสรรผู้ใช้

จะมีลิงก์สำหรับเปิดหรือปิดใช้การจัดสรรผู้ใช้อยู่ติดกับสถานะการจัดสรรผู้ใช้อัตโนมัติ ก่อนเปิดใช้การจัดสรรผู้ใช้ ขอให้ตรวจสอบว่ามีการกำหนดค่าแอตทริบิวต์ผู้ใช้ การแมปแอตทริบิวต์ และการตั้งค่าการจัดสรรที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว และตรวจสอบว่ามีการกำหนดค่าการจำกัดขอบเขตการจัดสรรผู้ใช้ที่เหมาะสมโดยการเปิด/ปิดแอปหรือโดยการตั้งค่ากลุ่ม รวมทั้งยืนยันว่ามีการยืนยันการใช้ใบอนุญาตสำหรับแอปพลิเคชันแล้ว วิธีเปิดหรือปิดใช้การจัดสรรผู้ใช้อัตโนมัติมีดังนี้

 • เปิดใช้การจัดสรร เมื่อมีการเปิดใช้การจัดสรร ระบบจะเปิดใช้การจัดสรรและมีสถานะ "เปิด" หลังจากเปิดใช้เรียบร้อยแล้ว  หากเปิดใช้ไม่สำเร็จ สถานะจะเปลี่ยนเป็น "ไม่สำเร็จ"
 • ปิดใช้การจัดสรร เมื่อปิดใช้การจัดสรร ระบบจะปิดใช้การจัดสรรและมีสถานะ "ปิด" ผู้ใช้ทุกคนที่สร้างไว้แล้วในแอปพลิเคชันเป้าหมายจะยังคงอยู่เหมือนเดิม
ให้สิทธิ์หรือให้สิทธิ์การจัดสรรผู้ใช้อีกครั้ง

การจัดสรรผู้ใช้อัตโนมัติจะสร้างและอัปเดตบัญชีผู้ใช้ในแอปพลิเคชันเป้าหมายโดยส่งคำขอผ่านเว็บ ทั้งนี้ คำขอผ่านเว็บที่ส่งโดยไม่ได้รับสิทธิ์จะไม่สามารถทำได้ ในฐานะผู้ดูแลระบบ/เจ้าของบัญชีในแอปพลิเคชันเป้าหมาย คุณต้องให้สิทธิ์แก่ Google ในการส่งคำขอเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการตั้งค่าการจัดสรรผู้ใช้แบบอัตโนมัติ

หลังจากตั้งค่าการจัดสรรผู้ใช้แล้ว อาจมีการเพิกถอนสิทธิ์ทางฝั่งแอปพลิเคชันเป้าหมาย ซึ่งเมื่อเพิกถอนแล้ว คำขอผ่านเว็บที่ส่งให้กับผู้ใช้ที่สร้าง/อัปเดตไว้จะเริ่มไม่สำเร็จโดยแสดงข้อผิดพลาด  ซึ่งข้อผิดพลาดในการให้สิทธิ์อาจเกิดจากเหตุผลอื่นๆ ที่ระบุได้  ในกรณีเช่นนี้ คุณจะต้องให้สิทธิ์ในการจัดสรรผู้ใช้อีกครั้ง

เปิดหรือปิดใช้แอปพลิเคชันเป้าหมาย

ผลกระทบต่อการจัดสรรผู้ใช้อัตโนมัติเมื่อเปิดใช้แอปพลิเคชันเป้าหมายมีดังนี้
มีการเปิดการลงชื่อเพียงครั้งเดียว (SSO) กับแอปพลิเคชันเป้าหมาย หากสถานะการจัดสรรเปลี่ยนเป็น "เปิด" การจัดสรรจะดำเนินต่อไปและมีการสร้างบัญชีในแอปพลิเคชันเป้าหมายให้กับผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องตามหน่วยขององค์กร (OU) ที่มีการเปิดใช้แอปพลิเคชันให้และกลุ่มเพิ่มเติมที่มีการจำกัดการจัดสรรไว้ หากสถานะการจัดสรรเป็น "ปิด" จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะบัญชีในแอปพลิเคชันเป้าหมาย 

ผลกระทบต่อการจัดสรรผู้ใช้อัตโนมัติเมื่อปิดใช้แอปพลิเคชันเป้าหมายมีดังนี้
มีการปิด SSO ให้กับแอปพลิเคชันเป้าหมาย หากสถานะการจัดสรรเป็น "เปิด" การจัดสรรจะดำเนินต่อไปและผู้ใช้ไดเรกทอรีระบบคลาวด์ที่เคยสร้างไว้ในแอปพลิเคชันเป้าหมายจะลบออกไป หากสถานะการจัดสรรเป็น "ปิด" จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะบัญชีในแอปพลิเคชันเป้าหมาย 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร